Kommunen har hele tiden hevdet at de ikke visste.

Men tilbake i 2006 fortalte tre kvinnelige pasienter om klitorismassasje.

Kommunen måtte svare for seg. Én av dem som signerte uttalelsen, var daværende enhetsleder, som i dag sitter i kommunestyret.

Kommunehuset på Frosta. Det er et lysebrunt og avlangt. Foran huset ligger det en liten haug med skitten snø.

Det som ikke sies

Overgrepssiktet lege på Frosta: Kommunen har hele tiden hevdet at de ikke visste

– Vi er få innbyggere her. Vi bryr oss om hverandre. Gjennom å stå sammen, skal vi komme oss gjennom denne vanskelige tiden.

Under en storstilt pressekonferanse i slutten av januar sto ordfører Frode Revhaug (H), kommunedirektør Endre Skjervø og konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt og snakket med dype stemmer inn i kameralinsene inne på rådhuset på Frosta.

Alvorlig, krevende og omfattende.

Det var blant ordene som ble brukt for å beskrive hvordan den stadig voksende overgrepssaken har preget bygda det siste året.

Ordfører Frode Revhaug (H) snakker foran mikrofoner under en pressekonferanse på rådhuset om den siktede og oppsagte kommuneoverlegen på Frosta.

Ordfører Frode Revhaug (H) understreker at det er kommunens ansvar å ivareta alle dem som er berørt og gi dem helsehjelp. Revhaug har vært ordfører i Frosta i to perioder: 2009-2011 og 2019-2023.

Foto: Morten Waagø / NRK

Så blir spørsmålet om hvem som visste hva på ulike tidspunkt opp gjennom årene. Og hva som ble gjort – og ikke gjort.

– Frosta kommune har ansvaret, og vi tar ansvaret. Jeg oppfordrer alle å være åpen og ærlige, sa Revhaug.

NRKs undersøkelser viser at noen på rådhuset har visst noe. Men nesten ingen vil snakke åpent om det.

Flere tusen timer med video

Tirsdag skulle lokalpolitikerne på Frosta diskutere deres egen håndtering av overgrepssaken. Bygdas store verkebyll som berører så mange.

Formannskapet i den trønderske kommunen med kun 2600 innbyggere fikk en fersk slagplan som kommunedirektøren hadde utarbeidet, på bordet: En 17 sider lang «kommunikasjonsplan» hvor kommunen forteller sin versjon av hendelsesforløpet.

Her forklares Frostas befolkning om hvordan det gikk til da en tidligere svært populær og betrodd kommuneoverlege til slutt ble sparket. En prisbelønt og høyst respektert mann i lokalsamfunnet som i flere år hadde vært fastlege for 1700 av innbyggerne.

Årsaken er svært mange og alvorlige overgrepsanklager fra kvinnelige pasienter som strekker seg tilbake til slutten av 1990-tallet. Altså i en periode over 20 år.

Like lenge som legen har vært ansatt i kommunen.

Legen er nå midlertidig suspendert av Helsetilsynet, og politiet har siktet ham for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Han nekter straffskyld.

I forrige uke ble det kjent at politiet har beslaglagt store mengder videomateriale i saken. Etter det NRK erfarer, skal det være snakk om flere tusen timer med video. Politiet skal ha funnet opptak fra flere kameraer på kontoret.

61 kvinner har status som fornærmet i saken. Politiet har varslet at etterforskningen vil ta lang tid.

Spørsmålet er hvordan i all verden dette kunne skje?

Les også Millionutgifter på grunn av overgrepssiktet kommuneoverlege: Kan ramme skole- og barnehagetilbud

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

Les også Ber Helsetilsynet vente med avgjørelse om overgrepssiktet kommuneoverlege

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Stjørdal politistasjon

Det store sjokket

Det kunne ha vært en hvilken som helst vårdag for kommunedirektør Endre Skjervø som startet i jobben på Frosta for kun et par år siden.

Men 9. mai 2022 fikk han et brev fra Statsforvalteren i Trøndelag. Der sto det at det var åpnet en tilsynssak mot den mangeårige kommuneoverlegen og fastlegen i bygda. Bakgrunnen var en pasientklage som handlet om seksuelt språk, samt krenkende og nedverdigende oppførsel under en legetime.

Skjervø ante på det tidspunktet ikke hvor alvorlig og omfattende denne tilsynssaken skulle bli. Men tre måneder senere kom sjokket for alle på den trønderske halvøya:

Legen var siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Under de påfølgende dagene, ukene og månedene vokste saken: Flere kvinner tok kontakt med kommunens kontakttelefon og politiet for å fortelle sine historier om hva som skal ha skjedd med dem inne bak gardinene på legekontoret.

Legekontoret på Frosta. En mørk bil står i forgrunnen. Inngangspartiet har brune tredører.

Den nå suspenderte og overgrepssiktede legen arbeidet 60 prosent som fastlege ved kommunens legekontor, ved siden av stillingen som kommuneoverlege.

Foto: Morten Waagø / NRK

Helt ukjent for kommunen

Da saken etter hvert ble rullet opp, kom det frem at legen allerede i 2007 hadde fått en advarsel fra Statens helsetilsyn.

Det skjedde etter at tre kvinnelige pasienter et år tidligere hadde fortalt om opplevelser de hadde hatt under gynekologiske undersøkelser hos legen. Legen skal blant annet ha tilbudt og utført klitorismassasje, ifølge kvinnene som varslet. Dette har legen avvist.

I 2017 klaget en ung kvinne til Fylkesmannen på grunn av opplevelser om beføling under en legetime:

«Jeg kan trygt si at jeg ikke er den eneste som har følt seg ubekvem etter legebesøk hos denne fastlegen.»

Disse påstandene ble ikke undersøkt – verken av Fylkesmannen eller kommunen.

Klage på fastlege

En kvinnelig pasient skrev i et brev til Fylkesmannen i 2017 at hun ikke var alene om å ha hatt ubehagelige opplevelser med fastlegen.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

I saken fra 2017 ba tilsynsmyndigheten legen selv om å ordne opp med den unge pasienten i en såkalt «lokal avklaringssak». Legen inviterte kvinnen til en «oppklarende samtale», og med dette ble saken avsluttet hos Fylkesmannen.

Disse tidligere overgrepsanklagene fra 2007 og 2017 skal frem til i fjor ha vært helt ukjent for dagens kommuneledelse og de folkevalgte.

Det har både ordfører Frode Revhaug (H) og kommunedirektør Endre Skjervø påstått siden legen ble suspendert og siktet sommeren 2022.

NRK har flere ganger konfrontert ordføreren og kommunedirektøren om dette. Nå senest under kommunens pressekonferanse 25. januar.

– Er det virkelig slik at ingen hos dere i Frostas politiske eller administrative ledelse hadde kjennskap til varslene og overgrepsanklagene i 2007 eller 2017?

– Det er så vidt meg bekjent ingen i organisasjonen som var kjent med disse forholdene, svarte Skjervø.

Men NRK kan nå avsløre at en tidligere enhetsleder som var involvert da kommuneoverlegen fikk advarselen i 2007, nå sitter i kommunestyret.

Kommunedirektør Endre Skjervø i Frosta kommune foran et TV-kamera under et intervju på rådhuset.

Kommunedirektør Endre Skjervø sier at de har måttet bruke tid for å finne frem til gamle dokumenter i arkivet til Frosta kommune. Dokumenter som skal kunne fortelle noe om kommunens håndtering av overgrepsanklagene mot legen opp gjennom årene.

Foto: Morten Waagø / NRK

«Reagert ganske kraftig»

Anne Mille Røttereng har siden 2015 vært kommunestyrerepresentant for Høyre i Frosta. Men hun har tidligere vært ansatt i kommunen som enhetsleder for pleie og omsorg.

NRK har flere ganger spurt Røttereng om et intervju. Hun har svart at hun ikke vil gi «noen som helst kommentarer».

Røttereng og flere andre personer i kommunens daværende administrative ledelse var både informert og direkte involvert i saksbehandlingen knyttet til tilsynssaken mot kommuneoverlegen i tidsrommet 2006–2007.

Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Røttereng «skal ha reagert ganske kraftig» da hun først fikk vite om anklagene om klitorismassasje.

Dokument som viser en uttalelse fra Anne Mille Røttereng, enhetsleder pleie og omsorg i Frosta kommune, 18. juli 2006.

Anne Mille Røttereng sendte selv en uttalelse til Statens helsetilsyn i forbindelse med tilsynssaken mot legen i 2006–2007 – i kraft av sin rolle som enhetsleder i Frosta kommune.

Røttereng skal ha blitt informert av overlege på sykehuset Levanger, Ivar Haarstad.

Det var han som slo alarm og sendte bekymringsmelding 17. februar 2006 – som til slutt førte til at legen fikk en advarsel fra Statens helsetilsyn i 2007.

– Jeg sendte bekymringsmeldingen og varslet kommunen, sier Haarstad til NRK.

Han forteller at han da var i kontakt med Røttereng og Odd-Harald Bjørnøy i kommuneadministrasjonen.

Bjørnøy var enhetsleder for helse og sosial og kommuneoverlegens nærmeste administrativt overordnede på Frosta.

– Men tok noen i kommunen kontakt med deg i etterkant av bekymringsmeldingen?

– Nei. Jeg hørte ikke noe mer etter å ha sendt bekymringsmeldingen i 2006. Min jobb var gjort. Jeg hørte aldri noe mer fra noen om denne saken, sier Haarstad.

Daværende rådmann på Frosta, Sylvi Hopland, skrev blant annet følgende til Statens helsetilsyn i forbindelse med saken:

  • «De kommunale oppgavene er etter vår vurdering utført på en betryggende og faglig god måte. Han har tatt en aktiv rolle som kommunelege, og vist et positivt engasjement for frostasamfunnet.»
  • «Som behandlende lege er han populær og aktet. Inntrykket er at han har stor tillit hos folk. Han er kjent for å være direkte og frittalende.»

Les også Beskyldt for unødvendige undersøkelser – siktet lege har utført flest i Trøndelag

Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse

Les også Flere kvinner skal ha sagt de ble «dopet ned» av kommuneoverlege

Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep

Lovet å endre praksis – men skjedde det?

Legen tok selv kontakt med kommuneledelsen etter at de hadde blitt varslet av overlegen på Levanger.

Han skal da ha orientert rådmann Hopland og enhetsleder Bjørnøy og forsikret disse om at han allerede hadde lagt om praksis ved gynekologiske undersøkelser slik at « ... slike misforståelser som de kvinnene hadde tatt opp, ikke skulle oppstå i ettertid.»

Kommunen slo seg til ro med lovnaden fra legen, bekrefter Bjørnøy til NRK.

Men NRK klarer ikke å finne noe dokumentasjon på at dette ble sjekket i etterkant.

Bjørnøy er ordknapp og sier at han ikke husker så mye av saken. Han henviser til det som står i dokumentene som NRK har fått innsyn i. Der fikk legen gode skussmål fra Bjørnøy.

– Så fikk vi melding tilbake fra Statens helsetilsyn og da var saken avsluttet. Det skjedde ikke noe mer enn det.

Daværende rådmann Sylvi Hopland lever ikke lenger.

Forbannet på vegne av de berørte

NRK har ikke klart å finne noen politiske vedtak eller orienteringssaker opp gjennom årene som kan settes i sammenheng med de ulike varslene og klagene mot legen i 2006 og 2017.

I tilknytning til saken fra 2017 sier legen følgende via sin advokat Erlend Hjulstad Nilsen:

Legen er sikker på at han muntlig informerte både personalleder og avdelingsleder om saken i 2017 før lokalt avklaringsmøte ble gjennomført og at han også informerte disse om at møtet var gjennomført. Han tror også at det ble sendt skriftlig tilbakemelding til enhetsleder etter at lokalt avklaringsmøte var gjennomført, men kan ikke dokumentere dette all den tid kommunen har nektet legen tilgang til hans e-postkonto.

NRK har ringt og prøvd å komme i kontakt med samtlige i Frosta kommunes politiske og administrative ledelse i 2006, 2007, 2017 og nå i dag. Det vil si formannskapsmedlemmer, rådmenn/kommunedirektører og enhetsledere.

De aller fleste nekter å uttale seg til NRK.

De få som velger å si noe, kan ikke huske at de har blitt orientert om noen slike varsler eller overgrepsanklager mot legen.

Stig Morten Skjæran (V) satt i formannskapet i 2017 og sier rett ut at han er forbannet – på vegne av de berørte.

– Jeg føler meg veldig truffet. Fordi jeg er en av de folkevalgte som har et visst ansvar her. Det er trist, og det smerter meg veldig. Disse personene har uansett opplevd svikt på svikt. Det finnes ingen unnskyldninger, sier Skjæran.

Han understreker at han uttaler på grunnlag av tilsynssakene og det som har kommet frem der. Legen er fortsatt kun siktet og straffesaken må få gå sin gang, påpeker han.

– Men det er forferdelig at Frosta kommune ikke har klart å fange opp og stoppe dette før. Som folkevalgt kjenner jeg på et stort moralsk ansvar for å rydde opp. Slik at dette ikke skal skje igjen – verken her eller andre steder.

Legens «tette bånd» til ordføreren

Ordfører Frode Revhaug (H) hadde selv den siktede legen som sin fastlege over mange år.

Sammen ble de rikskjent for håndteringen av koronapandemien: Frosta var den alle første kommunen i Norge som stengte ned i 2020.

I en kommunikasjonsplan som Frosta kommune har laget, beskrives forholdet mellom ordføreren og legen som tett.

De to hadde en SMS-utveksling etter at legen ble suspendert i fjor. To tekstmeldinger ble sendt mellom ordføreren og legen. Meldingene skal ifølge Statsforvalteren i Trøndelag handle om hvordan de to har det «under den offentlige saken som pågår».

Dette svarer ordføreren om innholdet i SMS-ene:

– Jeg var i kontakt med ham rett etter at han ble suspendert, og spurte om han var interessert i en samtale eller å møtes. Men det var han ikke.

Utover dette har det ikke vært noen kontakt mellom dem i etterkant av suspensjonen, sier Revhaug.

I kommunens kommunikasjonsplan, står det at ordføreren «kan havne i søkelyset» på grunn av «tette bånd til siktede».

– Hvor tett er forholdet mellom dere? Er dere venner eller i samme omgangskrets?

– Nei. Han har som nevnt vært min fastlege i en årrekke. Vi har hatt et rent profesjonelt forhold som ordfører og kommuneoverlege. Under pandemien satt vi i krisestab sammen, og vi har vært Frostas ansikt utad. Men vi er ikke venner eller i samme omgangskrets.

– Har kommunestyrerepresentant Anne Mille Røttereng (H) informert deg som ordfører, Frosta Høyre eller kommunestyret om hennes daværende involvering i 2007-saken?

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer Revhaug.

Røttereng vil ikke svare på NRKs spørsmål om dette heller.

Konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt står foran mikrofoner under en pressekonferanse i rådhuset på Frosta. I bakgrunnen sitter ordfører Frode Revhaug (H), kommunedirektør Endre Skjervø og daglig leder i NOK Trøndelag, Veronica Moan Myran.

Konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt, ordfører Frode Revhaug (H), kommunedirektør Endre Skjervø og daglig leder i NOK Trøndelag, Veronica Moan Myran, under Frosta kommunes pressekonferansen 25. januar.

Foto: Morten Waagø / NRK

Kollegaen som ikke ante noe

Konstituert kommuneoverlege Linn Beate Skogholt er gruppeleder for Frosta Høyre og medlem i formannskapet.

Dessuten er hun en av fastlegene på Frosta legekontor – og dermed tidligere kollega med den overgrepssiktede legen. De arbeidet ved samme lille fastlegekontor i flere år.

I likhet med ordføreren og kommunedirektøren bedyrer hun at hun ikke hadde noen som helst kjennskap til varslene og overgrepsbeskyldningen fra 2007 og 2017.

Hun fikk vite om dette først i fjor gjennom media, forklarer hun NRK.

– Har du personlig aldri hørt noen rykter eller historier opp gjennom årene?

– Jeg har aldri vært i noen politiske forum der dette har vært et tema før suspensjonen. Verken hos Høyre, kommunestyre eller formannskap.

– Har du aldri hatt noen mistanker selv, eller fått vite noe fra pasienter?

– Detaljer rundt selve saken er taushetsbelagt og noe jeg har hatt samtaler med politiet om. Det vil jeg ikke si noe mer om. Men alle på Frosta legekontor tar sterkt avstand fra det som har skjedd.

I forgrunnen på Frosta rådhus står kommunedirektør Endre Skjervø og blir intervjuet, mens ordfører Frode Revhaug (H) synes i gjenskinnet i vinduet bak.

Kommunedirektør Endre Skjervø (i forgrunnen) og ordfører Frode Revhaug (H) mener bestemt at det har vært en systemsvikt på flere nivåer.

Foto: Morten Waagø / NRK

Forkastet kommunikasjonsplan

Tirsdag skulle altså formannskapet i Frosta kommune vedta kommunikasjonsplanen som sa hvordan de skulle håndtere denne stadig voksende overgrepssaken videre.

Vedtaket ble heller å oppdatere den tidligere kommunikasjonsplanen fra 2007.

Under behandlingen tok ordfører Frode Revhaug sterk avstand fra flere av formuleringene i den. Blant annet at han hadde tette bånd til den tidligere kommuneoverlegen.

Den nåværende kommuneoverlegen erklærte seg inhabil i behandlingen.

Helsetilsynet har tidligere sagt til NRK at de vurderer å granske Frosta. Både ordføreren og kommunedirektøren ønsker en uavhengig og offentlig gransking av hele saken velkommen.

Legens autorisasjon ble i fjor sommer suspendert av Helsetilsynet, det betyr at han foreløpig ikke får lov til å jobbe som lege. Kommunen ga legen sparken i januar.

Kommunen mener at «det har vært vanskelig å fange opp alvorligheten i hendelsene».

Forklaringen er at de ikke har fått tilsendt all korrespondanse og dokumentasjon mellom tilsynsmyndighetene og den nå oppsagte og siktede kommuneoverlegen.

– Det er veldig beklagelig at kommunen ikke gjorde mer i 2006/2007. Da kunne man ha stoppet dette. Men vi er ikke alene. Et betydelig ansvar må legges på skuldrene til Statens helsetilsyn og Statsforvalteren, sier Skjervø til NRK.

Har du noe å fortelle?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har noe å si om denne saken. Kanskje vil du ta en uforpliktende prat med en av oss journalister som jobber med dette?

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

Send oss en e-post eller kontakt oss kryptert via Signal på 90409094.

Hele historien om den overgrepssiktede kommuneoverlegen kan du høre i denne episoden av podkasten Oppdatert: