Valgresultat 2019

Viken

Asker
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slås sammen og blir til Asker 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Asker, Hurum og Røyken ved forrige valg.

Partioppslutning

43,1 %
20958 stemmer
16,1 %
7819 stemmer
10,5 %
5104 stemmer
7,3 %
3530 stemmer
6,0 %
2905 stemmer
5,8 %
2837 stemmer
4,6 %
2219 stemmer
2,5 %
1226 stemmer
1,9 %
946 stemmer
1,9 %
937 stemmer
0,3 %
145 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 55 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Asker kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt uenig i at:

Det må bli lettere å få bygge i strand­so­nen i Asker.

Høyre er helt uenig i at:

Asker bør innføreeien­doms­skatt.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det må bli lettere å få bygge i strand­so­nen i Asker.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kom­mu­nale avgifter for vann og avløp må bli like for alle inn­byg­gere i Asker.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det er vik­ti­gere å ta vare på dyrka jord enn å tillateutbyg­ging i Asker.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Spreng­stoff­pro­duk­sjo­nen i Sætre bør flyttes til fordel for boliger, skole og idretts­an­legg.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Asker bør innføreeien­doms­skatt.

Senterpartiet er helt enig i at:

Asker bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  72 075 stemmeberettigede i Asker.
68 %har stemt
Av alle 48 965 stemmer i Asker var 17 084 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 48 965 stemmer i Asker var
339blanke stemmer
I Asker stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Asker
Fylkestingsvalg