Hopp til innhold

Over dobbelt så mange helikoptre i sør som i nord: – Myndighetene leker med ilden

Landsdelen med flest oppdrag tappes for helikoptre når Forsvarets Bell-helikoptre hentes sørover for godt. Politiet, tillitsvalgte i Forsvaret og politikere slår alarm.

To Bell-helikopter

STORT BEHOV: Tall fra Luftforsvaret viser at Bell-helikoptrene på Bardufoss hadde 87 oppdrag for det sivile samfunnet i fjor. På Rygge var det kun ett sivilt oppdrag i samme periode.

Foto: Petter Strøm / NRK

NRK har gått gjennom den statlige helikopterkapasiteten når alle nye bestilte maskiner er på plass og faset inn.

Når politiet, fregattene, Kystvakta og 330-skvadronen får nye redningshelikoptre, og vi tar med ambulansehelikoptrene, blir det 18 helikoptre igjen i Nord-Norge, og 41 i Sør-Norge. Bare på Rygge i Østfold blir det stasjonert nesten like mange som i hele Nord-Norge samlet.

Tallene gjelder de 16 nye redningshelikoptrene AW101, 14 stk. NH90 til Kystvakten og fregattene, tre nye politihelikoptre AW169, i tillegg til ambulansehelikoptrene og Forsvarets Bell-maskiner.

– Den store ansamlingen med 15 Bell-helikoptre og to redningshelikoptre på flate Rygge står i grell kontrast til at Hæren i Troms står ribbet tilbake. Her leker Stortinget og regjeringen med ilden, sier Pål Nygaard, hovedtillitsvalgt i Norges offiser- og spesialistforbund.

Troms er blant annet fylket med flest skredulykker og ulykker til havs.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

FORSVARET: – Det geniale er når Hæren får dekket sitt behov, som vi har hatt siden 1964, så har det en viktig bieffekt at det sivile samfunnet kan dra veksler på de samme ressursene, sier hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offiser- og spesialistforbund.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I Forsvaret er det stor bekymring over at seks Bell-helikoptre flyttes sørover. Nygaard håper Stortinget tar det moralske ansvaret og forstår at de må ha en dedikert helikopter-tilgjengelighet i nord.

– Vi kan ha helikopter både på Rygge og her oppe, sier han.

Politiet venter fortsatt på løsning

Tall fra Luftforsvaret viser at Bell-helikoptrene på Bardufoss hadde 87 oppdrag for det sivile samfunnet i fjor. På Rygge var det kun ett sivilt oppdrag i samme periode.

Stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt sier de er bekymret.

– Bell-helikoptrene er svært viktige for oss. Vi blir veldig sårbare når de forsvinner sørover.

Morten Pettersen nært

FRYKTER SÅRBARHET: Stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt mener de ikke vil få nytte

Foto: Petter Strøm / NRK

Allerede i januar for to år siden sendte politimesteren i Troms og fylkesmannen brev til Justisdepartementet der de slo alarm om situasjonen. De spør hva politiet skal hjelpe seg med når Bell-maskinene flyttes fra Bardufoss til Rygge.

Ifølge Bård Pedersen, assisterende fylkesmann i Troms og Finnmark, venter politiet fortsatt på en løsning for hva de skal gjøre når Forsvarets helikopter hentes sørover. Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker har tidligere i år tatt til ordet for hvor viktig det er med helikopter tilgjengelig i nord.

Om ikke lenge får politiet tre nye politihelikoptre. De kan bare betjene halve landet.

– Vi får ingen nytte av dem. De vil bruke fem-seks timer på å fly nordover til Troms, og det vil ikke skje, sier Pettersen i politiet.

Et statlig helikopter, som har ambulansetransport og enkle redningsoppdrag som sin primæroppgave blir igjen i Troms. Helikopteret har ikke redningsheis, er mindre og flyr saktere enn det forrige. Det nærmeste er stasjonert på Evenes i Nordland.

– Oppdragene for det sivile samfunnet et viktig argument

Dette får det til å koke i det politiske miljøet i nord, og det bygges opp til kamp for å beholde helikoptrene.

– Dette er absurd, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Han peker spesielt på den eksplosive veksten i vinterturismen og økt aktivitet både til havs og fjells, der Troms topper statistikken.

Willy Ørnebakk

OPPGITT: Troms tappes for statlige helikoptre, mens Sør-Norge fylles opp. – Det er absurd, sier fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dette krever en beredskap som er tipp topp, sier Ørnebakk, som har et samlet fylkesting bak seg i sin bekymring.

Politikerne vil kjempe for at sentrale myndigheter skal forstå at man må styrke helikopterberedskapen istedenfor å svekke den. Ørnebakk får støtte blant annet fra Senterpartiet, som lenge har vært bekymret for helikoptersituasjonen i nord.

– Behovet for Bell-helikoptre i Nord-Norge er stort. De mange oppdragene for det sivile samfunnet er et viktig argument for å beholde Bell-maskinene eller erstatte dem med andre helikoptre raskt, sier Liv Signe Navarsete (Sp), medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite.

For partifelle Sandra Borch, som er fra Lavangen i Troms, er dette en sak hun lenge har jobbet med. Hun er opprørt.

– Jeg gir meg aldri i denne saken, sier hun.

Liv Signe Navarsete, Spørretimen.

KJEMPER FOR Å BEHOLDE: Senterpartiet står i spissen for å beholde helikopterressursene i nord. Liv Signe Navarsete som er medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite mener behovet er stort i Nord-Norge.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er ikke for ingenting at vi roper ut

Tor Eriksen (Sp) fra Målselv har i en årrekke vært medlem i Arbeiderpartiet. Men nylig meldte han seg ut av partiet i protest og inn i Senterpartiet for å få større drahjelp til å redde Bell-helikoptrene på Bardufoss.

Han mener det sivile samfunnet ikke har nok ressurser til lufttransport. Han stiller spørsmål om beslutningstakerne på Stortinget klarer å se behovet for å beholde de ni Bell-helikoptrene på Bardufoss.

– Det er ikke for ingenting at vi roper ut om dette. Det tragiske dødsskredet i Tamokdalen er et av flere eksempler som bekreftet det vi har visst lenge; politiet har behov for Bell-helikoptrene til å hjelpe seg i slike vanskelige oppdrag.

Han mener aksjonen der viser hvor viktig samspillet mellom Forsvarets Bell-helikoptre og det sivile samfunnet er.

– At det bare blir tre helikoptre igjen på Bardufoss er en skandale.

Under dødsskredet i Tamokdalen i Balsfjord hjalp Forsvarets Bell-helikopter å finne og ta ut de omkomne de 14 dagene aksjonen varte. Politiet mener det er et godt bevis på hva Forsvaret betyr for den sivile beredskapen.

– Det er klart at helikoptrene på Bardufoss er viktig for oss. Det er den eneste gripbare helikopterressursen vi har i fylket, hvis vi ser bort fra ambulansehelikoptrene, sier stabssjef Morten Pettersen ved Troms politidistrikt.

To Bell helikopter Tamokdalen

TAMOKDALEN: To Bell-helikopter i Tamokdalen på redningsoppdrag januar 2019. Nå frykter mange at Nord-Norge med sine høye fjell, utfordrende vær og klima, og mange utrykninger havner i en helikopterskygge med dårlig dekning.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Minister: – Ser på saken

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier hun forstår uroligheten i Nord-Norge over manglende helikopterkapasitet, når seks Bell-maskiner på Bardufoss flyttes.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

SER PÅ SAKEN: Den nye samfunnsikkerhetministeren sier hun forstår bekymringen.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Den helikopterskyggen man er bekymret for i nord er også jeg opptatt av. Jeg tenker at vi må finne en god løsning og vi ser på det nå. Vi trenger helikoptre med heis. Også jeg er opptatt av at vi skal ha en god beredskap i nord.

Forsvarsministeren har tidligere i år sagt at han regner med at flyttingen av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge kan starte i løpet av året.

NRK anbefaler