Haramsfjellet
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vindkraft på Haramsøya

Oppsummert

Olje- og energidepartementet godkjente bygging og drift av Haram Vindkraftverk i mars 2020. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

 • Støtter krav om miljødomstol

  Partiet Rødt støtter kravet om at det blir etablert en egen miljødomstol. Partiet mener saksomkostningene er så store at det nesten er umulig å ta en sak for retten i miljøsaker i Norge. Blant annet har organisasjonen "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" påpekt at dette er et brudd på Århuskonvesjonen som krever at allmennheten skal ha en reell mulighet for å få prøvd miljøsaker i domstolene. Stortingskandidat Stein Kristiansen i Møre og Romsdal og stortingskandidatene i de tre øvrige vestlandsfylkene står bak kravet.

  Stein Kristiansen, Møre og Romsdal Rødt
 • Vil anke sakskostnadene

  Organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøy» har bestemt at dei skal anke sakskostnadane på om lag ein halv million som dei blei dømd til å betale til staten og Haram Kraft. Det skriv dei i ei pressemelding. Vindkraftmotstandarane tapte rettssaka mot staten om å stanse utbygginga av vindturbinar på Haramsfjellet utanfor Ålesund. Organisasjonen har tidlegare bestemt å ikkje anke dommen frå tingretten, men meiner at dei høge sakskostnadane bryt med Århus-konvensjonen sitt krav om at rettssaker om miljøspørsmål ikkje skal vere uoverkommeleg dyre.

  Vinge på turbin på Haramsøya
  Foto: privat
 • Vindkraftmotstandere anker ikke

  Vindkraftmotstanderne som tapte rettssaken mot staten om å stanse utbyggingen av vindturbiner på Haramsfjellet utenfor Ålesund, anker ikke saken.

  Det opplyser vindkraftmotstanderne Nei til vindkraftverk på Haramsøy torsdag.

  – Vi kjemper videre, men ikke i retten, skriver de i en pressemelding.

 • – Vanskeleg å nå gjennom

  Lisbeth Austnes, som er leiar i Nei til vindkraftverk på Haramsøya seier det blir vanskeleg å nå fram med ein eventuell anke. Ho seier retten legg stor vekt på det politisk ønskje og forvaltningspraksis, og vindkraftmotstandarane har i dag bestemt seg for å skrinlegge ein eventuell anke. Dei siste dagane har det vore fleire pengeinnsamlingar, men for lite til å dekkje ein ny rettsrunde.

  Lisbeth Austnes, leiar for Nei til vindkraft på Haramsøya
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Vindkraftsaka blir ikkje anka

  Nei til vindkraftverk på Haramsøya har bestemt seg for å ikkje anke saka. Nyleg tapte dei den tredje rettsaka for å få stansa utbygginga på Haramsfjellet. Vindkraftmotstandarane vurderer det slik at det er liten sjanse for å vinne fram, og at ein ny runde i retten vil ha store økonomiske kostnader.

  Haramsfjellet
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
Politiet avviklar opphaldsforbodet på Haramsøya.