Hopp til innhold

Norge bruker 12 milliarder på nye maritime helikoptre

Norge går til innkjøp av seks amerikanske maritime helikopter. De tre første ankommer i 2025.

MH-60 Seahawk

Dette Seahawk-helikopteret fra det danske forsvaret besøkte Bardufoss mandag under øvelsen Joint Viking. 

Foto: Tiril Haslestad / Forsvaret

– Regjeringa har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre. Første leveranse vil være på plass allerede i 2025. Dette vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringa kjøper inn seks Seahawk-helikopter. De tre første helikoptrene leveres innen 2025.

Totalramme for innkjøpet er på 12 milliarder kroner.

Et amerikansk helikopter av typen MH-60 SeaHawk.

Det er amerikanske Seahawk som blir kjøpt inn

Foto: SAEED KHAN / AFP

Erstatter «skandalehelikopter»

Seahawk-helikoptrene skal erstatte NH90.

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, sier Gram.

10. juni besluttet regjeringa å heve kontrakten og avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene som ble bestilt for over 20 år siden.

Siden har både kystvakt og fregatt vært uten helikopterstøtte. De nye helikoptrene skal i første omgang til Kystvakten. De blir også klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll. Samt til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

NH90 forsvarets helikopter

NH90-helikopter ute på kystvakt. Helikopteret blir nå erstattet.

Foto: Hamza Saleh / Luftforsvaret

Glede på Bardufoss

Seahawk får Maritim helikopterving på Bardufoss i Målselv som base. Siden juni har mannskapet levd med usikkerhet om framtida.

– Å få seks maskiner som skal støtte Sjøforsvaret for å hevde norsk suverenitet, er viktig for oss. Seahawk er en maskin vi vet fungerer i operasjonene vi trenger de til, sier luftvingsjef Eirik Stueland.

Sjef for Maritim helikopterving, oberst Eirik Stueland.

Sjef for Maritim helikopterving, oberst Eirik Stueland.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Han betegner 14. mars som en er en stor dag for Bardufoss og Norge. Stueland sier han ser at framtidshåpet er tilbake hos mannskap og personell.

Men kake blir det først når Stortinget har godkjent helikopterkjøpet.

– Høsten 2025 forventer vi at de første maskinene skal være på Bardufoss.

NH90 var svært krevende å vedlikeholde. Luftvingsjefen forventer at de nye helikoptrene blir enklere.

Les også Stor usikkerhet etter at «skandalehelikopter» ble skrotet: – Det kom som et sjokk

NH90 forsvarets helikopter

Lettet, men ikke ute av usikkerhet

Avioniker og tillitsvalgt for Fellesforbundet, Vilde Yvonne Abrahamsen, er en av de som har levd med usikkerheta.

– Det har vært krevende. Vi har stått uten noen form for bestemmelser for hva som skulle komme. Spesielt for folk som har flytta hit og bestemt seg for at de ønsker å være her, har det vært tøft, sier hun.

Det er tillitsvalgt i Befalets fellesorganisasjon, oversersjant Marius Krey, enig i.

– Det har vært veldig uforutsigbart. Folk har måttet tatt valg basert på lite informasjon. Det har endt opp med at vi er kuttet til beinet av personellet vi har igjen. Det at vi ser utvikling i prosessen med anskaffelse av helikopter er positivt, sier han.

Tillitsvalget for både sivilt og militært personell på Maritim helikopterving, Vilde Yvonne Abrahamsen og Marius Krey.

Tillitsvalget for både sivilt og militært personell på Maritim helikopterving, Vilde Yvonne Abrahamsen og Marius Krey.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Abrahamsen har selv vært i tankeboksen for framtida på Bardufoss. Nå er hun glad for at første steg for nye helikopter er tatt.

– Det gir en trygghet for personellet her at regjeringa gjør satsinga. Vi ser fram til vedtaket i Stortinget.

Les også Flyteknikar sa opp etter NH90-skroting: – Liker ikkje å sitte på ræva

Jørgen Reisersen

Lærer av danskene

Danskene har hatt Seahawk-helikopter siden 2016. Det norske forsvaret skal lære av sine danske allierte. Mannskap fra Bardufoss skal en periode til nabolandet for å øve. Dermed får de vedlikeholdt maritim kompetanse.

De blir også kjent med Seahawk.

– Gjennom det får vi erfaringer fra Danmark før innfasing i Norge. Det vil bidra til at vi raskere kan få full operativ evne når vi mottar våre helikoptre, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Offisersforbund fornøyd

Norges Offisersforbund (NOF) er glad for helikopterkjøpet.

En rask anskaffelse vil være viktig både for å opprettholde kompetansemiljøene i Forsvaret og på Bardufoss, skriver forbundsleder Torbjørn Bongo i ei pressemelding.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offiser og spesialist forbund

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

De mener helikoptrene vil bidra til tilstedeværelse, kontroll og redningsberedskap i norske havområder.

Samtidig mener vi dette er god start på anskaffelse av flere helikopter i Forsvaret. Det både for kystvakt og fregatter, men også spesialstyrker og Hæren, sier NOF-lederen.

De håper antallet helikopter regjeringa har landet på er en start. Norge kjøpt inn 14 NH90.

På sikt bør antall anskaffelser av Seahawk også økes.

− Miljøet kan videreutvikles

Forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Nils-Ole Foshaug, overvar regjeringas pressekonferanse på Bardufoss. Han var da på hjemmebane.

– Dette er en gledens dag for dem som har arbeidsplassen sin i det enorme havområdet vårt. Det er en stor og viktig dag for Norge og Bardufoss, sier målselvingen.

Stortingspolitiker Nils-Ole Foshaug (Ap) snakker med målselvordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) og barduordfører Toralf Heimdal (Sp) på Bardufoss flystasjon.

Stortingspolitiker Nils-Ole Foshaug (Ap) sammen med målselvordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) og barduordfører Toralf Heimdal (Sp) på Bardufoss flystasjon.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Han frykter ikke en gjentakelse på NH90-historien. Ei historie om et helikopter det ble brukte over 20 år på å få operativ.

Foshaug forteller at amerikanerne har spilt en sentral rolle for at helikopter kan være på plass i 2025.

– Vår nærmeste allierte er med på at dette går så raskt. Gjennom gode allierte får vi «snike i køa», og får tre helikopter som de egentlig skulle ha selv.

Også Ivar B. Prestbakmo (Sp), stortingspolitiker fra Troms, er glad for at helikopterløsning er i vente.

− Det vært et sterkt engasjement fra mange for å lande en ny løsning for maritim helikopterkapasitet raskt. Jeg er svært glad for denne beslutninga. Nå kan det gode helikopterfaglige miljøet på Bardufoss videreutvikles.

NRK anbefaler

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Knuste-terneegg-Finnsnes

Rundt 30 terneegg knust i Senja: – En dyretragedie

Styringspartiene i Tromsø

Styringspartiene er enige om kuttliste i Tromsø kommune

PCI-senteret i Bodø.

Lydlogger avslører «krangel» om hjertepasienter i Nord-Norge

Tommy Olsen

Tommy i Tromsø hjelper båtflyktninger i Middelhavet: Nå vil Hellas ha han internasjonalt etterlyst