Hopp til innhold

Frykter kvikkleireskred på grunn av useriøse konsulentselskap

NRK kan avsløre at flere geoteknikkfirmaer har blitt fratatt godkjenningene sine de siste årene. Bransjen frykter liv kan gå tapt hvis ikke inkompetente fagfolk blir stoppet.

Boring på Bakklandet/Singsaker i Trondheim.

BORING I KVIKKLEIRE-LAND: Trondheim er den eneste kommunen med egen geoteknisk avdeling. Her bor nemlig 27.000 mennesker på kvikkleire. Kommunen har flere ganger varslet NVE om private geotekniske konsulentselskap som har gjort en altfor dårlig jobb.

Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK

Denne e-posten blir sendt fra Norsk geoteknisk forening (NGF) i slutten av november 2018. De er opprørt.
NGF har nettopp gått igjennom en kvikkleirerapport fra et konsulentselskap. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bedt dem om å gjøre det.
Vurderingen er knusende. NGF er «skremt over kvaliteten» i rapporten.
Advarselen er ikke til å misforstå: Bransjen må stoppe slike useriøse konsulentselskap før det går kvikkleireskred.

– Geoteknikere jobber i et fagfelt hvor uheldige hendelser fort kan medføre store materielle og økonomiske konsekvenser, og i verste fall tap av liv og helse, sier geotekniker Magnus Hagen Brubakk til NRK.

Han er leder i Norsk geoteknisk forening (NGF) som har rundt 700 medlemmer.

De har over flere år fått bekymringsmeldinger fra medlemmer og aktører i bransjen om useriøse aktører. Nesten 100 utbyggingsplaner blir hvert år stanset på grunn av skredfare.

NRK kan nå avsløre at flere konsulentselskap har blitt fratatt godkjenningene sine fra myndighetene. Over lengre tid har de levert dårlige kvikkleirerapporter med store feil og mangler.

Fire firmaer har blitt strøket fra lista

Firmaer innenfor byggenæringen kan søke om sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Dette er en kontrollordning som skal sikre at vi kan stole på at de ulike aktørene innenfor bransjen har den kompetansen som de hevder.

NRK har bedt om innsyn i hvor mange firmaer som har blitt fratatt slike sentrale godkjenninger de siste årene.

Totalt dreier det seg om fire konsulentselskap innenfor geoteknikk siden 2018:

  • To foretak i 2020 (Oslo-området)
  • Et foretak i 2019 (Mo i Rana-området)
  • Et foretak i 2018 (Oslo-området)

To konsulentselskap – samme eier

11. juli 2019 sendte NVE en rapport til DiBK med en sterk bekymring om to av disse fire konsulentselskapene. Selskapene er basert i Oslo-området og har samme eier.

I rapporten ble det forklart at selskapene over flere år hadde levert svært mangelfulle kvikkleirerapporter. NVE mente de to firmaene burde bli fratatt godkjenningene sine innenfor geoteknikk.

Over ett år senere, 14. oktober 2020, mistet de to konsulentselskapene godkjenningene for å drive med slikt arbeid.

Men frem til da hadde selskapene levert mange kvikkleirerapporter i forbindelse med utbyggingsplaner iblant annet Nannestad, Røyken, Lyngdal, Nes, Askim, Bærum og Trondheim.

Varsel om tilbaketrekking

Varsler selskapene om tilbaketrekking

10. oktober 2019 sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et varsel til de to konsulentselskapene – som har samme eier. Selskapene er sterkt uenige i avgjørelsen. Dokumentasjon og vurderinger sendes frem og tilbake de neste fem månedene. 30. mars 2020 vedtar DiBK tilbaketrekking av sentral godkjenning for begge selskapene.

Klagesak mot de to selskapene i DiBK

Advokat klager på tilbaketrekkingen

14. april 2020 klager selskapenes advokat på avgjørelsen. Dermed havner saken etter hvert på bordet til klagenemnda for sentral godkjenning. Men det skal ta et halvt år før nemda faktisk behandler klagen fra de to konsulentselskapene.

Klagesak hos DiBK

Advarer mot store konsekvenser

I klagebehandlingen 14. oktober 2020 understreker Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at selskapene har levert «mangelfulle og feilaktige geotekniske rapporter i flere år» som kan få store konsekvenser. De mener selskapene ikke har opptrådt «pålitelig og dugelig».

Klagesak DiBK

Tar ikke klagen til følge

Selskapene mener tilbaketrekking av sentral godkjennelse er en «uforholdsmessig og urimelig reaksjon» fra myndighetene. Klagenemnda velger å ikke ta klagen til følge. Dermed blir de to konsulentselskapene fratatt sine godkjenninger av myndighetene 14. oktober 2020 – over ett år etter at NVE sendte sin bekymringsmelding til DiBK.

Bestrider at selskapene har gjort noe galt

Eieren av de to selskapene hevder at han er utsatt for en årelang «heksejakt» av NVE og deler av bransjen.

Dette bunner i en faglig uenighet om kvikkleire, forklarer han til NRK.

– Men jeg har snart 40 års praksis på land, en mengde prosjekter hvert år, og har så langt ikke hatt en eneste skadesak jeg har vært årsak til, hevder eieren.

Han mener det ikke er nødvendig å følge NVEs veileder for bygging på kvikkleire. Ifølge ham inneholder den grove feil og mangler.

– Hovedproblemet i dag er at geoteknikere sitter altfor mye foran PC-en, de er ikke ute i felten og lærer seg faget. Derfor er NVE-veilederen så farlig når den følges slavisk slik NVE krever, sier eieren.

Prosjekt i Trondheim som ble stanset på grunn av mangler i geoteknisk rapport

BLE OPPDAGET: NVE ble varslet av Trondheim kommune 18. juni 2019 om dette utbyggingsområdet med kvikkleire i grunnen. Kommunen hadde reagert på mangelfulle og feilaktige kvikkleirevurderinger fra et av disse to konsulentselskapene. Hadde ikke de dårlige vurderingene blitt oppdaget, kunne det fått store konsekvenser, ifølge NVE.

Foto: Norgeskart.no / Kartverket

Må holde øye med flere i gråsonen

De fleste konsulentselskapene leverer solide grunnundersøkelser og skredfareutredninger, påpeker regionsjef Kari Øvrelid i NVE.

Men noen aktører får stadig kritikk fra myndighetene for slett arbeid.

– Det er snakk om noen få enslige per år som har blitt fratatt sine godkjenninger. Men det er flere som vi har vært bekymret for. De følger vi med nøye, sier Øvrelid til NRK.

Trøndelag er et av de mest utsatte kvikkleireområdene i Norge. NRK har kjennskap til at saksbehandlere i både NVE og trønderske kommuner følger nøye med når visse navngitte konsulentselskap sender inn kvikkleirerapporter.

Ett trøndersk selskap går igjen

Innsyn i plandokumenter fra flere kommuner bekrefter at ett firma peker seg ut.

Dette konsulentselskapet er basert i Trondheimsområdet, og har vært involvert i mange utbyggingsplaner i regionen de siste årene. NVE har kommet med innsigelser og kritikk på grunn av slett arbeid flere ganger, viser dokumenter NRK har fått tilgang til.

Som her, i forbindelse med et større utbyggingsprosjekt i Trondheim:

Eksempel på geoteknisk notat i Trondheim

Slakter denne rapporten

Denne kvikkleirerapporten får knallhard kritikk av myndighetene i 2016. Rapporten ble utarbeidet av det trønderske konsulentselskapet i forbindelse med en større utbygging i Trondheim sentrum.

Eksempel på innsigelse på trøndersk konsulentselskap

Peker på «betydelige mangler»

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer med en innsigelse til utbyggingsplanen på grunn av rapporten. NVE mener den «ikke tilfredstiller den kvalitet som forventes av en skredfaglig vurdering». Den mangler også en uavhengig kvalitetssikring, også kalt kalt tredjepartskontroll, understreker NVE.

Lang liste med merknader

Avdelingsleder for geoteknisk avdeling i Trondheim kommune, Tone Furuberg, husker denne saken.

– Skredsikkerhetsvurderingene var ikke gjort på den måten som retningslinjene fra NVE krever. Det endte med at NVE og kommunen måtte ha et møte med utbygger og det geotekniske firmaet, sier Furuberg som selv var med på møtet.

Møtereferatet viser at NVE hadde en lang liste med merknader. Også kommunen var svært tydelig på at den «geotekniske utredningen ikke holder den faglige kvaliteten som forventes».

– Denne saken endte med at utbygger skiftet geoteknisk konsulent, sier Furuberg til NRK.

Daglig leder: Har godkjenningene i orden

Det kritiserte konsulentselskapet understreker til NRK at de har alle sine godkjenninger i orden. Og at det omtalte prosjektet i Trondheim er fra noen år tilbake i tid.

– Rutiner i bransjen er endret etter den tid. Noen skriver nok rapporter basert på studie av kart og foto. Det går ofte galt, sier daglig leder som påpeker at de nå følger NVEs retningslinjer.

Men senest 15. januar i år kritiserte NVE arbeidet til selskapet på nytt. Det var i forbindelse med en detaljreguleringsplan i en kommune utenfor Trondheim. NVE krevde en uavhengig kvalitetskontroll av den geotekniske rapporten.

Avdelingsleder for geoteknisk avdeling i Trondheim kommune, Tone Furuberg

MANGE RARE RAPPORTER: – Vi har sett mange rare, eller nokså begrensede, geotekniske rapporter. Det er for få geoteknikere i markedet, forklarer avdelingsleder for geoteknisk avdeling i Trondheim kommune, Tone Furuberg.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Flere kommer fra oljebransjen

Fremveksten av flere useriøse aktører har en ganske enkel forklaring, ifølge ekspertene.

Det er et skrikende behov for geoteknikere med kvikkleire som spesialfelt. Det betyr lang ventetid for å kunne bruke de anerkjente og seriøse konsulentene i markedet.

Dermed har det oppstått et marked for andre til å ta på seg oppdrag, forklarer professor i geoteknikk ved NTNU, Gustav Grimstad.

– Vi vet at en del tidligere oljeingeniører har sett dette markedet, og etablert geotekniske firmaer. De gjør undersøkelser og analyser som kanskje ikke er av den samme kvaliteten som anerkjente konsulentselskap leverer, for å si det slik, sier Grimstad til NRK.

Professoren får støtte fra regionsjefen i NVE. På grunn av nedgangstider i oljebransjen, har en del vendt tilbake til land.

– Med et geofaglig utgangspunkt så har vel enkelte en opplevelse av at man lett kan sette seg inn i dette faget. Men det er ikke nødvendigvis riktig, sier Øvrelid i NVE.

Går inn og rydder opp

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) synes det er frustrerende å konkurrere med mindre seriøse firmaer i byggenæringen.

– Det er åpenbart et problem når firmaer som ikke har tilstrekkelig kompetanse får oppdrag i markedet, sier utviklingssjef Ari Soilammi i RIF.

Bransjeforeningen med sine 150 medlemsfirmaer sier at de «må gå inn og rydde opp etter andre».

– Vi kommer inn i byggeprosjekter hvor ting har gått galt. Da må våre firmaer reparere prosjektet og finne nye løsninger. I verste fall må bygninger rives hvis de er bygget på sviktende grunn, sier Soilammi til NRK.

Han mener også at det er problematisk at oppdragsgiverne, kommune eller utbygger, ikke nødvendigvis vet hvilke firmaer de skal velge til geotekniske oppdrag.

– Så de ser på om firmaet har sentral godkjenning. Men det er for enkelt å få en slik godkjenning. Vi ser jo at en del sentralt godkjente firmaer faktisk ikke har kompetansen som trengs, sier Soilammi.

Ari Soilammi

KRITISK: Utviklingssjef Ari Soilammi i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) mener dagens ordning med sentral godkjenning bør bli strengere, eller bli erstattet med noe annet.

Foto: Nicolas Tourrenc

Krever helt ny sertifiseringsordning

Bransjeforeningen RIF får støtte fra Norsk geoteknisk forening (NGF).

De skrev et bekymringsbrev til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 27. november 2019 hvor de tok opp nettopp dette:

«NGF er bekymret for at kommuner og private aktører benytter Sentral godkjenning som et kompetansebevis, og dermed benytter konsulenter uten tilfredsstillende kompetanse og eller erfaring.»

De mener dagens ordning med sentral godkjenning er svært mangelfull og risikabel. Den kan rett og slett være livsfarlig. Derfor ønsker NGF en ny ordning med strenge krav til både utdanning og erfaring:

«I verste fall, så blir arbeidene kontrollert av et tilsvarende firma, og feilprosjektering kan komme til utførelse. Dette kan i verste fall medføre tap av menneskeliv.»

RIF mener en ny sertifiseringsordning må dekke både arealplanleggingsfasen og utbyggingsfasen. Dagens ordning dekker kun det siste.

DiBK ønsker ikke å kommentere kritikken, men viser til en rapport fra Byggkvalitetutvalget som nylig har vært ute på høring. Utvalget foreslår å avvikle hele ordningen slik den er i dag.

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE

BEKYMRET: NVE bruker tid og ressurser på å følge med useriøse konsulentselskap, bekrefter regionsjef Kari Øvrelid i region midt. Blir ikke de dårlige vurderingene oppdaget, kan det få store konsekvenser.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Ønsker offentlige registre av fagpersoner

På grunn av mangelen på erfarne geoteknikere med kompetanse på kvikkleire, mener RIF at en ny sertifiseringsordning bør være på firma – ikke på person.

– Med et system basert på personlige sertifiseringer risikerer man at tilgangen på sertifiserte personer blir en flaskehals som forsinker fremdriften i mange prosjekter, sier Soilammi.

Også NVE mener det er behov for en ny ordning. Men de vil derimot at den skal være rettet mot enkeltpersoner.

– NVE mener at naturfare kan være samfunnskritisk. Derfor ønsker vi en sertifiseringsordning for hver fagperson istedenfor firmaer. Litt slik som det er med for eksempel leger og autorisasjon, forklarer Øvrelid.

På samme måte ønsker altså NVE sertifisering på geoteknisk kompetanse og naturfarekompetanse i Norge. De mener også at det bør opprettes offentlige registre av sertifiserte konsulenter.

– Slik at vi skal være trygge på at de fagfolka kan det de holder på med, sier regionsjef Øvrelid i NVE.

Hei!

Har du lyst til å dele noen umiddelbare tanker? Eller har du konkrete tips vi bør kikke nærmere på? Ta gjerne kontakt.

Jeg har tidligere rapportert om blant annet filleristing av spedbarn, trusler om skoleskyting, sabotasje av vindkraftutbyggingulovlig hjemmebrenning, dumping av lakseluskjemikalier og den usynlige hånden som tar kvelertak på bygdelivet.