Hopp til innhold

Fylkesmannen gir grønt lys for bygging av vindkraftverk på Frøya

Fylkesmannen opphevet fredag Frøya kommunes vedtak om stans i bygging av et vindkraftverk på øya. Nå er Trønderenergi klar til å starte anleggsarbeidet igjen.

Politifolk på Frøya

HINDRET ANLEGGSARBEID: Trønderenergi er klar til å starte anleggsarbeidet igjen på Frøya, etter at demonstranter hindret kraftselskapet i april. Fredag opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak om stans i vindkraftutbygginga.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Vi er glad for at Fylkesmannen er så tydelig. Trønderenergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med Frøya vindpark, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi.

Det har vært full stans i utbygginga av vindkraftverket siden 1. april. Eidem vet ikke hvor fort anleggsarbeidet kan starte opp igjen.

Innkaller

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo (Ap) har innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag i neste uke.

– Det er klart at vi er skuffet over ikke å bli hørt, sier Flåmo.

Det var under et ekstraordinært kommunestyremøte i Frøya i midten av april at politikerne vedtok å stoppe Trønderenergis utbygging av et vindkraftverk, ved å trekke tilbake dispensasjonen som er gitt for å sette opp 14 vindturbiner.

Frøya kommune ga Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven i 2016, noe som åpnet for utbygging av vindturbiner. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte startes opp innen søndag 7. april.

Trønderenergi mente arbeidet da hadde startet, og klagde til Fylkesmannen – som nå opphever kommunens vedtak om stans i utbygginga.

– Trønderenergi har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen, sier Kjetil Ollestad, seksjonsleder hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen mener at Trønderenergi var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter.

Sjokkert

Leder av «Nei til Vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, er svært skuffet over Fylkesmannens vedtak. Aksjonsgruppa har tatt kontakt med sin advokat etter at fylkesmannens vedtak ble kjent.

– Dette er en tragisk dag. Aksjonister har vært på plass på anleggområdet på Frøya i dag for å markere at dette er et slag mot lokaldemokratiet.

Han varsler at det vil bli stor motstand når anleggsarbeidet kommer i gang igjen.

– Sammen med resten av landet vil det bli en ny Alta-aksjon, sier Grønskag.

Han sier han er sjokkert over fylkesmannens vedtak.

– Vår advokat mener vedtaket er mangelfullt. Nå vil vi be kommunen om å begjære en omgjøring av vedtaket og at saken behandles av Kommunal og – moderniseringsdepartementet, sier Grønskag.

Fylkesmannen skriver i sitt vedtak at dette ikke kan påklages.

Må ha forutsigbarhet

Torsdag ble det kjent at Trønderenergi får støtte fra sine 23 eierkommuner om at arbeidet med et vindkraftverk må startes opp igjen.

– Mer fornybar energiproduksjon er en viktig del av den norske klima- og energiomstillingen. Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem.

Frøya formannskap om vindkraft

UGYLDIG VEDTAK: Politikerne på Frøya fikk ikke medhold fra Fylkesmannen. Aksjonsgruppa mener kommunen må klage på vedtaket.

Foto: Stein Lorentzen