Hopp til innhold

Arbeidet med vindkraftverk på Frøya kan fortsette

Trønderenergi starter opp arbeidet med å bygge vindkraftanlegget på Frøya igjen så raskt som mulig, etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir grønt lys.

Frøya vind

KONFLIKTFYLT: Allerede i april i år starta aksjonistene på Frøya sine demonstrasjoner, som lenge hindret anleggsarbeidet i å komme i gang.

Foto: Jøte Toftaker

Det var 27. mai at departementet stanset utbyggingen fordi de ville ha en ny gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

Departementet har ikke funnet noen grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om Fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

KMD har ikke tatt stilling til selve anlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling.

Frøya vind
Foto: Jøte Toftaker

Måtte stanse

Aksjonister startet allerede i april i år demonstrasjoner mot vindkraftutbyggingen på Frøya, og hindret lenge anleggsarbeidet i å komme i gang.

Under et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av april at vedtok Frøyas politikere å stoppe Trønderenergis utbygging, ved å trekke tilbake dispensasjonen som er gitt for å sette opp 14 vindturbiner.

Frøya kommune ga Trønderenergi dispensasjon etter plan- og bygningsloven i 2016, noe som åpnet for utbygging av vindturbiner. En slik dispensasjon er gyldig i tre år. Det vil si at arbeidet måtte startes opp innen søndag 7. april.

Etter at Fylkesmannen i Trøndelag endra vedtaket, kunne Trønderenergi starte opp arbeidet 13. mai. Da det ble kjent, klaget formannskapet i kommunen vedtaket inn til KMD. Etter at departementet først stanset byggingen, har de nå altså gitt grønt lys for å fortsette.

Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi

GLAD: Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, er fornøyd med avgjørelsen og fastslår at arbeidene på Frøya kommer til å starte opp igjen så raskt det lar seg gjøre.

Foto: Trønderenergi

Vil i gang så fort som mulig

Trønderenergi er fornøyd med KMDs avgjørelse og fastslår at arbeidene på Frøya kommer til å starte opp igjen så raskt det lar seg gjøre.

– Kommunaldepartementet har gjort en grundig gjennomgang av saken, og vi er glad for at den gjennomgangen bekrefter både fylkesmannens vedtak og det som var innstillingen fra Frøya kommunes egen advokat og rådmann, skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi i en e-post.

– Det er gitt konsesjon for bygging av vindkraft på Frøya etter aktiv medvirkning fra Frøya kommune gjennom mange år, og det er ingen tvil om at vindparken skal bygges, legger han til.

Han sier forsinkelsene som har oppstått «skaper tapere» og at ekstraregningen må dekkes av noen.

– Det er dessverre sannsynlig at Frøya kommune vil lide økonomisk tap på grunn av dette, fordi vi blir nødt til å holde kommunen ansvarlig for de forsinkelsene som har oppstått på grunn av kommunens urettmessige vedtak om byggestopp, skriver Eidem.

Skuffelse

Ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo, sier til NRK at de er skuffet.

– Vi ønsket jo omgjøring av et vedtak i denne saken, og når det ikke skjer, så blir vi jo skuffet.

– Man er jo forberedt på at det er 50–50 med tanke på hvilket utfall saken får, og vi vet jo at en konsesjon er gitt. Jeg gleder meg til å lese hele begrunnelsa til departementet, sier hun.

Aksjonsleder på Frøya, Eskild Sandvik, sier de vil fortsette kampen.

– Vi kommer til å la advokaten vår se på svaret fra departementet for å se om det er noe mer vi kan gjøre der. Ellers er vi klare for ny kamp etter noen dager med hvile, sier han.

Berit Flåmo

SKUFFET: Ordføreren på Frøya sier de er skuffet over at Trønderenergi har fått nytt klarsignal på Frøya.

Foto: Arbeiderpartiet