Hopp til innhold

Politikerne vil stanse vindkraftutbygging

Politikerne trekker tilbake dispensasjonen som er gitt til å sette opp 14 vindturbiner på Frøya.

Aksjonister Frøya

Vindkraftmotstandere på Frøya fulgte møtet i formannskapet torsdag ettermiddag.

Foto: Stein Lorentzen

Det var jubel blant tilhørere som fulgte kommunestyremøtet på Frøya.

Mot to stemmer vedtok politikerne at dispensasjonen som er gitt til TrønderEnergi og det tyske selskapet Stadtwerke Müñchen trekkes tilbake.

I ti dager har aksjonister klart å forhindre at anleggsarbeidet får komme i gang.

De reagerer sterkt på at vindturbinene blir 180 meter høye, 45 meter høyere enn det som først var planlagt.

Aksjonistene jubler

Aksjonister har i ti dager stoppet vindmølle-prosjektet på Frøya. Dagens vedtak i kommunestyret, ble møtt med glede.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Mener kommunen bryter loven

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, fulgte møte i formannskapet og kommunestyret på Frøya i ettermiddag:

– Etter vårt syn opptrer kommunen i strid med loven, og vi mener det er gjort et ulovlig vedtak. Det var ikke et overraskende vedtak. Vi vet at kommunen har vært under enormt press fra lokale vindkraft-motstandere og andre.

– Hva gjør TrønderEnergi om kommunestyret vedtar det samme?

– Våre planer er å fortsette og vi akter i så fall å gå til retten for å få omgjort vedtaket så raskt som mulig.

– Da vet vi hva vi har i vente, svarer ordfører Berit Flåmo.

Aksjonister jubler

Aksjonistene jublet etter kommunestyrets vedtak ble kjent.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Mener TrønderEnergi kunne startet byggingen

Kommunestyret kan trekke tilbake dispensasjonen fordi de mener TrønderEnergi ikke har startet arbeidet, selv om det har gått ti dager.

– Det har vært en lang prosess og vi har fått bevist at det ikke er satt i gang noe arbeid.

Men dette er ikke TrønderEnergi enig i. De mener aksjonistene har stått i veien for arbeidet, og har gjort byggestarten umulig å gjennomføre.

– Det ser vi bort fra, det angår ikke oss. Frøya kommune har lagt til rett for at de kunne starte arbeidet, sier ordfører Flåmo.

Berit Flåmo

Ordfører på Frøya, Berit Flåmo.

Foto: Morten Andersen / NRK

Store tap på anleggsstans

I går sendte TrønderEnergi og Stadwerke Müñchen brev til kommunen om de store konsekvensene det er med å stanse anleggsarbeidet.

I brevet står det at selskapene hver dag taper mellom 300.000 og 500.000 kroner på grunn av forsinkelser. Frøya Vind vil stille kommunen ansvarlig for tap ved en eventuell byggestans.

Foreløpige beregninger viser at Trønderenergi og Frøya Vind kan tape over 300 millioner kroner overfor sine leverandører etter inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres.

Politimesteren vurderer situasjonen

I ti dager har aksjonister klart å stoppe vindkraftutbygginga på Frøya. Nå mener utbyggerne at politiet må få unna demonstrantene.

Politimester Nils Kristian Moe sier til NRK at politiet fortløpende vurderer situasjonen på øya.

– Vi har gitt demonstrantene et pålegg om å fjerne seg fra stedet tidligere. Så er det sånn at det er politiets oppgave å sørge for at lovlig fattede vedtak blir gjennomført og gi bistand til at lovlig aktivitet kan gjennomføres.

Nils Kristian Moe, politimester Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe sier de fortløpende vurderer situasjonen på Frøya der aksjonister forhindrer anleggsarbeidet.

Foto: Tariq Alisubh

– Hvor aktuelt er det å fjerne demonstrantene med makt?

– Jeg forutsetter at demonstrantene går bort selv og lar den lovlige aktiviteten bli gjennomført, sier Moe.

– Hvordan ser du på situasjonen som har oppstått?

– Jeg har stor forståelse for at folk kan reagere på at områder blir påvirket av vindkraft, men det er fattet vedtak og gitt konsesjon til utbygging, sier politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

Frøya formannskap om vindkraft

Politikerne i formannskapet går enstemmig inn for at vindkraftutbyggingen på Frøya må stanses.

Foto: Stein Lorentzen