NRK Meny
Normal

– På tide at vi får bli med

Russiske samer ber om å bli tatt opp som fullverdige medlemmer av Samisk parlamentarisk råd.

Valentina Sovkina

Leder Valentina Sovkina i det russiske samiske folkevalgte organet vil inn i SPR.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Vi er et folkevalgt samisk organ i Russland der Kola-samene er representert. Vi er ett folk, og det er naturlig at vi også får plass i rådet som fullverdige medlemmer, sier Valentina Sovkina.

Russiske samer er i dag representert i Samisk parlamentarisk råd som deltakere og observatører, en status som de har hatt siden 2003. Valentina Sovkina mener at tida er inne for å tre inn i rådet som likeverdige til Norge, Sverige og Finland.

Ikke-akseptert Sameting

Valentina Sovkina er leder av Kuelnegk Soamet Sobbar som ble etablert før jul i fjor, på en samisk kongress i Murmansk. Organet som består av ni representanter, skal fungere som et Sameting.

Men den russiske staten har ikke godkjent etableringen av et Sameting, og myndighetene anerkjenner derfor ikke samenes organ.

– Vi mener at vi er et Sameting selv om myndighetene ikke gjør det. Selv om vi ikke har en lovlig grunn, så finnes vi fortsatt.

Russiske samer del av familien

Egil Olli og Marianne Balto

Nytiltrådt president Egil Olli i Samisk parlamentarisk råd lover å fortsatt involvere russiske samer i samarbeidet mellom sametingene.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Under gårsdagens plenum understreket SPR-president Egil Olli at russiske samer også skal være med videre i arbeidet fremover.

Til NRK Sápmi sier Olli at russiske samer også er en naturlig del av SPR-familien.

– De har ikke et eget samisk parlament. Hadde de hatt det, ville ikke det vært vanskelig å innlemme russiske samer i rådet som fullverdige medlemmer.

– Men de sier selv at de har et Sameting?

– Ja, men formaliteten er en annen, sier Olli.

Føler seg ivaretatt

Egil Olli sier at arbeidet i Samisk parlamentarisk råd ikke baserer seg på stemmegivning, men på enighet. Russiske samer inviteres til møter og konferanser, og står fritt til å ta ordet dersom de ønsker det. Slik sett er de i praksis likevel en del av rådet, sier Olli.

Valentina Sovkina er enig i det.

– Selv om vi ikke er fullverdige medlemmer, så føler vi likevel at vi er fullverdige deltakere. Vi får komme hit å lytte og si vår mening, sier Sovkina.

Et kraftig signal til verden

Det er imidlertid store utfordringer med å få nok informasjon om hva samarbeidsorganet Samisk parlamentarisk råd jobber med og utviklingen i sakene. Sovkina sier at språket i seg selv er en utfordring da det er ressurskrevende å oversette saksdokumenter til russisk.

Dessuten ville et medlemsskap gitt et kraftig signal til det internasjonale samfunnet og nasjonale myndigheter.

– Dersom et internasjonalt parlamentarisk råd anerkjenner oss, så gir det et signal ut til verden om at vi er akseptert. Det gir oss en mulighet til å gå i dialog med egne myndigheter og bygge opp et forhold, sier Valentina Sovkina.