Hopp til innhold

Forsvaret vil levere tilbake militærhelikoptre

Regjeringen vil heve avtalen om NH90-helikoptrene og krever tilbakebetalt 5 milliarder kroner. – Det går ikke, svarer den italienske leverandøren.

NH90 forsvarets helikopter

NH90-helikoptret på en norsk fregatt. Forsvaret frykter helikoptrene ikke blir fullt operative før i 2025.

Foto: Hamza Saleh / Luftforsvaret

Regjeringen har besluttet å heve kontrakten og avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene som ble bestilt for over 20 år siden.

Det bekrefter forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Norge har fått levert 13 av 14 bestilte helikoptre. Samtidig gjenstår det betraktelig arbeid og kostnader knyttet til oppgradering av disse slik at de får full operativ kapasitet.

Forsvarets helikoptere

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Forsvarssjef Erik Kristoffersen under under Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvarets pressemøte om helikoptre.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Grundig vurdert

– Vi har gjennomført en grundig vurdering av om det er mulig å få en reell operativ nytte med NH90 ved å iverksette ytterligere tiltak fra forsvarssektorens side. Konklusjonen er negativ.

Kontrakten oppheves med tilbakevirkende kraft. Gram forteller at det ligger grundige vurderinger av operativitet, økonomi og det juridiske bak beslutningen.

– I et levetidsperspektiv vil trolig en investering i en alternativ helikopterkapasitet være rimeligere enn å videreføre NH90, sier Gram.

Forsvaret stiller seg bak regjeringens beslutning:

– Vi har rett og slett fått et helikopter som ikke virker slik det skal, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Dette går ikke

Men helikopterleverandøren NHIndustries mener Norge ikke kan si opp avtalen.

– NHIndustries er ekstremt skuffet over avgjørelsen fra det norske Forsvarsdepartementet, og avviser anklagene mot NH90 og selskapet, skriver selskapet i en uttalelse.

NHIndustries mener Norges oppsigelse av helikopterkontrakten er «juridisk grunnløs».

De skriver videre at de ikke fikk muligheten til å diskutere et forslaget om å forbedre NH90-tilgjengeligheten i Norge, samt adressere særnorske krav.

«Med 13 av 14 helikoptre levert og det fjortende klart for godkjenning, var vi nære ved å sluttføre hoveddelen av den opprinnelige kontrakten» heter det i uttalelsen.

Setter i gang utredning

Forsvarsmyndighetene vil utrede en ny løsning. Regjeringen vil blant annet vurdere å leie helikoptre.

Det vil normalt ta minst fem år å få på plass alternative helikoptre. Men regjeringen sier den vil gjøre alt den kan for at dette skal skje enda raskere. Gjerne i samarbeid med nære allierte.

Kystvakten skal prioriteres først, da den får nye fartøyer mot slutten av året. En midlertidig styrking av redningshelikoptertjenesten for å kompensere for manglende helikoptre i Kystvakten kan bli en mulig løsning.

20 år på overtid

Tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har omtalt kjøpet av helikoptrene som et «katastrofeprosjekt».

I 2001 bestilte Norge 14 NH90-militærhelikoptre. De skulle brukes på kystvaktskip og fregattene i Sjøforsvaret.

Det første helikopteret skulle komme i 2005. Innen 2008 skulle alle være på plass. Men først i 2011 kom det første NH90 til Norge.

Først i 2017 fikk det første av dem full operativ kapasitet. I februar i år var seks helikoptre bare i «foreløpig versjon». Full operativ kapasitet på alle helikoptrene vil vi først få i 2025, anslo Forsvaret.

Riksrevisjonen konkluderte i 2018 med at Forsvaret og skattebetalerne hadde brukt 8 milliarder på noe som ennå ikke var levert.

Liten tillit til leverandøren

– Vi får høre at de kan være ferdig oppgradert i 2023, kanskje i 2024, sa daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i februar.

Enoksen vurderte da å si opp kontrakten med NH90-helikoptrene.

– Faktum er at vi nå har liten tillit til leverandøren NHIndustries, sa han.

Han ba derfor Forsvarsdepartementet om å sette i gang et arbeid med å se på maritime helikoptre til Forsvaret på nytt, skrev Aftenposten.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), 20. februar 2022

Bilde av daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), tatt 20. februar 2022

Foto: NRK

Skeptisk

Forbundsleder i Norges Offisers- og Spesialistforbund, Torbjørn Bongo, sa i februar at han var skeptisk til å si opp kontrakten på NH90 helikopteret.

Han sa til NRK at problemene med den italienske helikoptertypen ikke bare er knyttet til leverandøren. Også samordningen mellom alle etater i forsvaret har skapt problemer for driften av helikoptrene, mente han.

Her tar et av de nye NH90-helikoptrene av fra KV "Senja" under sjøoperativ øvelse.

Her tar et av de nye NH90-helikoptrene av fra KV «Senja» under sjøoperativ øvelse.

Vurderte å si opp kontrakten

Norge har også tidligere vurdert å si opp kontrakten, blant annet i 2008. Men da ble det anslått å være like dyrt å beholde kontrakten som å si den opp.

I vinter mente Enoksen at det igjen var på tide å vurdere og si opp kontrakten.

– Det blir verken enkelt eller kostnadsfritt. Men dette er et uttrykk for at det er slutt på tålmodigheten.

Riksrevisor Per Kristian Foss om NH90-helikoptrene

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften, sa riksrevisor Per-Kristian Foss (i midten) i 2018.

Foto: Andreas Trygstad Nilsen / NRK

Har ikke fulgt opp godt nok

Ifølge en undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2018, må Forsvaret ta sin del av ansvaret.

«Leverandøren har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok», skrev Riksrevisjonen.

Men på pressekonferansen fredag roser både forsvarsministeren og forsvarssjefen alt norsk personell som har vært involvert i anskaffelsen av NH90-helikoptrene.

Norges 40 år gamle redningshelikoptre er umoderne, gamle og står stadig oftere på bakken når folk trenger hjelp. Men Sea Kingen skal være vår viktigste redningsressurs i mange år til. Først i 2020 er nye redningshelikoptre på plass. Da har innkjøpet tatt 25 år. Brennpunkt følger prosessen fra rapport for rapport, mens det står om liv på havet.

Norges 40 år gamle redningshelikoptre er umoderne, gamle og står stadig oftere på bakken når folk trenger hjelp. Men Sea Kingen skal være vår viktigste redningsressurs i mange år til. Først i 2020 er nye redningshelikoptre på plass. Da har innkjøpet tatt 25 år. Brennpunkt følger prosessen fra rapport for rapport, mens det står om liv på havet.

AKTUELT NÅ