Hopp til innhold

Ber om at staten ikke griper inn i omstridt vindkraftutbygging på Frøya

Frøya kommune ber staten om ikke å overkjøre kommunens vedtak om stans i utbygginga av vindkraftverket på øya.

Demonstrasjon mot vindmøller på Frøya

Aksjonister har klart å forhindre at arbeidet med å bygge vindkraftverk på Frøya kommer i gang. Utbygger har bedt staten om å gripe inn.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Torsdag var det et ekstraordinært kommunestyremøte om de 14 vindturbinene som planlegges satt opp i kommunen.

– For meg handler det om å beholde selvråderetten, sa ordfører Berit Flåmo (Ap) under møtet.

Utbyggerne Trønderenergi og Stadtwerke Müñchen ber om at Olje- og energidepartementet overstyrer kommunens vedtak om stans i utbygginga.

Dette er ett av 30 nye vindkraftverk som skal bygges langs kysten av Norge innen 2021.

Har stanset vindkraftutbygging

Aksjonister på Frøya har klart å stanse anleggsarbeidet. Det skulle startet 1. april.

For fjorten dager siden vedtok kommunestyret å trekke tilbake dispensasjonen som var gitt til å sette opp de 14 vindturbinene.

Årsaken er at kommunen mener kraftselskapene ikke kom i gang med utbygginga før fristen gikk ut.

Utbyggerne har sagt at de taper 500.000 kroner for hver dag som går uten at de kommer i gang med arbeidet.

Bengt Eidem

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, mener det er for sent å snu når anleggsmaskiner står klar for å komme i gang med produksjon av fornybar energi.

Foto: Nielsen, Thor / VG

– Det er for sent å snu i det anleggsmaskinene står klar og hundrevis av millioner er forpliktet i prosjektet. Norge trenger mer produksjon av fornybar energi for å klare vår egen klima- og energiomstilling, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi.

Drastisk om staten griper inn

Med 21 mot 2 stemmer vedtok kommunestyret å sende et brev til Olje- og energidepartementet om at det ikke lages en statlig plan for overstyring.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) ber staten om å la kommunen ordne opp selv.

Arvid Hammernes fra Venstre er tydelig på at kommunen må få bestemme.

– Hvis det blir en statlig plan er dette en overkjøring av lokaldemokratiet. Det blir veldig drastisk, og det kommer til å bli svært omstridt, sa Hammernes.

Ordfører Berit Flåmo, Frøya

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo (Ap) ber om at kommunen får beholde selvråderetten og at staten ikke griper inn.

Foto: Morten Andersen / NRK

Må ta klimahensyn

Tone Måsøval (H) er kritisk til at Frøya kommune har snudd i saken, og nå sier nei til utbygging.

– Vi kan ikke endre det faktum at konsesjon ligger fast. Trønderenergi har ikke fortjent en slik behandling fordi frøyværingene har ombestemt seg. Konsesjonen er gitt. Det handler om hvordan vi skal behandle en næringsaktør med konsesjon. Aksjonister kan ikke bestemme rammebetingelsene til næringsaktører. Det er ei skremmende utvikling som demokratiet Norge ikke kan tillate, sa Måsøval fra talerstolen.

Hun er også opptatt av hva vindkraft betyr for klimaet.

– Jeg kan vanskelig se for meg at 14 vindturbiner er et større naturinngrep enn opprinnelig plan. Ja, de blir høyere. Men vi må benytte best tilgjengelig teknologi. Det skjer et ungdomsopprør i hele Europa. Klima står på agendaen sterkere enn noen gang.

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Aksjonister på Frøya har reagert sterkt på at vindturbinene blir 180 meter høye, 45 meter høyere enn det som først var planlagt.

– En ting er å redde klimaet, men nå ser man at dette også betyr et naturinngrep. Det koster noe. Inngrepene blir der for alltid, sa Arvid Hammernes (V).

Onsdag 8. mai demonstrerer vindkraftmotstandere fra Frøya foran Stortinget. De har invitert motstandere av vindkraft over hele landet.

Aksjonister på Frøya

Aksjonister forhindret oppstart av vindkraftverk på Frøya. Anleggsarbeidet skulle startet for en måned siden.

Foto: Morten Andersen / NRK