Hopp til innhold

Vindkraftsamarbeid sprakk: – En skinnprosess

Utbygger og Motvind forsøkte i ett år å samarbeide om vindkraftplanene på Ytre Vikna. Men nå har vindkraftmotstanderne trukket seg.

Vindkraftverk Ytre Vikna

VIL BYGGE UT: Nord-Trøndelag E-verk ønsker å bygge ut vindkraftanlegget på Ytre Vikna.

Foto: Tariq Alisubh

I Nærøysund kommune ønsker Nord-Trøndelag E-verk (NTE) å bygge ut vindkraftanlegget på Ytre Vikna, for å få mer strøm til en kystregion som står foran store utbygginger som vil kreve mye energi.

Når NTE nå tar opp arbeidet med konsesjonssøknad for vindkraftverk på Ytre Vikna legger vi stor vekt på dialog med lokalsamfunnet. Vindkraftutbygging innebærer mange dilemmaer, og fører med seg både positive og negative virkninger, sier prosjektleder Tor Arne Wæraas i NTE til NRK.

Vi har derfor stor forståelse for at det finnes mange ulike syn på en utbygging som vi nå utreder på Vikna. Derfor må vi snakke sammen.

Les også Her trosser de motstanden – vil bygge flere av disse

Vindmøller

– Bidra til åpenhet

Han sier NTE vil bidra til åpenhet, og legge til rette for at lokalsamfunn og interessenter får løpende informasjon, og mulighet til å gi innspill til utredningsarbeidet underveis.

NTE var de første i Norge til å gjennomføre slike samrådsmøter med berørte parter.

I fjor ble det etablert en samrådsgruppe med grunneierlaget på Ytre Vikna, bolig- og hyttenaboer, Vestre Namdal Reinbeitedistrikt, Nærøysund kommune og Namdalskysten Næringsforening.

I tillegg inviterte vi med lokale interesseorganisasjoner som Vikna Jeger- og Fiskeforening og Motvind Nærøysund, opplyser Wæraas.

Bakgrunnen for at NTE ønsker en bedre prosess rundt utbyggingen, er at Stortinget i 2023 vedtok flere endringer i plan- og bygningsloven, og energiloven.

Et viktig prinsipp er at flere interessenter og naboer skal få delta mer aktivt i konsesjonsprosessen.

Men ikke alle parter er fornøyd med arbeidet i samrådsgruppa i Nærøysund.

– En skinnprosess

Organisasjonen Motvind kjemper mot bygging av vindturbiner, og har valgt å melde seg ut av gruppa.

Motvind Nærøysund ble med i samrådsgruppa for å bli informert, hørt, og få reell medvirkning på prosjektet. Slik har det ikke blitt, skriver Motvind i en pressemelding.

Les også Flesteparten av trøndere ønsker å beholde vindturbinene på Fosen

Roan vindkraftverk, Fosen

Det er Ingebjørg Eidshaug som har representert Motvind i gruppa. Hun er ikke imponert over arbeidet som har vært lagt ned det siste året.

Nabo trekker seg også fra gruppa

Utbygger har så langt gitt et inntrykk av en inkluderende prosess der alle parter kontinuerlig blir lyttet til. Vi opplever derimot at det i virkeligheten handler om å få bygd vindkraftverket utelukkende på utbyggernes egne premisser, mener Motvind Nærøysund.

Samrådsprosessen blir dermed bare et verktøy for å kontrollere berørte parter. Prosessen fremstår derfor som en skinnprosess der resultatet er gitt på forhånd, mener Motvind.

NRK har også vært i kontakt med en av naboene til vindkraftverket som også melder seg ut av samrådsgruppa. Naboen ønsker å være anonym, men forteller til NRK at prosessen er blitt styrt av utbyggeren, NTE, og at det har vært vanskelig å nå fram med motargumenter.

Grunneierne er positive

Men ikke alle i samrådsgruppa er negative til arbeidet som er gjort. Espen Lauritzen representerer 22 grunneiere i Ytre Vikna grunneierlag.

– Du kan jo mene hva du vil om vindkraft, og vi som grunneiere blir jo direkte berørt av dette. Med de ulemper og fordeler det fører med seg. Men vi er godt fornøyd med hvordan NTE har lagt opp arbeidet, sier Lauritzen til NRK.

– Her kan vi diskutere fritt på en møtearena der vi har forskjellige interesser. Det er viktig å avvæpne litt, og ta ned konfliktnivået. Her kan vi i alle fall snakke sammen og påvirke så godt vi kan, fortsetter Espen Lauritzen.

– Angrer på at vi ble med

Ingebjørg Eidshaug fra Motvind Nærøysund sier de gikk inn i samrådsgruppa av nysgjerrighet, og med håp om å kunne påvirke prosessen.

– Men i ettertid angrer jeg på at vi ble med. Gjennom arbeidet med i gruppa har utbygger (NTE) fått med seg våre argumenter mot vindkraftutbygging, og vi har egentlig lagt til rette for at utbygger får til en smidigere utbyggingsprosess. Det har gjort det vanskeligere for oss i Motvind å argumentere mot utbygging i ettertid, sier Eidshaug.

NTE mener samarbeidet så langt har fungert godt, men at det ikke har funnet sin endelige og optimale form.

– Vi deler ikke Motvind Nærøysunds beskrivelse av hvordan NTE bruker denne arenaen, og synes det er synd at Motvind forlater samrådsgruppa. Vi mener Motvind har bidratt til viktige perspektiver og gode diskusjoner i gruppa. Arbeidet i samrådsgruppa har stor verdi, og vil fortsatt bli prioritert høyt av NTE, opplyser prosjektleder Tor Arne Wæraas.

Les også Aksjonister blokkerer veiene inn til vindkraftverk på Fosen

Aksjonister på Fosen.

Svein Grotli Skogen i NVE

Svein Grotli Skogen i NVE er glad for at Nord-Trøndelag E-verk vil bedre prosessene i forbindelse med vindkraftutbygging.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Glad for at flere involveres

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er glad for at flere blir involvert i utbyggingssakene, som ofte er svært konfliktfylte.

– NVE mener at samrådsgrupper kan være en bra fremgangsmåte, men har ikke noen samlet oversikt over hvordan det håndteres i ulike saker. Det vil også være en del nybrottsarbeid i tiden som kommer, ettersom det er mye nytt å forholde seg til i og med at både plan- og bygningsloven og energiloven er endret.

Det sier seksjonssjef Svein Grotli Skogen i NVE.

Ytre Vikna vindkraftverk

Ytre Vikna vindkraftverk ble tatt i bruk høsten 2012, og består i dag av 17 vindturbiner. Planen er å utvide anlegget, men det er usikkert når det vil skje.

Foto: Knut Reitan/NRK