Hopp til innhold

Et russisk Sameting er målet

Denne helga holder russiske samer kongress der målet er å snakke om etableringen av et folkevalgt samisk parlament i Russland.

Kolasamer samlet i Lovozero før helgas stormøte.

Samene på Kolahalvøya i Russland vil ha et eget samisk folkevalgt organ.

Foto: Jevgenij Kirillov, Kola Sami Radio

En stor samisk kongress vil avholdes 12. desember 2010 i Murmansk for å drøfte etablering av et folkevalgt organ for samene i Russland.

Helgas kongress er den andre samiske kongressen i moderne tid. Den første kongressen ble holdt i Lovozero 14. desember 2008.

Den andre samiske kongressen

Den første kongressen vedtok da at samene på Kolahalvøya vil etablere et folkevalgt samisk parlament i Russland.

Samiske barn i Lovozero.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Et av forslagene under den første kongressen var at den Russiske føderasjon skulle utnevne medlemmene til et slikt parlament, men dette forslaget fikk et klart flertall mot seg.

Den første kongressen valgte et råd som skulle jobbe videre med etableringen av det samiske parlamentet i Russland, og samtidig representere de russiske samene frem til det russiske sametinget blir til virkelighet.

Olli støtter Kola-samene

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Den norske sametingspresidenten Egil Olli er en av deltagerne på kongressen, og han støtter de russiske samenes ambisjoner om et eget folkevalgt organ. Han ønsker imidlertid ikke blande seg i hvilken form for parlament de skulle velge.

– Jeg vet at de russiske samene kan bestemme dette selv. Det er jo de som også skal drive dette. Det vil imidlertid ikke på noen måte kunne godtas å velge en modell der andre enn samene selv leder det polititiske arbeidet, sier Olli.

Olli mener det er viktig å få realisert de russiske samenes planer om et eget folkevalgt samisk parlament.

– Vi har selv erfart hvor viktig det er for samene å møtes og å samle den samiske stemmen til et sted. Da vil man stå sterkere under dialogen med myndighetene. Vi har i allefall erfart at dette er nyttig, sier Egil Olli.

Korte nyheter

 • Vurdet golbma virusa leavvat Eurohpás

  Golbma iešguđetlágan virusa sáhttet dagahit olu buozalmasvuođa Eurohpás dán dálvvi.

  Nu dieđiha Máilmmi dearvvašvuođaorganisašuvdna.

  Ovttas koronapandemiijain, de lea maiddái dán jagi álgán influeansaáigodat árat go maid ledje vuordán. Maiddái RS-virus leavvagoahtá dál, mii eanaš njoammu mánáide.

  Máilmmi dearvvašvuođaorganisašuvdna deattuha ahte lea hirbmat dehálaš ahte riskajoavkkut boahkuhit iežaset sihke influeansa ja korona vuostá.

 • Viessohattit ain njidjet

  Viessohattit njidje 2,2 proseanttain skábmamanus, čájehit Eiendom Norge logut. Dábálaččat njidjet skábmamanu viessohattit 0,9 proseanttain. dat mearkkaša ahte hattit leat njiedjan eambbo go dábálaččat. Golbma maŋimuš mánu leat viessohattit njiedjan 6,5 proseanttain, Eiendom Norge dieđuid mielde.

  Dán jagi skábmamanus vuvdo 7.321 viesu Norggas, 14 proseantta unnit go diimmá skábmamanus.