Valgresultat 2019

Rogaland

Sandnes
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Forsand og Sandnes slås sammen og blir til Sandnes 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Forsand og Sandnes ved forrige valg.

Partioppslutning

25,1 %
9233 stemmer
18,0 %
6634 stemmer
16,3 %
6010 stemmer
9,1 %
3368 stemmer
7,4 %
2728 stemmer
6,9 %
2553 stemmer
5,2 %
1900 stemmer
4,5 %
1649 stemmer
2,5 %
911 stemmer
2,3 %
841 stemmer
1,2 %
447 stemmer
1,2 %
440 stemmer
0,4 %
131 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 49 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Sandnes kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Sandnes bør sette ut drift av sjuke­hei­mar til private aktørar.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Sandnes må legga til rette for fleire bustad­om­råde ute i bydelane.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Sandnes kommune må gå imot bygging av ein tunnel mellom Espedal og Frafjord.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Om det blir mogleg, må Sandnes ut av bymiljø­pakkeNord-Jæren om ikkje rush­tids­av­gifta blir fjerna heilt.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt uenig i at:

Sandnes bør sette ut drift av sjuke­hei­mar til private aktørar.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Sandnes må legga til rette for fleire bustad­om­råde ute i bydelane.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Sandnes kommune må gå imot bygging av ein tunnel mellom Espedal og Frafjord.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt uenig i at:

Sandnes bør innføreeige­doms­skatt for næring og kraft.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Om det blir mogleg, må Sandnes ut av bymiljø­pakkeNord-Jæren om ikkje rush­tids­av­gifta blir fjerna heilt.

Visste du at ...

Det er  59 129 stemmeberettigede i Sandnes.
63 %har stemt
Av alle 37 150 stemmer i Sandnes var 8 737 forhåndsstemmer, altså
24 %forhåndsstemmer
Av alle 37 150 stemmer i Sandnes var
305blanke stemmer
I Sandnes stilte
13lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Sandnes
Fylkestingsvalg