Hopp til innhold
Haramsfjellet
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vindkraft på Haramsøya

Oppsummert

Olje- og energidepartementet godkjente bygging og drift av Haram Vindkraftverk i mars 2020. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

 • Frykter fjellet kan bli stengt på grunn av iskast

  Nei til vindkraftverk på Haramsøya (NTVH) har varslet myndighetene om 19 tilfeller der isklumper har falt ned fra vindturbinene i vinteren. Nå skal NVE vurdere om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak utover fareskilt. I en pressemelding skriver NTVH at de er glade for at NVE lytter til bekymringene deres, men at de samtidig er redde for at dette vil føre til at fjellet vil bli stengt for ferdsel i store deler av vinterhalvåret.

 • Fryktar for iskast

  Vindkraftmotstandarar varslar om fare for iskast frå turbinblada på dei åtte turbinane på Haramsøya. Ifølgje styreleiar Eivind Salen ligg turstiane på fjellet tett inntil turbinane, og fleire vegrar seg for å gå tur i området. Vindkraft Norge ber NVE opprette ei arslingsteneste om fare for iskast for alle vindkraftanlegg i Noreg.

 • Får redusert erstatningskrav

  Møre og Romsdal Tingrett har redusert erstatningen som organisasjonen «Nei til Vindkraft på Haramsøya» skal betale til Haram Kraft A/S etter at de tapte saken om å stanse byggingen av vindturbiner på Haramsfjellet. Det nye erstatningskravet er på 400.000 kroner, som er under halvparten av det de først ble dømt til å betale. De må også betale 50.000 kroner i sakskostnader til Olje- og energidepartementet. Grunnen er at beløpene er redusert er kravet om at rettslig overprøving av miljøsaker ikke skal være uoverkommelig dyrt.

 • – Politiet handla ikkje straffbart

  Spesialeininga for politisaker har lagt vekk saka mellom politiet i Møre og Romsdal og vindkraftmotstandarar på Haramsøya. Vindkraftmotstandarar meinte politiet mellom anna tok imot pengar frå utbyggaren, og la ned ferdselsforbod utan å ha heimel til det. Spesialeininga fann ikkje haldepunkt for påstandane, og konkluderer med at det ikkje er sannsynleg at politiet har oppført seg på ein straffbar måte.

  Spesialenheten for politisaker
  Foto: Mette Finborud Børresen
 • Vindkraftaksjonist fekk bot

  Ein mann i 30-åra må betale 20.000 kroner i bot i samband med at han demonstrerte mot vindkraftanlegget på Haramsøya. Mannen skal ha vore berre 30 meter frå der det skulle bli sprengt med dynamitt. Han fekk pålegg om å fjerne seg, men blei til slutt boren bort av politiet. Mannen blei i tingretten dømt for éi ordensforstyrring og tre gongar å ha unnlate å etterkome pålegg frå politiet.