Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Tønsberg
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Tønsberg og Re blir slegne saman og blir til Tønsberg 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,8 %
7498 røyster
26,1 %
7289 røyster
12,6 %
3519 røyster
9,2 %
2583 røyster
7,4 %
2077 røyster
5,9 %
1648 røyster
4,0 %
1106 røyster
3,9 %
1078 røyster
2,8 %
796 røyster
0,9 %
244 røyster
0,3 %
92 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Tønsberg kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tønsberg kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tønsberg kommune bør si nei til flere private barne- og ung­doms­sko­ler i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tønsberg kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tønsberg bør ansette en kom­mune­ar­ki­tekt som sikrer en hel­het­lig utvik­ling av by og tett­ste­der.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er greit å betale bom­pen­ger på den nye fast­lands­for­bin­del­sen mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Re har eien­doms­skatt og dette bør videre­fø­res i Tønsberg for å sikre kommunen inn­tek­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tønsberg kommune bør tilby alle barn et gratis skole­mål­tid hver dag.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tønsberg kommune bør si nei til flere private barne- og ung­doms­sko­ler i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tønsberg kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Bruk av vann­sku­tere i skjær­går­den bør regu­le­res av hensyn til fugleliv og støy.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Re har eien­doms­skatt og dette bør videre­fø­res i Tønsberg for å sikre kommunen inn­tek­ter.

Visste du at ...

Det er  44 418 røysteføre i Tønsberg.
64 %har røysta
Av alle 28 248 røyster i Tønsberg var 6 492 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 28 248 røyster i Tønsberg var
318blanke røyster
I Tønsberg stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Tønsberg
Fylkestingsval