Valresultat 2019

Rogaland

Time
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,1 %
2634 røyster
18,7 %
1817 røyster
17,1 %
1664 røyster
12,0 %
1165 røyster
11,1 %
1080 røyster
5,9 %
576 røyster
4,3 %
419 røyster
3,6 %
354 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Time kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Ung­doms­trin­net på Undheim bør bli slått saman med ung­doms­sku­len på Lye.

Høgre er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Time bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Høgre er heilt ueinig i at:

Time bør innføreeige­doms­skatt.

Høgre er heilt einig i at:

Poli­ti­ka­rane må jobbe for at Time, Klepp og Hå blir ein stor kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ung­doms­trin­net på Undheim bør bli slått saman med ung­doms­sku­len på Lye.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Time bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Time bør innføreeige­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane må jobbe for at Time, Klepp og Hå blir ein stor kommune.

Visste du at ...

Det er  14 227 røysteføre i Time.
70 %har røysta
Av alle 9 814 røyster i Time var 2 692 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 9 814 røyster i Time var
105blanke røyster
I Time stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Time
Fylkestingsval