Hopp til innhold
vindkraft
Foto: Pressefoto

Vindkraft i Møre og Romsdal

 • Frykter fjellet kan bli stengt på grunn av iskast

  Nei til vindkraftverk på Haramsøya (NTVH) har varslet myndighetene om 19 tilfeller der isklumper har falt ned fra vindturbinene i vinteren. Nå skal NVE vurdere om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak utover fareskilt. I en pressemelding skriver NTVH at de er glade for at NVE lytter til bekymringene deres, men at de samtidig er redde for at dette vil føre til at fjellet vil bli stengt for ferdsel i store deler av vinterhalvåret.

 • NVE gir konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk

  Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Sandøy Vindkraft AS konsesjon til Nye Sandøy vindkraftverk på Harøya i Ålesund kommune. Både fundament, tårn og opparbeidet infrastruktur til fem eksisterende vindturbiner i Sandøy vindkraftverk skal gjenbrukes.
  Det eksisterende vindkraftverket på Harøya ble satt i drift i desember 1999. Konsesjonen til Nye Sandøy vindkraftverk er i praksis en videreføring av dagens vindkraftverk, det er kun tårnhus og turbinblader på dagens vindturbiner som skal skiftes ut. Vindturbinene i Nye Sandøy vindkraftverk vil få en totalhøyde på 77,5 meter, som er tre og en halv meter høyere enn dagens turbiner. Rotordiameteren vil bli 52 meter, som er fire meter lengre enn i dag. Det skal ikke tas i bruk nye arealer innenfor planområdet til vindkraftverket. Det skriver NTB.

 • Reagerer på nei fra Zephyr

  Nei til vindkraftverk på Haramsøy og partiet Rødt reagerer på at de ikke fikk kjøre opp på fjellet for å se vindkraftanlegget i helga.

  Utbygger Zephyr begrunner det med at hekkesesongen for enkelte fuglearter har startet, og de vil holde motorisert ferdsel til et minimum.

  – Nå kommer det masse debatt om vindkraft på land og det er viktig å høste erfaringer, ikke minst der det har vært debatt. Da er det en veldig dårlig start at vi ikke får se på anleggene, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt.

  Hun er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen, og karakteriserer begrunnelsen som komisk, og sier vindkraft ikke tar særlig hensyn til fugleliv.

  Joakim Egeberg i Zephyr sier det var ingenting som forhindrer at turen kunne gjennomføres til fots.

  Fra venstre: Malena Strømmen Malakzadeh. Kommunestyrerepresentant for Rødt i Ålesund, Lisbeth Austnes i Nei til vindkraftverk på Haramsøy og Sofie Marhaug, andre nestleder i energi- og miljøkomitèen.
  Foto: Privat
 • Skal redusere fuglekollisjonar på Smøla

  Smøla Vind 2 AS må gjennomføre avbøtande tiltak for å redusere faren for fuglekollisjonar i Smøla vindkraft. Vedtaket frå NVE er basert på ny kunnskap frå forsking på fulg og vindkraft på Smøla. Forsking viser at talet på kollisjonar blir redusert ved å male nedste del av turbintårnet svart, og også ved å male eit rotorblad svart.

  Smøla vindpark Statkraft vindkraft
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Sier nei til vindkraft

  Rødt Møre og Romsdal sier nei til vindkraft på land, til havs og i fjæra. Det er store forskjeller i hvordan havvind vil påvirke ulike arter, noe som medfører at den økologiske balansen vil bli forrykket av slike utbygginger, mener partiet. De legger også til at erfaringene fra landbasert vindkraft viser at fugl blir drept og skadet av rotorbladene. På bildet: Silje Alise Ness og Stein Kristiansen i Rødt.

  Stein Kristiansen, 1. kandidat til Stortinget for Rødt Møre og Romsdal
Silje Alise Ness, 2. kandidat til Stortinget for Rødt Møre og Romsdal
  Foto: Rødt
 Nært stempling av valglapper. Legges i valgurne. Folk på vei inn for å stemme. Dronebilder fra Skardsøya. Fotomanipulasjon av vindturbiner i området. Nært avstemningslapp fylles ut. Brettes. Kommunestyremøte i Aure.