Hopp til innhold

Her er helikopteret som skal bedre forsvaret av norskekysten

Etter over tjue år med problemer håper Forsvaret nå å få på plass permanent helikopterkapasitet til sjøs. Det skjer med dansk hjelp.

Seahawk

KLAR TIL AVGANG: Et av danskenes ni Seahawk-helikoptre gjør seg klart til avgang fra den militære helikopterbasen i Karup.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Det er en meget stabil plattform, sier Hans Skovmose.

Han er oberst og sjef for Helicopter Wing i Karup midt på Jylland i Danmark.

Inne i hangaren er det full aktivitet. To helikoptre er inne til service og vedlikehold.

Seahawk i hangar

Ett av de danske helikoptrene får en skikkelig overhaling inne i hangaren.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Meget operativt og det flyr sikkert. Det er et fantastisk avansert helikopter som passer til den maritime oppgave vi har kjøpt dem til, forklarer han videre.

Danmark har hatt helikoptertypen siden 2016. Nå har de ni maskiner i drift.

Primært brukes de til to typer av oppdrag. Søk og redning. Og suverenitetshevdelse Spesielt rundt de nordatlantiske delene av riksfellesskapet, Grønland og Færøyene.

Seahawk i luften

Dansk Seahawk over Karup militære flystasjon midt på Jylland, i Danmark.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Seahawk har mange avanserte og gode sensorer. Den kan se langt og fange opp en mengde signaler. Samtidig kan den også være i luften lenge, med en rekke former for kommunikasjon med omverdenen. Det virker rett og slett til mange forskjellige oppgaveløsninger, sier Skovmose engasjert.

Nettopp det at danskene har gode erfaringer med bruk i arktisk farvann, er en av grunnene til at det norske forsvaret nå er mannsterkt til stede på helikopterbasen i Karup.

De skal lære av hverandre og utveksle erfaringer.

Skovmose og Nordgaard

Oberst Hans Skovmose i samtale med Norges ambassadør i Danmark, Katja Nordgaard.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

Danskene kan trå til

Samtidig har Norge og Danmark inngått en avtale som sikrer at norsk personell kan fly de danske helikoptrene. Hvis det er behov kan helikoptrene også brukes til operasjoner i Norge. Dette for å sikre en viss helikopterberedskap i perioden frem til Seahawk kommer til Norge.

Kjetil Bjørkum

Oberstløytnant Kjetil Bjørkum ser positivt på dansk-norsk samarbeid også i fremtiden.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det er mange likheter mellom Norge og Danmark. Vi har jo samme operasjonsområde, sier oberstløytnant Kjetil Bjørkum. Han er sjefen for det norske detasjementet, i Karup.

– Å operere rundt Grønland er på mange måter likt som det å operere rundt Svalbard. Både konseptene våre og organisasjonskulturen har vist seg å være mye av det samme. Størrelsesmessig kan vi også sammenligne oss og vi har mange av de samme målene, forklarer han videre og legger til:

Uten tvil er det veldig mye å lære om for oss her i Danmark. Men også andre veien. De kan lære av oss, sier Bjørkum.

Når Norge til slutt får Seahawk selv, så skal de rett til Kystvakten og være sentrale i å passe på norskekysten.

Ammunisjon

Mannskapet på Seahawk driver ofte med skytetrening. Helikopteret kan lett utrustes med flere forskjellige våpensystemer og brukes i en eventuell krigssituasjon.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Når vi snakker om kystvaktoppdrag, så snakker vi jo suverenitetshevdelse. Men det kan også være ressurskontroll i form av fiskeriinspeksjoner. Også kan vi drive søk og redning, samt ambulanseflygning.

Helikopterskandalen

Så langt tilbake som i 2001 signerte Norge en avtale om kjøp av helikoptertypen NH90 fra den multinasjonale produsenten NHIndustries. Helikoptrene skulle brukes av både Kystvakten og de, den gang, nye Nansen-klasse-fregattene som da var i produksjon.

I 2022 valgte regjeringen å heve kontrakten og kreve tilbakebetalt 5 milliarder kroner. Da var bare åtte av helikoptrene levert.

Forsinkelsene samt lav pålitelighet på helikoptrene, krevende vedlikeholdsarbeid og utdaterte systemer var den norske regjeringens begrunnelse.

NHIndustries har protestert mot kontraktsbruddet og kalt det «juridisk grunnløst».

Nytt helikopter NH90 lander på Kjeller

NH90 på Kjeller i 2018. Ved første øyekast ligner de to helikoptrene ganske mye på hverandre. Men Norge og flere andre land har meldt om problemer med vedlikeholdet av NH90-helikoptrene.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Siden kontrakten ble sagt opp, måtte også helikoptrene settes på bakken.

Nye forsinkelser

Men også Seahawk-helikoptrene ser ut til å bli forsinket. Tidligere i februar stilte stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre spørsmål om leveransen til Forsvarsministeren.

Bjørn Arild Gram (Sp) bekreftet da at de første helikoptrene kommer i 2026, ikke 2025 som var den opprinnelige avtalen. Først i 2027 vil alle helikoptrene være på plass.

På Karup vil de ikke gå inn i den politiske diskusjonen.

Holder for maskingevær

I døråpningen på helikopteret kan det monteres en holder for maskingevær.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

I en urolig verden står Norge uten maritim helikopterkapasitet. Hvordan oppleves det fra deres perspektiv?

– Vi fokuserer på den jobben som vi er satt til å gjøre. Det er å opprettholde maritim kompetanse. Vi skal også bidra til at vi får faset inn de nye helikoptrene straks de ankommer Norge, sier Bjørkum.

Kan bli mer dansk-norsk samarbeid

I mellomtiden må Norge støtte seg på danskene.

Interiør helikopteret

Mannskapet på ett av de danske Seahawk-helikoptrene gjør seg klare for en treningstur.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– De nordiske flyvåpensjefer har laget en avtale om et utvidet samarbeid. Det at vi samarbeider her, viser at vi kan få det til å fungere i virkeligheten. Det er ikke bare tomme ord, sier oberst Skovmose.

Norges ambassadør i Danmark, Katja Nordgaard er tilfreds med at man har fått til en avtale mellom landene.

– Tilbakemeldingene fra Karup er at dette er en vinn-vinn for begge land. Både på norsk og dansk side har man noe å tjene på dette, sier hun.

Tidligere denne uken var hun og forsvarsattaché Svein Lystrup på besøk i Karup.

– Vi har jo hatt et samarbeid i mange år. Men dette er helt konkret. Det handler om å dele på ressursene. Norge og Danmark har ganske mange like utfordringer, ikke minst i de nordlige områdene, understreker ambassadøren.

Også fra Forsvarets side er de fornøyd med den avtalen som er inngått med Danmark. De håper det fortsetter, også etter at avtalen formelt sett går ut i 2027.

Utsikt fra helikopteret

Det er kanskje færre muligheter til å trene på taktisk flyvning i fjellandskap på Jylland enn i Norge. Men samarbeidet fungerer ifølge de to lands representanter, helt utmerket likevel.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Jeg både tror og håper at vi, utover det samarbeidet vi har per nå, skal vi ha et samarbeid om maritime helikopter også i fremtiden. I en eller annen form og farge, sier oberstløytnant Bjørkum.

SISTE NYTT

Siste nytt