Haramsfjellet
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vindkraft på Haramsøya

Oppsummert

Olje- og energidepartementet godkjente bygging og drift av Haram Vindkraftverk i mars 2020. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

 • Slepp å betale sakskostnader

  Frostating lagmannsrett har i dag oppheva avgjerda om at Nei til vindkraftverk på Haramsøy måtte betale over ein million kroner i sakskostnader. Tingretten si avgjerd er oppheva fordi det er uklart om den oppfyller krava i Århuskonvensjonen. Konvensjonen stiller krav om at ålmenta skal ha moglegheit til rettsleg prøving av miljøspørsmål, utan at det blir uoverkommeleg dyrt.

  – Denne avgjerda er prinsipielt viktig, og kan gjere det mindre kostbart å gå til søksmål i miljøspørsmål i framtida, seier advokat Mari Kjellevol Brygfjeld.

  Staten og Haram Kraft AS har moglegheit til å anke avgjerda.

 • Vedtek ikkje bota

  Vindkraftmotstandaren Hans Petter Thue nektar å vedta bota etter aksjonane på Haramsøya i juni, august og september i fjor. Politimeisteren i Møre og Romsdal har ilagt Thue ei bot på 30 000 kroner, mellom anna for å ha hindra politiet i arbeidet.

  Under aksjonane nekta Thue å flytte seg og bilen sin frå anleggsvegen, og han nekta også å fjerne seg frå ei ferje.

  Thue seier at han no er budd på å møte i rettssalen.

  Hans Petter Thue blir arrestart etter å ha nekta å flytte seg.
  Foto: Olaug Bjørneset / NRK
 • Støtter krav om miljødomstol

  Partiet Rødt støtter kravet om at det blir etablert en egen miljødomstol. Partiet mener saksomkostningene er så store at det nesten er umulig å ta en sak for retten i miljøsaker i Norge. Blant annet har organisasjonen "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" påpekt at dette er et brudd på Århuskonvesjonen som krever at allmennheten skal ha en reell mulighet for å få prøvd miljøsaker i domstolene. Stortingskandidat Stein Kristiansen i Møre og Romsdal og stortingskandidatene i de tre øvrige vestlandsfylkene står bak kravet.

  Stein Kristiansen, Møre og Romsdal Rødt
 • Vil anke sakskostnadene

  Organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøy» har bestemt at dei skal anke sakskostnadane på om lag ein halv million som dei blei dømd til å betale til staten og Haram Kraft. Det skriv dei i ei pressemelding. Vindkraftmotstandarane tapte rettssaka mot staten om å stanse utbygginga av vindturbinar på Haramsfjellet utanfor Ålesund. Organisasjonen har tidlegare bestemt å ikkje anke dommen frå tingretten, men meiner at dei høge sakskostnadane bryt med Århus-konvensjonen sitt krav om at rettssaker om miljøspørsmål ikkje skal vere uoverkommeleg dyre.

  Vinge på turbin på Haramsøya
  Foto: privat
 • Vindkraftmotstandere anker ikke

  Vindkraftmotstanderne som tapte rettssaken mot staten om å stanse utbyggingen av vindturbiner på Haramsfjellet utenfor Ålesund, anker ikke saken.

  Det opplyser vindkraftmotstanderne Nei til vindkraftverk på Haramsøy torsdag.

  – Vi kjemper videre, men ikke i retten, skriver de i en pressemelding.

Politiet avviklar opphaldsforbodet på Haramsøya.