Valresultat 2019

Rogaland

Stavanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir slegne saman og blir til Stavanger 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

25,4 %
18190 røyster
23,1 %
16504 røyster
9,2 %
6612 røyster
8,9 %
6345 røyster
6,5 %
4643 røyster
5,5 %
3922 røyster
4,8 %
3426 røyster
4,8 %
3402 røyster
4,7 %
3341 røyster
4,4 %
3161 røyster
1,7 %
1223 røyster
0,9 %
611 røyster
0,2 %
172 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 67 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Miljøpartiet Dei Grøne var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Stavanger kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Stav­an­ger bør fjerne pigg­dekk­av­gifta.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bom­sta­sjo­nen på Bybrua bør snus, slik at øybua­rane betaler når dei skal tilbake frå sentrum.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Fleire sjuke­hei­mar i Stav­an­ger bør drivast av private bedrif­ter.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Stav­an­ger bør fjerne eige­doms­skat­ten for bustader.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Stav­an­ger bør fjerne pigg­dekk­av­gifta.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Nye Stav­an­ger bør arbeide for bru -og tun­nel­pro­sjek­tet Øyfast i tid­le­gare Finnøy kommune.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Bom­sta­sjo­nen på Bybrua bør snus, slik at øybua­rane betaler når dei skal tilbake frå sentrum.

Visste du at ...

Det er  109 613 røysteføre i Stavanger.
66 %har røysta
Av alle 72 063 røyster i Stavanger var 23 066 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 72 063 røyster i Stavanger var
511blanke røyster
I Stavanger stilte
13lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Stavanger
Fylkestingsval