vindkraft
Foto: Pressefoto

Vindkraft i Møre og Romsdal

 • Fryktar for framtida til Runde

  Folk på fugleøya Runde er svært uroa for framtida til både fugleøya og dermed også reiselivet dersom det vert bygd ein stor vindmøllepark til havs nord for Runde. Dette området er viktig for ein allereie fallande fuglebestand seier ornitolog Alv Ottar Folkestad. Om fuglane ikkje lenger kjem til øya er det også kroken på døra for reiselivet seier dagleg leiar for Goksøyr Camping, Knut Asle Goksøyr (bildet) til NRK.

  Knut Asle Goksøyr
  Foto: Arne Flatin / NRK
 • Vil endre konsesjonsregler

  Regjeringen vil korte inn tida fra vindkraftkonsesjoner gis til utbygging skal ha startet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).
  Han bekrefter at departementet også jobber med å legge inn begrensninger på turbinhøyde og -antall i framtidige vindkraftkonsesjoner. – Jeg tror alle ser at det er en utfordring at hvis det går for lang tid fra tillatelsen gis til det bygges, så er det mye som endrer seg. Folk opplever at det er noe annet som blir bygget enn det som ble diskutert, derfor skal vi se på detaljnivået i konsesjonene, sier Freiberg til Teknisk ukeblad (TU).

 • Forener vindkraftmotstanden

  På én uke har organisasjonen som forener motstandere av vindkraft i Norge, Motvind Norge, fått over 3.100 betalende medlemmer. Organisasjonen skal ha sitt første landsmøte på Frøya 16. november, skriver Dagens Næringsliv. Da håper stifterne at de har fått 10.000 medlemmer.

  Visualisering av vindkraft på Haramsfjellet
  Foto: Haram kraft
 • Vil oppgradere vasskraftverk

  Inger Johanne Saunes i Motvind, meiner ein bør oppgradere eksisterande vasskraftverk, i staden for å bygge vindturbinar. – Vi kan ikkje dekke behovet for kraft med å berre oppgradere eksisterande vasskraftverk, det seier Kjetil Lund, direktør i NVE.

 • Gav ingen lovnader

  Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg gav ingen signal om at utbygginga av vindkraft på Haramsfjellet kan bli stoppa under Debatten i dag.

  – Konsesjonen blei gitt i 2008 og dette er ein rett som står ved lag, sa Freiberg.

  Detaljplanen for utbygginga ligg imidlertid til klagebehandling.

  – Denne klagen skal få ei seriøs behandling, sa Freiberg, som vegra seg for å gå direkte inn i saksbehandlinga av denne konkrete saka.

  Vindkraftmotstandar Birgit Oline Kjerstad sa at ho forventar at saka blir sett på på nytt.

  – Utbygginga er svært øydeleggande for lokalmiljøet og det er midt i fugletrekkområdet, sa Kjerstad.

  Debatten pluggbilde
  Foto: NRK
 Nært stempling av valglapper. Legges i valgurne. Folk på vei inn for å stemme. Dronebilder fra Skardsøya. Fotomanipulasjon av vindturbiner i området. Nært avstemningslapp fylles ut. Brettes. Kommunestyremøte i Aure.