All makt til Valentina Sovkina

Nå styrer hun Sametinget, kolasamenes eneste medietilbud og den største sameforeningen på Kolahalvøya.

Samisk møte i Murmansk

Valentina Sovkina (t.h.) er for tiden den mektigste samepolitikeren på Kolahalvøya. I bakgrunnen står Nina Afanasjeva, som er grunnleggeren av og tidligere leder i Kola sameforening.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Årsmøtet i Kola sameforening ble holdt i Murmansk sist helg. På dette møtet ble Valentina Sovkina valgt til ny leder.

Sovkina er fra samebygda Lujávri (Lovozero). Siden 2010 har hun vært leder i det Kolahalvøyas sameforsamling (Sametinget).

Hun er også direktør kolasamenes eneste medietilbud, den lille nettbaserte radiostasjonen Kola Saami Radio i Lujávri.

Dette er et idealistisk selskap, som har til hensikt å bringe nyheter om det som skjer i det samiske samfunnet på Kolahalvøya og nyheter fra samiske miljøer i norden.

– Jeg ser ikke noe problem med å være både leder for Kolahalvøyas sameforsamling og Kola Saami Radio. Begge organisasjonene drives på idealistisk grunnlag til beste for det samiske folket på Kolahalvøya. Det er heller ikke snakk om profitt i noen av disse jobbene, forklarte Sovkina i et intervju med NRK Sápmi i mars i år.

– Tar ikke gjenvalg

Det russiske Sametinget eller Kuelnegk Soamet Sobbar, som det egentlig heter, holder lørdag 22. november en kongress der det skal velges nye medlemmer til det samiske parlamentet.

I et intevju via Facebook sier Valentina Sovkina at hun ikke kommer til å ta gjenvalg som leder i Kuelnegk Soamet Sobbar.

– Det tar mye tid gjøre denne jobben og den gjøres helt uten lønn. Det er vanskelig i en tid da ingenting er gratis, forklarer Sovkina.

Russiske myndigheter har ikke godtatt Kuelnegk Soamet Sobbar som et offisielt folkevalgt organ for samene på Kolahalvøya.

I stedet har myndighetene i Murmansk Oblast valgt et organ som de har kalt «Urfolksrådet under Provinsregjeringa». Denne består av utvalgte representanter for samiske obsjtsjiny – en type lokale urfolksorganisasjoner.

– Dette organet er ikke godtatt av samene som et representativt organ for vårt folk, forklarer Sovkina.

Kuelnegk Soamet Sobbar valgt 12. desember 2010 består av:

  • Leder, Valentina Vyacheslavovna Sovkina, Lovozero
  • Nina E. Afanasjeva, Murmansk
  • Alexandra Artieva, Krasnoshelie/Murmansk
  • Andrey Danilov, Mochegorsk
  • Aleksey Kolosov, (Moshnikov), Murmanshii
  • Olga Egorova, Murmansk
  • Valery Tkatchev, Lovozero
  • Nina Ezhova, Revda
  • Tatyana Tsmykailo, Jona