Ordfører Knut Sjømæling (Sp) står ved et par svarte boksesekker som henger ned fra taket i tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) står og funderer i et av landets mange tilfluktsrom.

Foto: Roar Strøm / NRK

Mens vi venter på krigen

Ingen har egentlig oversikt over hvordan det står til med tilfluktsrommene i Norge. Hvor skal vi gjemme oss hvis flyalarmen går på ordentlig?

En mild, skjeggete og gråhåret ordfører vandrer litt forfjamset rundt i en labyrint av murvegger et sted i Møre og Romsdal.

Det knirker i det han tar tak i to tunge, røde jerndører for å kikke bak dem.

– Nei, det ser ikke ut som at det er noe her, nei.

Knut Sjømæling (Sp) står med hendene på hofta og lurer fælt. Han leter etter et skilt som det står «tilfluktsrom» på. Muligens hang det et skilt i etasjen over?

– Hm.

Tilfluktsrommet som ikke finnes

Ordføreren har tatt oss med ned i kjelleren på samfunnshuset i Batnfjordsøra i Gjemnes. Til kommunenes eneste tilfluktsrom – et av landets 19.000 private tilfluktsrom.

– Nå disponerer skolen dette til trimrom, sier Sjømæling mens han åpner en dør inn til en stor garderobe.

Det er flere rom i denne kjellerlabyrinten. Treningsbenker og trimsykler står oppstilt bortover, og i hjørnet i et av rommene ligger et nett med henslengte, neongule fotballer.

– Vi som har bodd her, har alltid visst om dette tilfluktsrommet, forklarer ordføreren.

Det merkelige er at beredskapsmyndighetene ikke gjør det.

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) i tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.

Det er plass til rundt 230 personer her, forteller Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling. Men det mangler altså et skilt.

Foto: Roar Strøm / NRK
Svarte boksesekker som henger ned fra taket i et tilfluktsrom i Gjemnes kommune. På veggen henger en klokke, og i rommet innafor er det en blink festet på veggen.

Tilfluktsrommet består egentlig av flere rom. Hvor man blant annet kan bokse litt og skyte med piler, mens man gjemmer seg for flyangrep.

Foto: Roar Strøm / NRK
En garderobe i tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.

Tilfluktsrommet ble bygget i 1972, samtidig som det nye samfunnshuset. Kommunen har rundt 2600 innbyggere.

Foto: Roar Strøm / NRK

Noe som ikke stemmer

På papiret har Gjemnes nemlig ikke noe tilfluktsrom. I likhet med mange andre norske kommuner.

Ifølge et omfattende og hemmelig beredskapsregister, har rundt 50 kommuner verken offentlige eller private tilfluktsrom.

NRKs egne undersøkelser viser at kun en brøkdel av landets tilfluktsrom har blitt ordentlig kontrollert av myndighetene siden de en gang ble bygget.

Det eneste som er helt sikkert, er at disse rommene uansett ikke kan beskytte oss alle. Både politikere og forskere har slått fast at hele systemet med tilfluktsrom, og tilhørende planer, er utdatert.

Og det er jo mildt sagt dårlig nytt, hvis krigen først kommer.

Et ikon på hvit bakgrunn
Ukraine Invasion Shelter Photo Gallery

En mor med sine barn har søkt ly i et tilfluktsrom i den ukrainske byen Mariupol. Det er torsdag 24. februar og Russland har nettopp startet invasjonen av Ukraina. Denne familien vet det ikke ennå, men Mariupol skal etter hvert bli helt ødelagt av krigen.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Mer frykt og usikkerhet

Plutselig eksploderer gassrørledninger i Østersjøen. Og Forsvaret begynner å patruljere ved norske oljeplattformer. Så blir en antatt russisk spion arrestert i Tromsø.

Vi lever i en forunderlig tid. En nifs og uforutsigbar tid, vil noen si.

Det var nok få av oss som så det komme. Men da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år, sluttet verden som vi kjente den, å eksistere.

Krigsfrykten i Norge økte markant rett etter Russlands angrep på Ukraina, ifølge en undersøkelse. Nå sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han skjønner hvis folk er redde.

Det utenkelige ble med ett svært så tenkelig.

Russia Ukraine War Half A Year Photo Gallery

En gravid kvinne blir båret skadet ut av fødeavdelingen ved et ødelagt sykehus i Mariupol etter et russisk angrep 9. mars.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

For hvor trygge er vi egentlig her i Norge og Europa? Hva skal vi gjøre hvis vi mot formodning skulle havne midt i en krig?

Det er ingen stor hemmelighet at tilfluktsrommene her til lands over tid har blitt nedprioritert. Men hvor dårlig står det faktisk til?

Det har NRK i lengre tid prøvd å finne ut. Svarene fra myndighetene er ikke direkte betryggende.

Kun plass til halvparten

Siden andre verdenskrig har byggingen av tilfluktsrom vært et viktig tiltak for å verne sivilbefolkningen under en krig.

Rommene ble bygget for å beskytte oss mot flyangrep, bomber, kjemiske og biologiske våpen, samt redusere skadene av radioaktiv stråling.

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel.

I dag har Norge i underkant av 20.000 tilfluktsrom med plass til cirka 2,5 millioner personer. Disse er fordelt på denne måten:

600 offentlige tilfluktsrom med plass til rundt 300.000 personer.

19.000 private tilfluktsrom med plass til rundt 2,2 millioner personer.

Dette betyr at det kun finnes tilfluktsrom til halvparten av oss.

Det er heller ikke bygget nye tilfluktsrom siden 1998 – da fjernet myndigheten kravet om at alle nye, store bygg måtte ha slike rom.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har det overordnede ansvaret for våre tilfluktsrom.

Og hvis man spør dem om tilstanden til alle disse rommene, er svaret alltid det samme:

Varierende.

Veldig typisk svar fra DSB

Loven er likevel krystallklar på at alle eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like, i tilfelle krig og kriser.

Men, hva skjuler seg egentlig bak alle disse tallene og det strenge lovverket?

Tilfluktsrom i Slottsparken

Offentlig tilfluktsrom som ble bygget i Slottsparken i Oslo. Bildet er tatt august 1940.

Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum (CC BY-SA 4.0)

Avslører sviktende tilsyn

Myndighetene har som mål å føre tilsyn med 200 private og offentlige tilfluktsrom i året.

Men NRK kan avsløre at realiteten er en helt annen.

Vi har kontaktet samtlige 20 distrikt i Sivilforsvaret – som er underlagt DSB med ansvar for tilsyn og lister over tilfluktsrom – for å finne ut hvor mange av tilfluktsrommene som faktisk er kontrollert.

Gjennomgående er det kun én person per distrikt som arbeider med saksbehandling og tilsyn av tilfluktsrom. Og bare i en liten del av sin stillingsprosent.

NRKs kartlegging tyder på at færre enn 1000 av 20.000 tilfluktsrom har blitt sjekket av myndighetene de siste 10 årene. Muligens snakker vi kun om noen hundre.

Antall gjennomførte tilsyn er svært varierende mellom distriktene. Kun noen få av de 20 sivilforsvarsdistriktene har klart å gjennomføre 10 årlige tilsyn, mange har ikke ført tilsyn på årevis.

Som én av de ansatte ved Sivilforsvaret formulerte seg til NRK:

Sivilforsvaret har operert med en målsetning om å gjennomføre 10 tilsyn av tilfluktsrom årlig per distrikt. Med denne takten vil det ta over 100 år å komme igjennom vår tilfluktsromsportefølje.

Sivilforsvarsadjutant ved et av distriktene

Sjefen for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr., er forelagt NRKs funn. Han innrømmer at de ikke har nådd sine egne målsettinger om tilsyn.

– Rundt 600–700 tilsyn har blitt gjennomført de siste 10 årene, med tilhørende tilsynsrapporter.

Men tallet blir høyere om man regner med både formelle tilsyn, tilstandskontroller og befaringer, forklarer Knudsen jr. Da er det snakk om rundt 2000. Befaringene er kortere og ikke like omfattende.

– Er dagens tilsynsordning god nok?

– Jeg vil si at det i begrenset grad har vært fokusert på tilfluktsrom de siste 20 årene, av ulike årsaker. Jeg ønsker bedre oversikt over disse rommene. Det jobber vi nå systematisk med å skaffe oss.

Ordførar i Aure kommune, Hanne-Berit Brekken. Ho står i eitt av kommunens tilfluktsrom.

Ordfører Hanne-Berit Brekken (Ap) viser frem et av de tre tilfluktsrommene som finnes i Aure kommune i Møre og Romsdal.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
Tilfluktsrom i Aure kommune.

Aure-ordføreren synes det er synd for befolkningen at myndighetene ikke synes å ha kontroll over alle tilfluktsrommene i landet. – Det handler om innbyggernes trygghet, sier Brekken.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
Tilfluktsrom i Kristiansund

På rådhuset i Kristiansund i Møre og Romsdal brukes det private tilfluktsrommet som dokumentarkiv i dag. Det skal kunne ryddes og bli klargjort i løpet av 72 timer.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
Restaurant China Palace i Verdal, som ligger nede i kjelleren på et kjøpesenter. Det er røde vegger og grønne plastblomster i taket. En dame er på vei ut fra lokalet. På veggen over inngangsdøra henger et gult skilt hvor det står: Tilfluktsrom.

I kjelleren på kjøpesenteret Amfi i Verdal i Trøndelag finner vi dette private tilfluktsrommet: China Palace, en kinesisk restaurant. Tilfluktsrommet ble tidligere brukt som diskotek.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK
Andersgrotta, tilfluktsrom i Kirkenes

Andersgrotta er et gammelt bomberom i Kirkenes i Finnmark. Grotten ble gravd ut under andre verdenskrig og oppkalt etter ingeniør Anders Elvebakk som ledet arbeidet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK
Fra hovedhallen går man inn i det festarrangørene kaller en rave cave. På skiltet over døra sto det «Rave Cave» når festen foregikk og dieselaggregatet ga strøm, og kullos.

Natt til 30. august 2020 festet opp mot 200 personer i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo. 28 personer ble kullosforgiftet på grunn dieselaggregater, og de havnet på sykehus. Fjellanlegget tilhørte Sivilforsvaret fram til 2012.

Foto: Anders Fehn / NRK

Ingen informasjon tilgjengelig

I mars 2022, da russiske soldater og stridsvogner stadig rykket lenger inn i Ukraina, måtte Støre-regjeringen svare på spørsmål fra Frp om ikke Norge burde bygge flere tilfluktsrom.

Omtrent samtidig begynte NRK arbeidet med å finne ut mer om disse 20.000 rommene som skal beskytte oss hvis katastrofen skulle inntreffe.

Hele 19.000 av dem er altså private, spredt over hele landet i ulike bygninger. Likevel finnes det knapt noe informasjon om disse tilgjengelig for folk flest.

Når NRK ber Justis- og beredskapsdepartementet om en full oversikt over tilfluktsrommene, får vi som svar at det dessverre blir vanskelig. Hvorfor?

På grunn av rikets sikkerhet.

Forskrift og veileder for tilfluktsrom fra 1948.

Standarden på tilfluktsrommene varierer ut fra når de er bygd – og hvilke forskrifter de er bygd under (1948, 1966, 1976 og 1995). Her er forskrifter og veileder fra 1948.

Foto: Faksimile / Justisdepartementet

Det hemmelige registeret

Det finnes nemlig et hemmelig og svært detaljert register, Sivilforsvarets tekniske database (STD), med informasjon om samtlige tilfluktsrom.

Men departementet vil ikke gi NRK innsyn i hele registeret. De mener at denne informasjonen vil «kunne være nyttig for utenlandsk etterretning og bidra til å redusere sikkerheten ved de enkelte tilfluktsrommene.»

NRK har derfor kun fått opplysninger om antall tilfluktsrom, hvilke kommuner disse befinner seg i, byggeår, kapasitet og hvilken forskrift de er bygget under.

Men adressene er fortsatt hemmelige.

Et lite utsnitt fra en hemmelig liste over landets tilfluktsrom, hentet fra Sivilforsvarets tekniske database (STD).

Et utsnitt av registeret med informasjon om landets rundt 600 offentlige og 19.000 private tilfluktsrom.

Våre undersøkelser viser at registeret inneholder mange feil og mangler.

For flere av rommene er det ikke opplyst om når de er bygget, tilstand, eller hvor mange det er plass til.

Dessuten kan det se ut til at noen er oppført flere ganger. Men dette kan NRK ikke ettergå, siden vi ikke får vite de konkrete adressene.

Her kan du se tilfluktsromsplasser fordelt på innbyggertall i alle landets kommuner:

Kommuner med høyest dekningsgrad

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Nordkapp136 %
Vardø129 %
Røyrvik - Raarvihke103 %
Sør-Varanger88 %
Vadsø86 %
Kilde: Sivilforsvarets tekniske database (STD) / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) / Statistisk sentralbyrå (SSB). Oversikten inneholder flere feil og mangler.

Ifølge registeret har rundt 50 kommuner, som Gjemnes, verken offentlige eller private tilfluktsrom.

Men flere bestrider altså dette når NRK tar kontakt.

Noen av kommunene hevder de har godkjente tilfluktsrom – de aner ikke hvorfor dette ikke er registrert. Andre forteller at de har tilfluktsrom – men at disse ikke er godkjent på grunn av diverse mangler.

Basert på gamle lister fra etterkrigstiden

– Oversikten kan definitivt bli bedre. Den oversikten vi har, er basert på samlelister som går tilbake til perioden mellom 1948 og 1998. Så dette er gamle lister, sier sjefen for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr.

Han forklarer at de hvert eneste år avdekker noen titalls rom som ikke står oppført i dette registeret. Det har også vært eksempler på tilfluktsrom som har vært registrert – men som egentlig ikke lenger finnes.

– For meg er det en ganske klar indikasjon på at vi må jobbe mer systematisk med denne oversikten.

Sivilbefolkningen har krav på vern ved krig og andre store kriser, ifølge folkeretten. Men i flere år har forskere og eksperter advart om at både tilstanden og ordningen med dagens tilfluktsrom ikke holder mål.

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) i tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.

– Jeg var ikke klar over at tilfluktsrommet vårt ikke stod i noe offentlig dokument eller register. Men lokalt vet vi jo at det finnes, sier Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling.

Foto: Roar Strøm / NRK

Advarselen fra forskerne

I 2016 presenterte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en hemmelig rapport som avdekket at hele ordningen med tilfluktsrom – og planene for å bruke dem – rett og slett er utdatert.

Rapporten ble laget på oppdrag for DSB, men den ble unntatt offentlighet. Kun et kort sammendrag ble lagt ut.

Seks år senere, når NRK forsøker å få tak i hele rapporten, blir vi først nektet innsyn – med henvisning til rikets sikkerhet. Etter en lengre prosess, får vi det likevel.

FFI-rapporten «Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak»
Foto: Faksimile / FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT (FFI)

I rapporten konkluderer FFI-forskerne med at det er flere mangler med dagens ordning med tilfluktsrom:

Dersom en væpnet konflikt skulle inntreffe i Norge, er ikke dagens tilfluktsrom, varslings- eller evakueringsplaner i god nok stand til å beskytte befolkningen.

Samtidig påpeker forskerne at det ikke finnes andre alternativer.

Gitt tilstanden til tilfluktsromordningen i dag, er ikke tilfluktsrom et troverdig tiltak som kan gi befolkningen en tilstrekkelig grad av beskyttelse under en væpnet konflikt.

Utdrag fra FFI-rapporten «Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak»

Vil koste milliarder å fikse

Utbyggingen av rommene, som foregikk frem til 1998, er beregnet til å ha kostet over 50 milliarder kroner. Det anslås at et tilfluktsrom har en gjennomsnittlig levetid på omkring 50 år.

En videreføring og nødvendig modernisering av de utdaterte tilfluktsrommene vil være svært kostbar. Slik konkluderte DSB etter å ha mottatt rapporten fra FFI-forskerne.

Det er snakk om milliardbeløp.

Solberg-regjeringen innrømmet i 2020 at ordningen ikke holder mål:

Pressekonferanse om ny samfunnssikkerhetsmelding og ny langtidsplan for Forsvaret
Foto: Jil Yngland / NTB

Oppsummert er de sivile beskyttelsestiltakene samlet sett mangelfulle og utdaterte, og tiltakene vil ikke kunne beskytte befolkningen på en tilfredsstillende måte.

Fra stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» (2020)

Derfor vedtok Stortinget 13. mars 2021 at vi må finne ut hvordan tilfluktsrommene skal benyttes og holdes i stand fremover i tilfelle kriser. Det var DSB som fikk oppdraget.

Dette var nesten nøyaktig ett år før Russland invaderte Ukraina.

I en tid da de færreste av oss skjønte at en europeisk krig var på trappene.

Nå er situasjonen naturlig nok en helt annen.

Zhenia, 6-months-old and his mother, Shevchenko are seen in bomb shelter in Kharkiv

Krigen i Ukraina er fortsatt ikke over. 13. oktober var det russiske bombeangrep mot byen Kharkiv i Øst-Ukraina. Olha Shevchenko (39) har tatt med sin 6 måneder gamle sønn til et av byens tilfluktsrom.

Foto: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
Russian missile attack in Kyiv

Innbyggerne i hovedstaden Kyiv bruker en av t-banestasjonene som tilfluktsrom under russiske missilangrep 11. oktober 2022.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters
People take shelter in the basement of a residential building in Kyiv, on October 10, 2022 after Ukraine's capital was hit by multiple Russian strikes. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

Mennesker og dyr gjemmer seg i kjelleren til et bolighus i Kyiv 10. oktober 2022. Flere ukrainske byer er mål for russiske missilangrep den dagen.

Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP
APTOPIX Russia Ukraine War

En eldre kvinne blir hjulpet av en brannmann opp fra et tilfluktsrom i byen Kharkiv etter russiske angrep 8. oktober.

Foto: Francisco Seco / AP
7-year-old Ukrainian girl Mira stands in front of a shelter entrance near her house in the village of Pereizne

7 år gamle Mira (og lilleboren Kyril) står ved inngangen til et tilfluktsrom i landsbyen Pereizne i Øst-Ukraina 28. august. Tilfluktsrommet, som er bygget under bakken, er rett ved siden av hjemmet til familien.

Foto: AMMAR AWAD / Reuters

Aner ikke hva som har skjedd

Tilbake i den dunkle kjelleren på samfunnshuset i Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. I et tilfluktsrom som ifølge beredskapsmyndighetene ikke finnes.

Det har nå nesten gått fire måneder siden NRK først tok kontakt for å undersøke hvorfor denne lille kommunen sto oppført uten tilfluktsrom i det hemmelige beredskapsregisteret.

Blikket til ordfører Knut Sjømæling (Sp) flakker litt.

– Jeg er faktisk usikker på hva som er historien. Men det har nok vært en glipp et eller annet sted. Vi har jo hatt dette tilfluktsrommet i beredskapsplanen vår hele tiden.

Etter at NRK begynte å stille spørsmål, har det visstnok blitt tatt noen telefoner hit og dit.

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) i tilfluktsrommet i kjelleren på samfunnshuset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.
Foto: Roar Strøm / NRK

De måtte jo nøste opp i hvorfor deres eneste tilfluktsrom – som altså ble bygget i 1972 – tilsynelatende ikke var godkjent av myndighetene for bruk.

– Men nå har det vært folk og sett på det.

Alt skal dermed være på stell, forsikrer ordføreren oss. 50 år etter at alt sto ferdig.

– Har dere egentlig hatt tilsyn av dette tilfluktsrommet før vi ringte?

– Nei, meg bekjent så har det ikke vært det. Det var først etter at NRK tok kontakt at vi måtte se nærmere på dette.

– Har du fått noe svar fra DSB om hvorfor dere sto uten tilfluktsrom i registeret – selv om dere altså har hatt det?

– Nei.

Et ikon på hvit bakgrunn

Hei!

Har du lyst til å dele noen umiddelbare tanker om tilfluktsrom? Eller har du konkrete tips om sivil beredskap som vi bør kikke nærmere på? Ta gjerne kontakt.

Jeg har tidligere rapportert om blant annet dette:

NRK har sjekka alle kommunane Noreg har tusen­vis av hemmelege tilfluktsrom

Restaurant China Palace i Verdal, som ligger nede i kjelleren på et kjøpesenter. Det er røde vegger og grønne plastblomster i taket. En dame er på vei ut fra lokalet. På veggen over inngangsdøra henger et gult skilt hvor det står: Tilfluktsrom.

DSB skal undersøke No kan parkeringshuset eller tunnelen bli ditt nye tilfluktsrom

Parkeringshus kan bli nye tilfluktsrom i Noreg.

Når krisen kommer Slik er norske kommuner forberedt

Hacking Østre Toten, gjenoppretting av maskiner

Myndighetene fjernet krav Har ikke bygd nye offentlige tilfluktsrom siden 1998

Andersgrotta, tilfluktsrom i Kirkenes

Se bilder og video I 20 år har de norske tilfluktsrommene vært glemt

Vilde Brattland Erikstad besøker tilfluktsrom