Hopp til innhold

Kommune arrangerer lukka møte for berørte av overgrepssikta lege

Kommunen hvor den overgrepssikta kommuneoverlegen jobba inviterer de berørte til et lukka møte tirsdag. Legens forsvarer er redd de berørte kvinnene skal påvirke hverandre.

Hvitt, slitt og laminert papirskilt med påskriften LEGE. Dette er hengt opp ved en mur ved parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

VOKSER I OMFANG: 61 kvinner har så langt stått fram og mener de er blitt utsatt for overgrep av den sikta kommuneoverlegen i Trøndelag

Foto: Morten Waagø / NRK

«Møtet er lukket og for dere som er utsatt for overgrep. Møtet er både for de som har ringt kontakttelefonen, for de som har politianmeldt og de som enda ikke har tatt kontakt.»

Slik inviterer ledelsen i den berørte kommunen til det lukka møtet på rådhuset tirsdag kveld.

– Vi skal ha et lukka møte der de som vil skal få lov til å komme. Vi ønsker å vise hvilket tilbud vi kan gi dem med tanke på oppfølging, sier ordføreren i kommunen til NRK.

Frykter påvirkning

Det var 24. august at kommunelegen ble sikta for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Legen nekter straffskyld.

Anklagene om overgrep strekker seg tilbake til 1990-tallet. Så langt har 61 av pasientene hans anmeldt han.

Trøndelag politidistrikt har nå etterforsket saken i over fem måneder.

– Det er alvorlige anklager som kommer fra de som har forklart seg. Så får vi avdekke gjennom etterforskninga om det har skjedd noe straffbart her, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

Les også Fikk vite om overgrepsanklager for åtte måneder siden – først nå er legen sagt opp

Kommuneoverlege er siktet i Trøndelag. Legekontor.

Legens forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, er kritisk til at man gir de berørte i saken muligheten til å snakke sammen på denne måten.

– Viss noen av de som er der, og det legger jeg til grunn at det vil være, er fornærma i denne straffesaken, så er det naturlig at de vil meddele noe av det de mener seg utsatt for. Og da kan det være andre tar med seg det i sin eventuelle sak, sier Nilsen.

– Det kan være en smitteeffekt, bevisst eller ubevisst, fortsetter han.

Også politiet er klar over at de fornærmede kan påvirkes av hverandre dersom de snakker sammen på møtet.

– Men nå har denne saken versert i media i snart et halvt år, så det er grunn til å tro at de som har ønska å snakke med andre allerede har gjort det. Så forhåpentligvis vil ikke dette påvirke etterforskninga i særlig stor grad, sier Burheim.

Også en politikontakt skal være til stede på møtet.

Ordføreren i kommunen ønsker ikke å kommentere kritikken på mulig påvirkning.

Den aktuelle legen har fått sparken.

Vil kontakte de som er filma

Mandag ble det også kjent at politiet har beslaglagt en betydelig mengde videomateriale fra den siktedes legekontor.

Etter det NRK erfarer skal det være snakk om flere tusen timer med video. Politiet skal ha funnet opptak fra flere kamera på kontoret.

Der har han filma pasienter som er kommet for å bli undersøkt. Dette vil politiet gjennomgå for å se om det kan ha betydning som bevis i saken mot legen.

– Det vil ta flere måneder med gjennomgang. Jeg tror nok vi fortsatt snakker mot sommeren før alt er gjennomgått, sier Burheim.

Politiet håper å kunne identifisere de som er blitt filma og vil fortløpende ta kontakt med disse – uavhengig om de har anmeldt legen eller ikke.

Ettersom det beslaglagte materialet har et svært personsensitivt innhold, er det viktig å understreke at dette gås gjennom av en begrenset gruppe etterforskere, og at saken under hele etterforskningen har vært skjermet internt i politiet. Det er også viktig å få frem at det er ingen mistanke om eller noe som tyder på at materialet er delt til andre eller at det finnes kopier utover det politiet besitter.

Det sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt.

Filming av andre rammes i straffeloven av hensynsløs og plagsom adferd.

– Dette handler om tillitsbrudd. Dette er ikke noe som det ser ut til at noen har samtykket til, sier Burheim.

Politiet starter nå jobben med å identifisere alle som er blitt filma av legen og vil kontakte de etter hvert.

– Vi har en utfordring da vi ikke har tilgang til legens pasientlister. Det er taushetsbelagt informasjon vi ikke har tilgang til. Men vi har uansett noen tanker om hvordan vi skal klare å gjøre det, sier Burheim.

Legen har arbeidet som kommuneoverlege og fastlege i mange år i den lille trønderske kommunen. Han er midlertidig suspendert av Helsetilsynet.

Bakgrunnen for siktelsen og suspensjonen er varsler fra en rekke kvinnelige pasienter om grenseoverskridende og seksuell adferd.

Sikta har forklart seg om filminga i avhør

Beslaget av filmene på legekontoret ble gjort i november. Forsvarer Hjulstad Nilsen opplyser til NRK at sikta i avhør før jul forklarte seg om filminga.

– Han har forklart hvordan og hvorfor han filmet pasienter og erkjenner ikke straffskyld for å ha misbrukt stillinga si for å oppnå seksuell omgang, sier Nilsen til NRK.

Utover det vil ikke Hjulstad Nilsen si noe mer om omstendighetene.

Han har snakket med sikta flere ganger etter det som ble kjent mandag.

– Det er tøft for han at det ser ut til at etterforskninga drar ut. Men politiet får bruke den tida de trenger, sier Hjulstad Nilsen.

8. august i fjor sendte kommunedirektøren et brev til politiet der han skrev at kommunen hadde fått muntlig kjennskap til pasienthistorier om mulig filming i forbindelse med undersøkelser. I september uttalte Hjulstad Nilsen at påstander om filming var helt ukjent for dem.

I en av klagene NRK har fått innsyn i, skriver en kvinne at hun har mistenkt at hun ble filmet under en konsultasjon. Der skriver hun at legen skal ha «rotet rundt i blå kurver» og flyttet disse i takt med at kvinnen flyttet på seg under intime undersøkelser.

Legens advokat er kjent med innholdet i klagen, men ønsker ikke å kommentere dette.

NRK forklarer

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Suspendert fra stillingen sin

18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til kommuneoverlegen i Frosta kommune i Trøndelag.

Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd i forbindelse med underlivsundersøkelser.

Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klagene mot legen.

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

78 kvinner har status som fornærmet

24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Politiet fant «en betydelig mengde videomateriale» da de ransaket den siktedes legekontor.

78 kvinner har nå forklart seg for politiet, med status som fornærmet i straffesaken. Statens helsetilsyn har opplyst til NRK at de har mottatt 20 pasientklager mot legen.

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Legen nekter straffskyld

Politiet hadde sitt første avhør med ham i starten av november 2022.

At det har tatt så lang tid før første avhør, har vært en belastning, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Legen nekter straffskyld.

Han har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. 16. januar 2023 ble suspensjonen forlenget i seks måneder.

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Legen fikk advarsel i 2007

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.

Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten.

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet

Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.

Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.

Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen allerede på 1990-tallet.

Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for overgrep?

Over 130 kvinner har tatt kontakt

Over 130 kvinner har ringt kontakttelefonen som Frosta kommune opprettet 24. august 2022 – den dagen legen ble siktet av politiet.

24. januar 2023 ble legen formelt sagt opp av kommunen, etter en lengre oppsigelsesprosess.

Da legen arbeidet som fastlege og kommuneoverlege, hadde han rundt 850 pasienter på fastlegelisten sin.

Les også Millionutgifter på grunn av overgrepssiktet kommuneoverlege: Kan ramme skole- og barnehagetilbud

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

Tilbud om klitorismassasje

Det var 9. mai 2022 at kommuneledelsen for første gang fikk vite at Statsforvalteren i Trøndelag hadde åpnet tilsynssak mot legen. Bakgrunnen var varsler fra kvinnelige pasienter om ubehagelige opplevelser. I løpet av sommeren 2022 vokste tilsynssaken.

18. juli vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til legen. 24. august ble legen siktet av politiet. Samme dag ransaket politiet hjemmet hans.

Denne overgrepssaken er en av de største og mest ressurskrevende overgrepssakene i Trøndelag politidistrikt, ifølge etterforskningsleder Ellen Mari Burheim.

I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

Les også Ber Helsetilsynet vente med avgjørelse om overgrepssiktet kommuneoverlege

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Stjørdal politistasjon

Les også Lovet å forandre gynekolog-praksis etter refs – ble aldri sjekket

Parkeringsplassen til legekontoret i kommunen hvor en kommuneoverlege er overgrepssiktet og suspendert etter en rekke varsler.

Les også Beskyldt for unødvendige undersøkelser – siktet lege har utført flest i Trøndelag

Illustrasjon av klage på gynekologisk undersøkelse

Les også Kommunedirektør sier han måtte mase på politiet for å få dem til å starte etterforskning

Parkeringsplassen til Kommuneoverlege siktet for overgrep

Oppdatert 7.februar kl 1015:

Etter at NRK publiserte saken mandag har politiet snudd og stiller ikke på det lukka informasjonsmøtet i kommunen i kveld.

-Vi ønsker ikke det skal skape rom for tvil om vår objektivitet i saken, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til NRK tirsdag morgen.

NRK vet at flere bistandsadvokater og fornærmede har reagert på at en politikontakt skulle være til stede på møtet.

-Det er alltid rom for at når folk samles så kan de påvirke hverandre. En del fornærmede ønsker heller ikke å eksponere seg for andre, sier Burheim.

Kommunen har sagt at de tror på de fornærmede, men har avvist at dette er å forhåndsdømme den siktede legen.