Longvatunet
Foto: Haram kraft

Vindkraft på Haramsøya

Oppsummert

NVE godkjente den fremlagte planen for bygging og drift av Haram Vindkraftverk i august. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

 • Ber om å trekke vindkraftkonsesjon

  Rådmannen i Haram meiner at konsesjonsvedtaka for vindkraftanlegg på Haramsfjellet er ugyldige. Ho peikar på at mangel på allmenn medverknad ved endring av konsesjonen er ein saksbehandlingsfeil. Ho rår kommunestyret om å be Olje- og energidepartementet trekke tilbake konsesjonen. Kommunestyret skal behandle saka tysdag i eit ekstraordinært møte. NVE har godkjent detaljplanen for vindkraftanlegget og bygginga startar rundt 1. oktober.

 • Meiner vindpark er lovbrot

  Ornitolog Alv Ottar Folkestad meiner at det er lovbrot å bygge vindpark på Haramsfjellet. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Han meiner naturmangfaldlova blir broten og meiner at vindkraftanlegget mellom anna vil forstyrre fuglelivet. NVE avviser lovbrot. Dei seier at talet på turbinar er halvert i høve til den opphavlege planen og at berre ein turbin er på grensa mot naturreservatet.

  Kongeørnekspert Alv Ottar Folkestad.
  Foto: Norsk ornitologisk forening
 • Rår mot vindkraft på land

  Utbygging av vindkraftanlegg på land gir meir støy i befolkninga enn det gir av energi til Noreg, meiner Bengt Endreseth, som er leiar i energiregionen Møre. Han er ein av fagfolka hos fylkesrådmannen som råder politikarane til å seie nei til NVE sine planar om vindkraft på land i dei to områda i fylket som NVE har foreslått. Han peiker på at løysninga på framtida sitt energibehov i hovudsak ligg i produksjon av hydrogen av naturgass. Han meiner også at vindkraft til havs har eit stort potensial, dersom det blir billigare i framtida.

  Bengt Endreseth
  Foto: Per Vidar Kjølmoen/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Byggestart av vindkraft i Haram

  Det er snart klart for byggestart av vindkraftverket på Haramsøya. I løpet av september starter anleggsarbeidene. Det er finske Taaleri Energia som har kjøpt prosjektselskapet og fattet beslutning om å starte utbyggingen. Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2020. Det er sterke reaksjoner på vindkraftanlegget. Ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) har sagt at de vil anke vedtaket inn for Olje- og energidepartementet. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.

  Visualisering av vindkraft på Haramsfjellet
  Foto: Haram kraft
 • – Vi er skuffet

  NVE har godkjent den fremlagte planen for bygging og drift av Haram Vindkraftverk. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya. Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), sier at de er skuffet over vedtaket, men ikke overrasket. – Konsesjonen er gitt på et tidligere tidspunkt, og etter NVE sin vurdering så er det som er søkt om innenfor rammen som det er blitt gitt konsesjon til. Han sier de nå vil anke vedtaket inn for Olje- og energidepartementet. – Vi mener det er uheldig at konsekvensutredningen er ti år gammel og mener det bør gjøres en ny, sier Krogsæter.

  Vebjørn Krogsæter
  Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK