Hopp til innhold

Ordfører mener staten må gripe inn og stoppe vindkraftutbygging

Politiet brukte fredag megafon for å få aksjonistene til å fjerne biler og alt som står i veien for anleggsmaskinene på Frøya. Men etter noen timer dro både politi, utbygger og lastebiler fra stedet fordi det oppstod trafikkaos.

Politiet på Frøya ber aksjonistene fjerne biler langs veien.

AKSJONERER: Rundt 70 personer har rigget seg til med bålpanner, stoler, telt og paller for å hindre anleggsstarten. Politiet har bedt aksjonistene fjerne biler og alt som står i veien for anleggsmaskinene.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

For femte dag på rad blokkerer demonstranter området hvor det skal bygges vindmøller på Frøya. Mandag skulle TrønderEnergi Vind ha startet anleggsarbeidet på øya. Da tok aksjonister fra «Nei til vindkraftverk på Frøya» oppstilling og blokkerte det planlagte arbeidet.

– Vi er her for å verne om naturen, sier aksjonsleder, Hans Anton Grønskag til NRK like før klokka 12 fredag.

Søndag går utbyggingskonsesjonen ut. Den ble gitt i 2013 for seks år.

– Etter det har de ikke dispensajon til å begynne å bygge vindkraft i det som er lagt ut i arealplanen til kommunen som LNF-området. (Landbruks-, natur- og friluftsområder), mener Grønskag.

Bøtela aksjonistenes biler

Politiet skrev torsdag ut parkeringsgebyr på 900 kroner til privatbiler som sto parkert langs veien. Til tross for at politiet la bøter på rundt 25 biler, har ikke det stoppet aksjonistene.

– Vi fikk ikke respons på at bilene skulle flyttes, så derfor blir de bøtelagt, sa Håkon Flor som er innsatsleder hos politiet til NRK torsdag.

Politiet har satt stab i Trondheim der de koordinerer hvordan de skal håndtere situasjonen fremover.

Parkeringsbøter til vindkraftdemonstranter Frøya

SKREV UT BØTER: Politiet på Frøya bøtela torsdag vindkraftmotstanderne som parkerte langs fylkesveg 716.

Foto: Morten Andersen / NRK

Mener staten må gripe inn

I en folkeavstemning denne uka sa 78,7 prosent nei til vindparken på Frøya.

– Det er et overgrep mot oss innbyggere og et overgrep mot naturen, mener aksjonist Merete Moen.

Nå jobber ordfører på Frøya, Berit Flåmo (Ap) og kommunestyrerepresentant Aleksander Søreng (Frp) for å få i stand et snarlig møte med Olje- og energidepartementet.

– Vi har et klart budskap: Staten må gripe inn og stoppe Frøya vindkraftverk, sier Flåmo til lokalavisa Hitra-Frøya.

Vindkraftmotstandere på Frøya demonstrer

PROTESTERER: En gruppe demonstranter protesterer mot utbygging av vindmøller på Frøya i Trøndelag.

Foto: Morten Andersen / NRK

Sju år gammel konsesjon

Det har lenge vært konflikter knyttet til utbyggingen av vindkraft på Frøya. Konsesjonen , ble påklaget. Men Olje- og energidepartementet avviste klagen, og ga endelig klarsignal i 2013.

Vindparken skal bestå av 14 turbiner som skal produsere 201 GWh i året, som kan gi strøm til over 13.000 husstander.

Det er TrønderEnergi som skal bygge ut og drive vindparken som etter planen skal stå ferdig i slutten av neste år. Men også det tyske selskapet Stadtwerke München er med i samarbeidet.

Kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi, Bengt Eidem avviser at søndag er noen D-dag:

-Anleggsarbeidet har begynt og konsesjonen gjelder dermed. Vi ser derfor ikke noe problem , men registrerer at motparten er uenig, sier Eidem til NRK.

Langvarig konflikt

Motstanden mot vindkraft på Frøya har vært der lenge, og har økt kraftig i det siste.

Allerede i 2005 frarådet Direktoratet for naturforvaltning å bygge vindmøller på den flate, smale øya på grunn av fuglebestanden. Under en folkeavstemning samme året ble det et knapt flertall til ja-siden for videre utbygging.

Siden den gang er antallet vindmøller redusert fra 66 til 14, mens vindmøllene isteden har blitt høyere.

Før jul ble det kjent at vindmøllene på øya kommer til å bli 45 meter høyere enn det som først ble sagt, fra 135 meter til 180 meter til vingespissen. Det, sammen med at det tyske selskapet skal eie storparten av vindmøllene, har ført til at motstanden har økt blant folket på øya.