Hopp til innhold

Uforutsette millionutgifter: Kan føre til nedbemanning på barnehage og skole

Ekstrakostnader knyttet til saken om den overgrepssiktede kommuneoverlegen vil merkes i lokalsamfunnet.

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

STORE KOSTNADER FOR EN LITEN KOMMUNE: Denne spesielle saken har fått store konsekvenser for kommunen i Trøndelag.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Politiet har opprettet 57 saker mot en kommuneoverlege i Trøndelag som er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Statens helsetilsyn har midlertidig inndratt autorisasjonen til legen. Han har påklaget suspensjonen og nekter straffskyld.

Over 4 millioner i ekstrakostnader

18. juli ble legen suspendert fra sin stilling i kommunen. Legen er sykmeldt, noe som betyr at kommunen har måttet betale for vikarer. Han arbeidet både som kommuneoverlege og fastlege.

En foreløpig beregning viser at vi vil få om lag 1,4 millioner kroner i ekstrakostnader som følge av saken i år.

Det bekrefter kommunedirektøren til NRK. Han har tidligere nevnt dette tallet til Trønder-Avisa. Men så kommer også fremtidige kostnader, som foreløpig er beregnet til rundt 1 million kroner ekstra per år i en treårsperiode.

Det blir til sammen 4,4 millioner kroner.

Dette er direkte kostnader. Arbeidstiden for ansatte knyttet til saken er ikke kostnadsført, understreker kommunedirektøren.

Les også: Kommunen ønsker å si opp den overgrepssiktede legen

Kommuneoverlege er siktet i Trøndelag. Legekontor.
Kommuneoverlege er siktet i Trøndelag. Legekontor.

En mann i dress som ser ut vinduet. Et anonymisert bilde av kommunedirektøren i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert fra stillingen sin.

Kommunen har ikke fra tidligere satt av økonomiske midler til beredskap og krisehåndtering, og må derfor ta penger fra andre budsjettposter, opplyser kommunedirektøren.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Kan gå ut over skole- og barnehagetilbud

Disse kostnadene vil påvirke tjenestene som kommunen kan gi innbyggerne.

Det kommer jo på toppen av andre økonomiske utfordringer, som alle kommuner og hele landet står i akkurat nå, forklarer kommunedirektøren.

– Derfor foreslår vi å øke eiendomsskatten, slik at vi får mer inntekter. Dessuten må vi se på nedbemanning. Det kan være snakk om å kutte årsverk innenfor skole og barnehage, slik at vi kan dekke inn de økte kostnadene.

Les også: Ber Helsetilsynet vente med avgjørelse om overgrepssiktet kommuneoverlege

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Stjørdal politistasjon
Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Stjørdal politistasjon

Dessuten har kommunedirektøren vurdert å slå sammen barnehager, samt lengre sommerstengt for barnehagene. Det skriver han i forslaget til neste års budsjett.

Den pågående overgrepssaken er svært krevende for både kommunens ansatte og for innbyggerne. Den spesielle saken vil påvirke driften i lang tid fremover, skriver kommunedirektøren i budsjettforslaget.

Når vi får økte kostnader som følge av denne saken, må andre områder i kommunen finansiere dette. Dette må dekkes inn ved økte inntekter eller reduserte kostnader.

Han opplyser at det totalt sett er rundt 8 millioner i økte kostnader for neste år. Kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan i desember.

NRK forklarer

Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Suspendert fra stillingen sin

18. juli vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune.

Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd.

Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klagene mot legen.

57 kvinner har anmeldt

24. august ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

57 kvinner har levert anmeldelse og har nå status som fornærmet i straffesaken.

Statens helsetilsyn opplyser til NRK at de har mottatt 20 pasientklager mot legen.

Legen nekter straffskyld

Politiet hadde sitt første avhør med ham i starten av november.

At det har tatt så lang tid før første avhør, har vært en belastning, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Legen nekter straffskyld. Han har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon.

Legen ikke har kunnet forsvare seg i pressen av hensyn til både taushetsplikten overfor pasientene og av hensyn til den pågående etterforskningen.

Legen fikk advarsel i 2007

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.

Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten.

Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet

Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.

Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.

Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen på 1990-tallet.

Over 80 kvinner har tatt kontakt

Over 80 kvinner har ringt til kommunens kontakttelefon siden den ble opprettet 24. august – den dagen legen ble siktet av politiet.

Like mange kvinner har snakket med politiet, bekrefter etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til NRK.

Nå er altså legen suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde rundt 850 pasienter på sin fastlegeliste.

Bekymret for at saken drar ut i tid

Jo lengre tid det tar før det blir en endelig avklaring mot den overgrepssiktede og suspenderte legen, jo dyrere vil det bli for kommunen.

Slik det er nå, må de bare avvente de to parallelle prosessene som er satt i gang mot legen.

– Jeg er redd for at politiets etterforskning vil dra ut i tid. Det samme gjelder for tilsynssaken som Helsetilsynet holder i, sier kommunedirektøren.

Statens helsetilsyn opprettet tilsynssak mot legen 24. april. Totalt har de mottatt 20 pasientklager mot legen om krenkende og ubehagelig atferd.

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim på sitt kontor ved Stjørdal politistasjon

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim i Trøndelag politidistrikt sier at de arbeider med å gå igjennom journaler og dokumentasjon knyttet til alle de 57 kvinnene som har anmeldt legen.

Foto: Morten Waagø / NRK

Legens advokat ut mot politiet

– Av hensyn til etterforskningen har politiet bedt oss om å vente med å sende forhåndsvarsel om endelig reaksjon til legen, uttalte Anne Myhr i Statens helsetilsyn tidligere til NRK.

Dette har legens advokat, Karl Bjørnar Olsen, reagert på. Han er «forundret» over at politiet blander seg inn i tilsynssaken.

Politiet har varslet at den omfattende etterforskningen vil ta tid.

De må bruke medisinsk sakkyndige til å gå igjennom journalene og avhørene til de 57 kvinnene som har status som fornærmet i saken. Dessuten skal politiet ta flere avhør av legen, samt andre vitner.

Hele historien om den overgrepssiktede kommuneoverlegen kan du høre i denne episoden av podkasten Oppdatert:

Siste fra Trøndelag