Hopp til innhold

Jublet for myndighetenes beskjed om byggestans på Frøya

Trønderenergi må midlertidig stanse arbeidet med det mye omtalte vindkraftanlegget på Frøya. Ordføreren og vindkraftmotstanderne er svært glade for avgjørelsen.

Aksjonister i «Nei til Vindkraft på Frøya»

GLADE: Aksjonsgruppa «Nei til Vindkraft på Frøya» ble glade da de fikk beskjeden om at anleggsarbeidet i Nessadalen på Frøya ble stanset i dag. Siden april har det vært vindkraftmotstandere i området for å demonstrere mot utbyggingen.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som opplyser om byggestansen i en pressemelding mandag ettermiddag.

De begrunner stansen med at departementet ønsker en ny gjennomgang av Fylkesmannens vedtak.

Fylkesmannens vedtak sørget for at bygginga av anlegget kunne starte mandag 13. mai. Da dette ble kjent klaga formannskapet i kommunen vedtaket inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Monica Mæland (H), Kommunal- og moderniseringsminister

LOKALDEMOKRATI: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier hun vil ta kommunen på alvor.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK SOGN OG FJORDANE

Tar ikke stilling til vindkraftverket

I pressemeldingen skriver departementet at de ikke tar stilling til selve vindkraftanlegget, men at de skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Videre skriver de at saken har høy prioritet.

Frøya vind

KONFLIKTFYLT: Allerede i april i år starta aksjonistene på Frøya sine demonstrasjoner, som lenge hindret anleggsarbeidet i å komme i gang.

Foto: Jøte Toftaker

Aksjonistene jubler

– Yes! Da advokaten ringte ble vi alle sammen så glade, sier leder av aksjonsgruppa «Nei til Vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, mens han smiler.

Han forteller om at de vil arbeide videre for å stoppe vindkraftutbyggingen på øya helt og holdent. Aksjonistene er lei av å bli jaget vekk fra sperringene av politiet.

– Det har gått fra å være en tung dag, til å bli en lett dag. Folk her ute har vært trøtte, slitne og frustrerte den siste tiden, sier Grønskag.

Trakk tilbake dispensasjon

Det var under et ekstraordinært kommunestyremøte i Frøya i midten av april at politikerne vedtok å stoppe Trønderenergis utbygging av et vindkraftverk, ved å trekke tilbake dispensasjonen som er gitt for å sette opp 14 vindturbiner.

Frøya kommune ga Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven i 2016, noe som åpnet for utbygging av vindturbiner. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte startes opp innen søndag 7. april.

Etter at Fylkesmannen i Trøndelag endra vedtaket så kunne Trønderenergi starte opp arbeidet på Frøya 13. mai.

Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi

STANSER ARBEIDET: Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier de ble overrasket over byggestansen.

Foto: Trønderenergi

Trønderenergi er overrasket

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier de er overrasket over vedtaket.

– Det er viktig å notere seg at departementet ikke har gjort en realitetsvurdering av saken.
Vi er overrasket over vedtaket, men har fått forklart at utsettelse i saker med naturinngrep ikke er uvanlig, sier han til NRK.

Eidem sier de stopper arbeidet inntil videre.

– Anleggsarbeidet blir stoppet i påvente av denne vurderingen. Departementet har sagt at den har høy prioritet.

De vet ikke hvor lenge stansen vil vare, og heller ikke hvor mye penger dette vil koste.

– Dette er beregninger vi må komme tilbake til, men i en tidligere fase av prosjektet så lå forsinkelseskostnadene på en halv million hver dag, sier Eidem.

Berit Flåmo

KREVENDE: Ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo (Ap) synes saken er svært krevende for lokalbefolkningen – uansett om man er for eller mot kraftutbyggingen.

Foto: Arbeiderpartiet

Ordføreren er glad for å bli hørt

Torsdag i forrige uke vedtok kommunestyret på Frøya et tiltak der de ba om stans i arbeidet fram til departementet hadde vurdert saken.

Mandag ble det som de hadde håpa.

– Dette er en positiv sak for oss. Det er bra at vi blir hørt, sier ordfører Berit Flåmo (Ap).

– Dere er hørt sier du, men dette er vel kun en midlertidig utsettelse?

– Ja, det er sant at det kun er midlertidig.

– For dere kunne ikke klage på selve vedtaket fra Fylkesmannen – men har dere da klaget på selve saksbehandlingen?

– Vi har bedt departementet om en omgjøring. Vi mener at Fylkesmannen ikke drøftet saken godt nok, slik at vi kunne skjønne hvorfor Fylkesmannen kom fram til sitt vedtak.

– Dere synes Fylkesmannen tok for enkelt på det?

– Du kan si det på den måten, ja.

  • Hør podkast om vindkraftutbyggingen på Frøya: