Hopp til innhold

Forsvarsansatte slutter mens regjeringa satser

Den historiske satsinga på Forsvaret har en stor hake; I fjor valgte 700 ansatte å slutte og gå over i andre jobber.

 Norske soldater gjør seg klare til å delta i militærøvelsen Nordic Response i Alta på et samlingspunkt utenfor Alta. Over 20 000 norske og allierte soldater fra 13 land skal trene sammen på å forsvare Norden. Soldatene kommer fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. På grunn av NATO-utvidelsen med Finland og straks Sverige, er øvelsen blitt utvidet til et Nordic Response.

MANGE SLUTTER: Tillitsvalgte i Forsvaret er bekymret for at det blir igjen for få ansatte til å trene opp de nye soldatene.

Foto: Heiko Junge / NTB

Fredag la regjeringa fram forslaget til Langtidsplan for Forsvaret fra 2025 til 2036 der forsvarsbudsjettet skal dobles.

Leder av Norges offisers og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo synes planen er god. Men mener det blir vanskelig både å bemanne de nye avdelingene som skal etableres og de som eksisterer i dag.

– I Forsvaret har vi en temmelig kritisk situasjon på personellsiden. Vi klarer å rekruttere men den største utfordringen er å beholde folk, sier han.

Han sier at i fjor sluttet 700 ansatte før de nådde pensjonsalder.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enige med NOF i at det må gjøres noe for å beholde flere.

Les også Forsvarssjefen om langtidsplanen: – Ambisiøst

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen åpner seminar under temaet på Deichman : Hva har Ukraina å lære oss om nasjonal motstand og evnen til å stå i en krig? Forsvarets forskningsinstitutt er arrangør.

Pensjonsforholdene fikk flere til å slutte

Spesielt pensjonsordningen skal ifølge NOF være av årsakene til at flere slutter. Ansatte i Forsvaret får blant annet ikke pensjon ut fra den delen av inntekten de har fra at de er på vakt og øvelser.

– Det å ikke få en god nok pensjon når du har jobba hardt i 40 år synes ikke folk er greit, sier Torbjørn Bongo.

Torbjørn Bongo

Leder av Norges offisers og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo mener bemanningssituasjonen er kritisk.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han sier mange ansatte er frustrerte. Noen velger gå over i en sivil jobb med lavere inntekt mot at de får en bedre pensjon.

Les også Unge tilsette rømmer frå Forsvaret: For Eirik (31) er ikkje arbeidsplassen lenger attraktiv

Eirik Østby

– Jeg vet det er folk som sitter på gjerdet og venter på at pensjonsordningen skal bli bedre. Blir den ikke det så tror jeg de kommer til å hoppe ned av gjerdet og finne seg en jobb utenfor Forsvaret, sier Bongo.

Han er enig i at det kan bli oppfattet som en lønnskamp, men viser til antallet som slutter og at det er få søkere på en del stillinger. Hvis det ikke blir gjort noe med det mener han kortstokken om å satse på Forsvaret raser.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tror også pensjonsordningen må løses for å beholde flere ansatte over tid.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig i at noe må gjøres for å beholde flere ansatte.

Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes

– Det jeg er bekymra for er det helhetlige rundt lønn, arbeid, fritid og pensjon, sier han.

Han viser til at det er kamp om ansatte også utenfor Forsvaret. Derfor må de finne løsninger på å beholde de de har.

Boforhold også avgjørende

Regjeringa har involvert Stortinget i forkant av at Langtidsplanen ble lagt fram fredag. Den blir trolig ferdigbehandlet før sommeren.

SVs utenriks og forsvarspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, sier at personellflukta er noe de kommer til å legge vekt på i de videre forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret.

– Det hjelper ikke å innkalle flere vernepliktige og ansette flere befal dersom mange erfarne ansatte slutter. Arbeids og lønnsforholdene må bli bedre, sier hun.

Muntlig spørretime på Stortinget

Ingrid Fiskaa er forsvarspolitisk talsperson for SV på Stortinget.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hun mener det haster å stanse personellflukten.

– Det er et alvorlig tegn på at ting ikke fungerer som det skal i Forsvaret, og at de ansatte ikke har gode nok vilkår, sier Fiskaa.

Hun mener det ikke hjelper å bruke penger på materiell hvis ikke det er kompetente personer som kan drifte det.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fortalte fredag at de er i gang med et bredt arbeid for å gjøre en økning av antallet ansatte mulig. Han uttalte at det forsterkes i langtidsplanen.

Sentrale tiltak er blant annet betydelige økninger på befal- og offisersutdanningen og oppgraderte boforhold.

Les også Andreas (20) deler fellesdusj og toalett med seks kolleger i Forsvaret: – Får ikke egentid

Boforhold Skjold leir, tillitsvalg

Det er stort behov for vedlikehold av bygg og anlegg i flere militærleirer, i tillegg til at det må bygges nytt.

– Jeg har hørt at folk slutter fordi boforholdene er for dårlige, sier Torbjørn Bongo i Norges Offisers og spesialistforbund. Han sier det haster med å sette i gang med å gjøre det bedre.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig. Han sier de allerede er i gang med utbedringer, men etterslepet er stort.

– Utfordringen er å få løst problemene så raskt som mulig, sier han.

Les også Ny brigade i sør skal forsvare hovedstaden

qp9I56fI4SY