Hopp til innhold

Helikoptrene blir minst 14 år forsinket – dette er dommen fra riksrevisjonen

17 år etter at «skandalehelikoptrene» først ble bestilt for åtte milliarder kroner, har Forsvaret bare fått to i endelig versjon. I dag kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk i ny rapport.

Riksrevisor Per Kristian Foss om NH90-helikoptrene

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften, sier riksrevisor Per-Kristian Foss (i midten).

Foto: Andreas Trygstad Nilsen / NRK

«Når suksess er det viktigste for oppdraget, er NH90 løsningen».

Slik reklamerer produsenten Nato Helicopter Industries (NHI) for NH90-helikoptrene på sine nettsider. Men for det norske Forsvaret har anskaffelsen av nettopp disse helikoptrene vært langt unna en suksess foreløpig.

I dag kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk i ny rapport.

– Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har sviktet på en rekke områder, konkluderer riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Mangler i lange perioder

Riksrevisjonen legger en stor del av skylden for NH90-trøbbelet på den utenlandske leverandøren av flyene, men retter samtidig betydelig refs mot Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier Foss.

Også høyere driftskostnader og mer vedlikehold enn ventet og få incentiver hos leverandør til å levere, er poenger Riksrevisjonen tar opp.

Forsvarets NH90-helikopter

Først sommeren 2017 ble Kystvakta levert det første operasjonelle HN90-helikopteret.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter

Departementet har heller ikke holdt Stortinget godt nok informert, skriver Riksrevisjonen.

Helikoptrene ble bestilt hos NHI i 2001. Alle de 14 helikoptrene skulle opprinnelig vært levert innen utgangen av 2008.

I mai 2018 er bare halvparten av de 14 helikoptrene levert, alle unntatt ett i en begrenset øvelsesversjon. Det første helikopteret i endelig versjon som ble levert i 2017 har fortsatt vesentlige mangler i forhold til det som er avtalt.

– Departementets sene involvering er etter vår mening alvorlig, særlig sett på bakgrunn av det økonomiske omfanget og de store operative konsekvensene for fartøyene, sier Foss.

– Ikke unormalt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er enig med Riksrevisjonen i at det har vært store forsinkelser i anskaffelse og innfasing av NH90.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– At det er mangler på helikoptre levert i endelig versjon er imidlertid ikke unormalt med så komplekse systemer som et NH90-helikopter er, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Helikoptrene er blitt beskrevet som «fantastiske fartøy, men flere andre land har også meldt om store problemer med NH90.

Tolv andre land har nemlig bestilt samme helikoptertype siden 2001, hvor Tyskland, Australia og Nederland er blant landene som har meldt om rust, feil og fiasko.

Sluppet unna dagbøter siden 2011

Forsinkelsene i anskaffelsen ble så store og mange at det kontraktfestede taket på dagbøter ble nådd allerede for syv år siden i 2011, før det første helikoptret ble levert.

Forsinkelser etter 2011 gir derfor begrensede økonomiske konsekvenser for NHI. Dette var etter Riksrevisjonens vurdering uheldig, særlig siden den endelige versjonen av NH90 fortsatt ikke var ferdig designet, og Forsvaret på det tidspunktet ikke hadde mottatt et eneste helikopter.

Etter Riksrevisjonens syn var virkemidlene i kontrakten ikke gode nok til å begrense forsinkelser fra leverandørens side etter 2011.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier Foss.

Den siste leveransen av HN90-helikoptre antas å være på plass først i 2022, 14 år forsinket. Men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet rundt leveransen og innfasingen.

NH90 tar av

Problemer som motorproblemer, vinduer som sprekker, saltvannskader, stabilitetsutfordringer og mangelfull evne til å fly i visse vindtyper, er noe av det som andre land har meldt om NH90-helikoptrene.

Foto: Kystvakta

Forsvarer kontrakten

Forsvarsminister Bakke-Jensen deler bekymringen for det store vedlikeholdsbehovet og de høye driftskostnadene.

– Det er imidlertid krav i kontrakten knyttet til vedlikeholdsbelastningen som skal verifiseres gjennom en driftsperiode med norske NH90 i endelig versjon. Det er derfor for tidlig å konkludere hvordan denne belastningen blir, eller hvorvidt det kan rettes krav mot leverandøren for manglende oppfyllelse av kontrakten, sier han.

Som følge av de tekniske problemene, har helikoptrene bydd på vært svært få flytimer, lav tilgjengelighet og sterkt begrenset operativ virksomhet.

Bakke-Jensen peker på høy vedlikeholdsbelastning og mangel på reservedeler som to av årsakene.

– Når det er sagt, vil jeg påpeke at vi frem til slutten av 2017 kun hadde helikoptre i en foreløpig versjon, sier forsvarsministeren, som mener det er behov for å finne inndekning for økte driftskostnader.

NRK anbefaler