Hopp til innhold
Norsk Hydro på Sunndalsøra
Foto: Bjørn Sigurdsøn, Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Hydro Sunndal

 • Bra resultat i første kvartal

  Hydro Sunndal hadde et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 1360 millioner kroner for første kvartal i 2023. Det skriver selskapet i en pressemelding.

  Fabrikksjefen trekker frem flere faktorer som bidrar til en god start på året for Hydro Sunndal.

  – For det første har vi hatt stabil drift og god utnyttelse av produksjonskapasiteten. I tillegg har vi hatt stabile aluminiumspriser, svak krone sammenlignet med dollar og jevnt over gode marginer på produktene vi leverer. Samlet sett blir dette ett av de beste kvartalsresultatene vi har hatt, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

  Høy aktivitet og planer for fremtiden gjør at Hydro Sunndal har ansatt til sammen 24 nye operatører ved fabrikken første kvartal, står det i pressemeldingen.

 • Svakere resultat, men fortsatt overskudd

  Hydro Sunndal melder om et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 947 millioner kroner for fjerde kvartal, og et samlet overskudd på rekordsterke 6 836 millioner for hele 2022.

  Lavere etterspørsel etter aluminium i overgangen til 2023 gir et noe svakere fjerde kvartal, men fabrikksjefen er likevel fornøyd med resultatet.

  – Lavere aluminiumspriser gir svakere resultat, men det holdes oppe av stabil og god metallproduksjon kombinert med god drift på fabrikken, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

  Hydro Aluminium Sunndal
  Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
 • Sterkt resultat for Hydro Sunndal

  Hydro Sunndal melder om gode resultat også i tredje kvartal. Dei hadde ei overskot før renter, skatt og avskrivingar på 2,036 millionar. Resultatet er ein liten nedgang frå førre kvartal, men likevel det nest beste kvartalet i historia til Hydro Sunndal.

  – Som venta får vi eit svakare resultat enn i førre kvartal. Vi har sett ein fallande marknad for aluminium ei stund. Gode prisar på bestillingar gjort tidlegare i år følger oss inn i tredje kvartal, samtidig som at svak kronekurs mot dollar bidreg til eit positivt til resultatet, seier fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Roar Ørsund.

  Hydro Aluminium Sunndal
  Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
 • Avverja store tap i Sunndal

  Fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Roar Ørsund, seier til NRK at det var viktig å få på plass ei løysing i streiken i prosessindustrien. Dette er fyrste gong aluminiumsverket på Sunndalsøra har vore råka av streik og verket var i gang med ei storstilt nedstenging.

  Hydro Sunndal er det største aluminiumsverket i Europa.

  – Vi er svært glade for at streiken er over. At partane har funne ei løysing avverjar tap i 100-millionersklassen her ved verket, seier Ørsund.

  Roar Ørsund, fabrikksjef Hydro Sunndal.
  Foto: PER-IVAR KVALSVIK / NRK
 • Rekordresultat for Hydro Sunndal

  Hydro Sunndal har sitt beste resultat noen gang, viser tall fra andre kvartal i år. De har et overskudd på 2,3 milliarder kroner, står det i pressemeldinga. Etter flere kvartal med gode resultat, er fabrikksjef Roar Ørsund forberedt på at trenden snur.

  – Høy aluminiumpris, en gjennomgående svak kronekurs mot dollar og stabilt gode marginer på våre støyperiprodukt, bidrar til rekordresultatet, sier han i pressemeldinga.