Hopp til innhold

Finnmark Kraft velger seg ut ett vindkraftprosjekt. Ber resten av industrien om å følge etter.

Naturvernforbundet og Sametinget reagerer på mengden vindkraftprosjekter. Svært få vil realiseres.

Kjøllefjord vindkraftanlegg

26 vindkraftprosjekt er meldt inn til NVE til kraft- og industriløft prosjektet i Finnmark. Foto er av Kjøllefjord vindkraftanlegg.

Foto: Allan Klo / NRK

26 vindkraftprosjekt fra ti kommuner er meldt inn i kraft- og industriløftet til NVE.

Med dagens kapasitet og strømledningsnett i Finnmark vil svært få av prosjektene realiseres.

Finnmark Kraft (FK) og Fred. Olsen Renewables (FOR) har valgt å utsette prosjektet i Gamvik, for å prioritere Laksefjorden vindkraftverk.

I en pressemelding oppfordrer de andre selskaper til også å prioritere.

Siler ut prosjektene

– FK/FOR er av den oppfatningen at også utbyggere som har flere prosjekter i samme kommune eller i samme reinbeitedistrikt, bør gjøre egne vurderinger og prioritere prosjektene slik at det blir minst belastning på både kommune, grunneier, reindrift og andre berørte parter, heter det i pressemeldingen fra FK/FOR.

NVE offentliggjorde torsdag søknadene de har fått i kraft- og industriløftet i Finnmark.

Frem til midten av juni skal de sile ut prosjektene de ønsker å jobbe videre med. De vektlegger prosjekter som er akseptert av lokalbefolkninga, og i minst mulig konflikt med reindrifta, melder de selv.

Les også I kø for mer vindkraft i Finnmark – nesten ingen får plass

Vindkraftanlegg ved Kjøllefjord i Lebesby kommune

Kjell Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet er ikke imponert av NVE. Han gambler på at ingen av prosjektene blir realisert.

Luftslott

– Folkflertallet er mot det, og de bommet stygt når de lanserte Melkøya-kraftpakke, sier Derås.

Han er overbevist om at dette vil lede til konflikter i distriktet.

– Med et sånt voldsomt angrep på Finnmark sin natur – jeg regner med at det blir over 100 mil med veier som summerer opp alle prosjektene.

Sentralstyremedlem i Naturvernforbundet Kjell Derås på Nordnytt 25.04.2024.

Sentralstyremedlem i Naturvernforbundet Kjell Derås.

Foto: Skjermdump / NRK

De innmeldte prosjektene utgjør nesten 50 ganger mer enn dagens kraftproduksjon. Hvor mye strøm trenger Finnmark?

– Vi har gått gjennom alle de 12 godkjente prosjektene. Og der er det Sydvaranger Gruve med sine 21 megawatt som er et seriøst prosjekt. Resten er luftslott og tiltak for å forlenge olje og gass alderen, mener han.

Sametinget

Sametingspresident Silje Karine Muotka reagerer også på at det er meldt inn så mange prosjekter.

Silje Karine Muotka, president i Sametinget pyntet med Varanger kofte og hornlue

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: June Bjørnback

– Regjeringen har skapt en febrilsk Klondyke-stemning hos mange, sier hun i en pressemelding.

Sametinget skriver videre at det innebærer «enorm usikkerhet og store anstrengelser» hos mange. De kritiserer også at regjeringens tiltakspakke for å bygge ut kraft i Finnmark ble lansert uten konsultasjoner eller involvering av dem.