Valresultat 2019

Viken

Moss
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Moss og Rygge blir slegne saman og blir til Moss 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

27,6 %
6592 røyster
19,0 %
4532 røyster
11,0 %
2620 røyster
8,7 %
2083 røyster
7,2 %
1720 røyster
7,0 %
1681 røyster
6,0 %
1431 røyster
5,9 %
1402 røyster
4,6 %
1106 røyster
2,4 %
575 røyster
0,5 %
122 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Raudt.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Moss kommune. Ny Kurs har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ferge­leiet til Bastø­ferga bør flyttes sørover.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det har blitt for dyrt å parkere i Moss sentrum.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive flere sykehjem i Moss.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­tenredu­se­res.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Con­tai­ner­havna må flyttes til Borg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Moss bør ha lekse­frie skoler.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ny riksvei 19 må finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Ny Kurs er heilt einig i at:

Ferge­leiet til Bastø­ferga bør flyttes sørover.

Ny Kurs er heilt einig i at:

Con­tai­ner­havna må flyttes til Borg.

Ny Kurs er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal komme i tillegg til sosial­stø­na­den.

Ny Kurs er heilt ueinig i at:

Ny riksvei 19 må finan­sie­res ved hjelp av bom­pen­ger.

Visste du at ...

Det er  39 335 røysteføre i Moss.
62 %har røysta
Av alle 24 173 røyster i Moss var 6 186 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 24 173 røyster i Moss var
309blanke røyster
I Moss stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Moss
Fylkestingsval