Hopp til innhold

Mener kommuner har omstilt seg for sent

Politikere må tørre å ta upopulære valg og omstille seg til å møte eldrebølgen, sier rådgiver i KS.

Skoledemonstrasjon, ordfører Gunnar Thorsen Steinkjer

OMSTILLING: Steinkjer er en av kommunene som planlegger omstilling av tjenester. Nylig var det demonstrasjon mot kutt i stillinger på skoler i Steinkjer. Fra høyre ordfører Gunnar Thorsen.

Foto: Adrian Tørring Haug

– Det er ingen tvil om at en del kommuner har vært for sen til å omstille seg. Mange vet hva de burde ha gjort, men de har ikke tatt de grepene.

Denne kraftsalven kommer fra rådgiver Håvard Moe i KS Konsulent AS.

Han reiser rundt med det samme budskapet til kommuner over hele landet. De er bakpå, og det haster med å omstille seg.

Håvard Moe, rådgiver KS konsulent

Rådgiver i KS konsulent AS, Håvard Moe.

Foto: NRK

Vanskelig omstilling

De neste årene blir det langt færre barn og unge i skolepliktig alder, mens antallet eldre øker kraftig.

– Det kommer til å kreve en stor skole- og barnehagestrukturdebatt, og en oppbygging av pleie og omsorg, sier Moe.

Det er politisk ekstremt vanskelig å få til, noe som gjør at man har utsatt disse debattene. Så blir resultatet at man bruker altfor mye altfor mye penger, sier han.

Les også Eldrebølga blir dyr – Vil krevje upopulære skulekutt

Elisabeth Hagerup snakker med en av beboerne på Fræna sjukehjem i Hustadvika kommune.

Rådgiveren i KS mener at politikerne må prioritere bruken av pengene annerledes, når det nå blir 70.000 færre mellom 6 og 15 år fram mot 2033.

Samtidig blir det dobbelt så mange eldre over 80 år. Det krever omstilling, sier han.

Man må tørre å ta upopulære valg. Nå trenger vi politikere som faktisk tar beslutninger og står for det, og sier at dette må til. Uten tanke på at man skal gjenvelges eller få fakkeltog imot seg.

Tor Borgan, gruppeleder Sp Steinkjer

STOR ENDRING: Sterk økning i eldre over 80 år også i Steinkjer. Omstilling må skje, erkjenner gruppeleder for Sp, Tor Borgan.

Foto: Rita Kleven

Håper folk forstår behov for omstilling

Også i Steinkjer ser de en bratt økning av eldre i kommunen. Likevel er det lagt ned vel 80 heldøgns omsorgsplasser og syv bosenter siden 2020, uten at det foreløpig er gjort vedtak om nye plasser.

To ganger har kommunedirektøren foreslått å legge ned noen av de 14 skolene de siste årene, men politikerne har sagt nei.

– Det er ingen tvil om at vi må se på skolestruktur nok en gang, men det kan være mye mer enn bare nedlegging av grendeskoler, sier gruppeleder Tor Borgan (Sp) i kommunestyret.

Les også Talet på skular som blir lagt ned har bremsa opp

La skulen leva - i Sveio kjempar dei for å behalde skulen sin.

Nå har kommunestyret avgjort at det blir en runde med omstillinger, og forslag legges fram i et møte i juni. Det sier ordfører Gunnar Thorsen (Ap). Han håper folk forstår behovet for omstilling.

Det sier seg selv at vi må endre bruken av ressursene. Vi er nødt til å vri engasjementet dit, i stedet for en tapt kamp om at alt skal bestå som før.

Stod sykehjem (nedlagt)

FÆRRE PLASSER FOR ELDRE: Antallet eldre øker kraftig, likevel er syv bosenter for eldre lagt ned i Steinkjer siden 2020, i tillegg til dette bosenteret på Stod, der plasser er flyttet til sentrum.

Foto: Rita Kleven

Mener omstilling haster

Rådgiver i KS Konsulent, Håvard Moe, er bekymret for det han ser i mange kommuner.

Det er ingen tvil om at pleie og omsorg i dag blir stadig litt dårligere år for år. Det blir stadig vanskeligere å få de tjenestene, fordi skole relativt sett tar en litt større andel av kaka.

Han mener omstillinga for å møte eldrebølgen haster i kommunene.

– Det er vanskelig å se for seg at om det ikke tas noen radikale grep på dette området, så må staten gå inn på en eller annen måte i løpet av relativt kort tid, sier Moe.

Les også Ordføreropprør: Frykter Kommune-Norge står på randen av kollaps

Birgitte Gulla Løken, ordfører i Larvik kommune.

– Hva om kommunene venter med omstilling?

Det første som kommer til å skje er at vi har minst 100 kommuner på Robek-lista før 2030. Det er rett og slett fordi kommuner bruker for mye penger på enkelte områder, og ikke greier å omstille seg, sier Moe.

Namsos-ordfører Amund Lein

Namsos-ordfører Amund Lein mener kommunen ligger på etterskudd innenfor eldreomsorgen.

Foto: Espen Sandmo / NRK

10-15 år på etterskudd

Ordfører i Namsos Amund Lein (H) mener politikerne må prioritere tøffere:

– Vi er minst 10-15 år for seint ute i forhold til å bygge flere omsorgsplasser for eldre. Det må jeg være så ærlig å innrømme. Nå må vi bygge nytt helsehus i Namsos, og slå sammen ungdomsskolene i sentrum de neste årene, sier Lein til NRK.

Geir Aalberg fra SV savner større vilje til å samarbeide på tvers av partienes politikk.

– Lokalt er det mye enklere å bli enige enn i rikspolitikken. Vi er alle stort sett opptatt av akkurat det samme, nemlig at Namsos skal bli en bedre plass å bo i. Vi som lokalpolitikere må derfor legge bort kjepphestene våre, mener Aalberg.

Geir Aalberg fra Namsos SV

Geir Aalberg maner til bedre samarbeid i lokalpolitikken. – Vi må legge bort kjepphestene våre, mener han.

Foto: Espen Sandmo / NRK