Samenes turbo-babushka 75 år

Nina Afanasjeva er fortsatt i hundre selv om hun nylig fylte trekvart hundre år.

Nina Afanasjeva

Nina Afanasjeva viser stolt en plakett som hun fikk i 75-årsgave av guvernøren i Murmansk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvis jeg slutter å jobbe med samiske saker, så kommer jeg til å dø. Det er en del av livet mitt, mitt veivalg i livet. Jeg har jobbet og jobbet, og jeg tror vi har klart oppnå mye, sier Nina Afanasjeva gledestrålende.

Hun feiret sin 75-årsdag på samenes nasjonaldag, 6. februar 2014, men hun har absolutt ingen planer om å trappe ned på sitt arbeid med å fremme det samiske språket på Kolahalvøya i Russland.

Vil gi ut ordbok og barnebok

Den kjente samepolitikeren og språkforskeren Nina Afanasjeva i Murmansk har i årevis jobbet med å bevare sin barndoms samiskdialekt i ordboksform.

Nina Afanasjeva

Nina Afanasjeva foran datamaskinen i 2008.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det hadde vært veldig fint hvis jeg hadde nådd å bli ferdig med denne ordboka før jeg dør. For meg er det nemlig viktig å få dokumentert Arsjohka-dialekten for ettertiden, sa Nina Afanasjeva til NRK i 2008.

Hun har brukt mer enn 30 år på å samle inn ord og uttrykk på den samiske dialekten, som er en av fem grener i kildinsamisk.

Nå er ordboka ferdig, men hun manlger penger til å gi den ut.

– Jeg prøver nå å få noen til å være med på å finansiere utgivelsen og å gi ut boka, opplyser Afanasjeva.

Den driftige 75-åringen har også skrevet ferdig en barnebok på kildinsamisk. Her har hun samlet fortellinger fra sin barndom.

– Jeg har ennå ikke klart å finne noen som kan illustrere boka. Noen er blitt forespurt, men jeg har ennå ikke fått et positivt svar, forklarer Afanasjeva.

– Stor arbeidsledighet er en byrde

Nina Afanasjeva mener at samene på Kolahalvøya har fått til mye med små ressurser.

Hun nevner blant annet arbeidet med utgivelse av bøker på kildinsamisk, etableringen av samiske foreninger på Kolahalvøya og kolasamenes eget parlament som viktige milepeler.

– I dette arbeidet er samarbeidet med de nordiske samene særdeles viktig, understreker Afanasjeva.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Murmansk

Mange samer flytter fra de mindre stedene på Kolahalvøya til storbyen Murmansk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er imidlertid en ting som overskygger alle de små lyspunktene i kolasamenes liv, og det er den stadig økende arbeidsløsheten i hele regionen.

– Det er trist å se at stadig flere unge blir uten arbeid og at de må flytte bort fra stedene de er så glade i for å klare seg i livet. De samiske stedene blir fraflyttet og de gamle blir igjen, sier Afanasjeva med sorgtung stemme.

Hun sier at dette blir den største samepolitiske utfordringen i fremtiden.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Samepolitikeren Nina Afanasjeva joiker "Lille Sofia".

Nina Afanasjeva joiker den tradisjonelle joiken «Lille Sofia» til ære for fotografens/reporterens lille sju måneder gamle datter.

Trist historie

Nina Afanasjeva er født 1. februar 1939 og vokste opp i Arsjohka (Varsino) på Kolahalvøya. De rundt 200 menneskene i bygda levde stort sett av reindrift og fiske.

I 1968 bestemte den daværende partisjefen i det sovjetiske kommunistpartiet, Leonid Brezjnev, at det ikke lenger skulle få bo mennesker i blant annet Arsjohka. Alle som bodde der skulle tvangsflyttes for å gjøre plass til militære aktiviteter.

Nina Afanasjeva viser noen bilder på veggen hjemme.

Mange gode fotominner henger på veggene hjemme hos Nina Afanasjeva.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I nærheten av Arsjohka skulle det etableres en ubåtbase.

Ninas nære familie ble splittet. Noen ble sendt til Lovozero, mens andre ble flyttet til Apatiti. Det er rundt trehundre kilometer mellom disse to byene.

Etterhvert flyttet hun til Murmansk, og der har hun bodd mesteparten av livet. Hun har èn sønn og tre barnebarn.

Afanasjeva er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i mange år, mest innenfor voksenopplæring, og senere innenfor skoleadministrasjon.

Hun har vært leder for Kola sameforening og hatt en rekke verv innenfor samiske organisasjoner på russisk og på all-samisk plan. Hun har også flere perioder som medlem av den all-samiske organisasjonen Samerådet.

– Arbeidet med å øke kunnskapen om samene gir meg krefter og stor glede. Jeg har i mange år kunnet glede meg over å formidle informasjon om samiske saker, det samiske folk og den samiske kulturen, sier Afanasjeva.

Afanasjeva var direktør for Kola Sami Radio i en kort periode i 2010. Da var radioen i praksis allerede lagt ned. Radioen ble senere lagt ned og gjenoppsto som et nytt selskap for to år siden.

Kuelnegk Soamet Sobbar (Kolasamenes parlament) valgt 12. desember 2010 består av:

  • Leder, Valentina Vyacheslavovna Sovkina, Lovozero
  • Nina E. Afanasjeva, Murmansk
  • Alexandra Artieva, Krasnoshelie/Murmansk
  • Andrey Danilov, Mochegorsk
  • Aleksey Kolosov, (Moshnikov), Murmanshii
  • Olga Egorova, Murmansk
  • Valery Tkatchev, Lovozero
  • Nina Ezhova, Revda
  • Tatyana Tsmykailo, Jona
Nina Afanasjevas katt "Garald" underholder.

Den tre år gamle katta «Garald» har fått navnet sitt etter den norske kongen (Harald V). Den er veldig glad i å underholde folk.