Hopp til innhold

«Sårt etterlengtet og meget gledelig», om penger til luftvern

Sjefen ved flybasen på Ørlandet, oberst Martin Tesli, sier til NRK at det er sårt etterlengtet og svært gledelig at luftvernet blir tatt på alvor. I den nye langtidsplanen for Forsvaret skal forsvarsbudsjettene nesten dobles sammenliknet med i dag. Totalt blir Forsvaret styrket med 600 milliarder kroner. 90 milliarder av de 600 milliardene går til den totale satsingen på luftvern i Norge.

– Ørland er hjertet til Luftforsvarets Nasams- system. Det er her vi drifter mye av systemet og utdanner mye av vårt personell. Denne økningen gjør at vi nå virkelig får et reelt løft, sier Tesli.

Det er også satt av ekstra midler til seks nye shelter for jagerflyene F-35.

– Man satser på personell og bo-kapasitet både på innsiden og utsiden av gjerdet. Og man ser på rekruttering og hvordan man skal beholde personell, og ikke minst pensjonssystemet. Dette mener jeg er en helhetlig og god satsing. Jeg føler nå at våre behov blir hørt og sett, og det gleder meg virkelig, sier Tesli.

Martin Tesli
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk