Longvatunet
Foto: Haram kraft

Vindkraft på Haramsøya

Oppsummert

Olje- og energidepartementet godkjente bygging og drift av Haram Vindkraftverk i mars 2020. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

 • Varsler mulig rettssak

  Organisasjonen "Nei til vindkraftverk på Haramsøya" varsler i et brev til Olje- og energidepartementet at de vil reise sak mot staten, dersom departementet innen tre uker ikke tar stilling til mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse med vindkraftanlegget på øya. Fredag sendte organisasjonen via sin advokat et brev til departementet der de gjør rede for det de mener er flere alvorlige feil i saksbehandlingen, og dermed at konsesjonen for utbygging på Haramsøya ikke er gyldig.

  Gravearbeidet på Haram vindkraftanlegg er i gang
  Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK
 • Klager på vedtaket om masseuttak

  Formannskapet i Ålesund vedtok i formiddag enstemmig å klage på NVE sitt vedtak om godkjennelse av masseuttaket på Haramsfjellet. Steinen skal brukes til å bygge veger i forbindelse med det planlagte vindkraftanlegget på Haramsfjellet. Svein Rune Johannessen (Ap) som la frem et fellesforslag som samtlige partier sto bak, mener NVE har gjort en overfladisk og lite grundig jobb når de har godkjent masseuttaket. Hensynet til føre-var prinsippet er ikke i varetatt, sa Johannessen som pekte spesielt på at masseuttaket fører til rasfare. Et enstemmig formannskap krever en konsekvensutredning av masseuttaket.

 • Krever konsekvensutredning

  Leder for Nei til Vindkraft på Haramsøya i Ålesund, Birgit Oline Kjerstad, krever konsekvensutredning av masseuttaket på Haramsfjellet. Hun mener dette er i strid med mineralloven så lenge dette er snakk om mer enn 20.000 kubikkmeter. Saken skal opp i formannskapet i Ålesund i morgen. I dag møtte en rekke politikere fra Ålesund og flere stortingspoltikere til et informasjonsmøte på Haramsøya og kravet fra Kjerstad er krystallklart. – Jeg ønsker at de skal klage på vedtaket om godkjent masseuttak, sier Kjerstad.

  Birgit Oline Kjerstad
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • – Håper det finnes et handlingsrom

  – Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) gir ikke opp kampen mot vindkraftutbygginga på Haramsøya. En delegasjon som møtte olje- og energiminster Tina Bru (H) i går, ønsket at hun skulle stanse utbygginga, men Bru mente hun ikke har lov til det. Aurdal håper likevel statsråden kan finne et handlingsrom i forhold til prosessen som Aurdal mener har vært svært dårlig.

  Bilder fra Ålesund kommunestyre dag 2, 8. mai. Ordfører Eva Vinje Aurdal
  Foto: Ålesund kommune
Komiteen for helse og omsorg i Ålesund kommune vedtok måndag kveld å be om utsetting av vindkraftutbygginga på Haramsøya til det ligg føre ein ny støyrapport.