Hopp til innhold

Nye problemer for skandalehelikopter – flere erfarne piloter sier opp

Det topp moderne NH90-helikopteret blir omtalt som en drøm i lufta, men problemene er så mange at en av fire piloter nå har valgt å slutte i Forsvaret.

NH90 tar av

Norges nye NH90-helikoptre er kraftig forsinket og nå har også flere av pilotene som skal fly dem sagt opp.

Foto: Kystvakta

Det har gått 17 år siden Norge bestemte seg for å kjøpe 14 helikoptre av typen NH90, men store utfordringer har ført til at bare halvparten er levert. Kravene til vedlikehold og mangel på teknikere gjør at pilotene mister tid de skulle ha brukt på å fly.

– Det er ikke til å stikke under en stol at de utfordringene vi har og det lille vi har av produksjon, ikke står til forventningene pilotene hadde selv.

Det sier oberst Helge Rasmussen. Han er leder for 139 Luftving på Bardufoss, som Kystvaktens helikoptre er underlagt. Han mener det er flere årsaker til at pilotene slutter, men trekker fram mangelen på aktiv tjeneste.

Oberst Helge Rasmussen, luftvingsjef på Bardufoss

Oberst Helge Rasmussen ved Luftving 137 på Bardufoss.

Foto: Anders Brekke / NRK

Likevel tror Rasmussen mye skal til for at de blir stående uten nok piloter, og mener de har relativt god oversikt over situasjonen.

– Vi ser at folk ønsker noe annet. Etter 14–15 år i Forsvaret er det mange som ønsker seg andre utfordringer i livet.

– En krise for Forsvaret

Nå mener en tillitsvalgt at det nærmer seg bemanningskrise, etter at flere piloter har sluttet i jobben.

– For Forsvaret og pilotene er det en krise når et så lite miljø blir forringet ved at de mest erfarne slutter, sier områdetillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Pål Nygaard i Norges Offisersforbund mener situasjonen er kritisk for miljøet på Bardufoss.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hvor mange som i dag kan fly helikoptrene er hemmelig, men miljøet er lite. Pilotene som nå gir seg er ifølge Nygaard alle ferdige med sin tolvårige plikttjeneste.

– Det er temmelig dramatisk hvis ikke noen nå tar grep og gir mer ressurser til NH90-miljøet på Bardufoss, mener han.

– Utfordrende

Oberst Rasmussen ønsker ikke å bruke ordet krise, som Nygaard i Norges Offisersforbund gjør, men erkjenner at situasjonen er utfordrende – og at den gir grunn til bekymring.

– Det er ingen tvil om at det er utfordrende å innfase NH90. De mest erfarne har sagt opp, og vi har utfordringer der vi er bekymret for at folk vil slutte og finne seg noe annet. Samtidig kan vi ikke gjøre annet enn å jobbe med det vi har, påpeker Rasmussen.

Har satt i gang tett oppfølging

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

I en e-post til NRK skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at de også erkjenner at innfasingen av det nye helikopteret er krevende.

– Derfor har både Forsvaret og vi i Forsvarsdepartementet satt i gang en tett oppfølging av alle sider ved dette, skriver ministeren i e-posten.

Han skjønner at situasjonen er en utfordring.

– Det er riktig at noen har søkt seg til andre steder i Forsvaret, men det er ikke unikt for NH90-miljøet. Vi vet også at den kompetansen våre ansatte opparbeider seg hos oss er svært attraktiv for det sivile markedet. Det er et kompliment, men det er også en utfordring når tidene er gode som nå.