Hopp til innhold

Etter flere års dragkamp bygges flystasjon i nord opp igjen

Forsvarshelikoptrene har bydd på en rekke utfordringer de siste årene. Nå vil regjeringa kjøpe nye til alle våpengrener.

Bell 412 lander på Artillerisletta.

Transporthelikoptrene Bell 412 skal byttes ut. Regjeringa vil kjøpe inn nye helikoptre til både spesialstyrkene og Hæren.

Foto: Kari Anne Skoglund

– Dette er en formidabel satsing på Forsvaret som helhet.

Slik beskriver oberst Eirik Stueland regjeringas satsing på helikopter i den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

Han er sjef for Maritim helikopterving og Bardufoss flystasjon.

– På helikoptersida er det en meget stor erstatning: Vi skal få nye helikopter til Kystvakten. Vi får nye helikopter som erstatter Bell 412 for støtte til Hæren og spesialstyrkene. Og det er gledelig at vi får nye helikoptre som skal ut på fregattene våre og understøtte Marinen.

Dragkamp og avtaleskroting

Kontrasten er stor sammenlignet med hvordan hverdagen har vært for Maritim helikopterving på Bardufoss de siste årene.

LTP Nord

Oberst Eirik Stueland.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Det har vært en kamp om ressurser. Den kommende satsinga er en gladsak. Hæren skal nå støttes med egne, dedikerte helikoptre, sier Stueland.

På få år gikk flystasjonen på Bardufoss fra å være Forsvarets hovedbase for helikopter, til å nesten ikke ha helikopter igjen.

Panseret militær ambulanse og transporthelikopter Bell 412 med mannskap har gitt ekstra beredskap under Joint Viking.

Det er for tida tre transporthelikopter igjen på Bardufoss.

Foto: Kari Anne Skoglund

I 2019 ble seks av ni transporthelikoptre flyttet fra Bardufoss til Rygge. Helikoptrene som støttet Hæren i nord, ble prioritert til bruk for spesialstyrkene.

skrotet sittende regjering i 2022 kontrakten og ba om å få levere tilbake NH90-helikoptrene. Helikoptrene som skulle støtte Kystvakten og fregattene, ble omtalt som «skandalehelikopter».

NH90 helikopter parkeres av Forsvaret

Skandalehelikopteret NH90 har vært parkert siden sommeren 2022.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

En rekke tidsfrister ble brutt. Riksrevisjonen konkluderte med at helikoptrene ga færre flytimer enn ventet. De hadde også høyt vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader.

De siste årene har det vært flere allierte enn norske helikoptre på Bardufoss.

Men nå skal det snu.

– Vi bygger opp helikoptermiljøet på Bardufoss, sier forsvarspolitisk talsperson i Ap, Nils-Ole Foshaug.

LTP Nord

Stortingspolitikere fra Troms, Nils-Ole Foshaug (Ap) og Sandra Borch (Sp).

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Nye helikopter til Hæren

Det er fra før av kjent at det skal kjøpes inn nye Sea Hawk-helikoptre for å støtte Kystvakten.

De skal ha base på Bardufoss.

MH-60 Seahawk

Norske personell lærer nå opp av danskene i operativsystemet til Sea Hawk-helikoptrene.

Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret / Tiril Haslestad / Forsvaret

Spesialstyrkene skal få nye helikoptre, mens dagens Bell 412-helikoptre skal oppgraderes for å støtte Hæren.

Helikopterkjøpene ble stadfestet med den nye langtidsplanen. Der kom det også fram at Bell-helikoptrene kun blir en midlertidig løsning for Hæren.

Regjeringa går inn for å kjøpe nye transporthelikoptre til både spesialstyrkene og Hæren. Men det er ikke klart når maskinene skal være klare for bruk.

LTP Skjold leir og Hærstaben

Hæren skal få dedikerte helikoptre.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Dermed vil helikoptertrafikken på Bardufoss etter hvert ta seg opp igjen.

Hær-oberst May-Brith Valen-Odlo sier de er glade for at de får dedikert helikopterstøtte.

– Selv om det er et alvorspreget bakteppe med den sikkerhetspolitiske situasjonen, er dette ordentlig godt nytt for Hæren.

Oberst May Brith Valen-Odlo, sjef i Trenregimentet, og sjef for maritim helikopterving, oberst Eirik Stueland.

Oberst May Brith Valen-Odlo er sjef i Trenregimentet. Her sammen med sjef for maritim helikopterving, oberst Eirik Stueland.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Krevende oppbygging

Tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund, Svein Inge Sælevik, er like glad.

Men han er tydelig på at oppbygginga blir krevende. Nedbygging har bidratt til at personell har sluttet.

– Det som blir mest utfordrende er å få på plass personellet vi trenger. Nå må personellet få se at man går fra ord til handling.

LTP Nord

Tillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund, Svein Inge Sælevik.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

At det blir krevende er også helikoptervingsjef Stueland klar på.

De trenger flere som skal fly og vedlikeholde helikoptrene.

– Vi trenger mer personell og teknisk kompetanse for å drive nye helikoptersystem.

Han sier det er ei gledelig utfordring.

– Dette er meget bra lokalt for Bardufoss, sentralt for Norge som nasjon og for Nato i helhet, sier han.

Finnmark landforsvar er i dag fellesbenevnelsen på Grensebataljonen, Porsangerbataljonen og HV-17.

I fremtiden skal en hel brigade settes av til forsvaret av Finnmark.

Finnmark tilføres minimum en lett infanteribataljon, artilleri, luftvernkapasitet og nødvendig understøttelse.

Andøya flystasjon blir hovedbase for maritime overvåkingsdroner.

Brigade Nord får tilført en fjerde mekanisert manøverbataljon, luftvern, egne transporthelikoptre og flere CV90 kampvogner.

I tillegg opprettes en rakettartilleri bataljon, som trolig får hovedsete i Indre Troms.

Kystvakten på Sortland vil få nye kystvaktskip.

Kystjegerkommandoen i Ramsund skal styrkes med materiell og flere soldater og HV-16 får en ekstra innsatsstyrke i Tromsø.

Marinejegerkommandoen utenfor Harstad vil også få nytt materiell og egne helikoptre.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark