Hopp til innhold
Anette Strand sit med sonen sin i fanget på ein sofa i huset på Smøla. Far Ådne Stensø sit bak. Strand har på seg ein grå strikkagenser med gule striper. Ho har raudt hår og like blå auger som sonen, båe ser like inn i kameraet. Bak sit Stensø med briller og stort skjegg og ser på ungen. Dei ser alle alvorlege ut, då dei fortel om at Strand måtte føde i ei busslomme fordi fødetilbodet ved Helse Møre og Romsdal i Kristiansund er lagt ned.

Fødeavdelinga var stengd – Anette måtte føde i busslomme på veg til neste sjukehus

Familien måtte køyre rett forbi sitt sjukehus då fødeavdelinga nyleg vart lagt ned. Kvart år vert hundrevis av barn fødde under transport.

Føden er stengt i Kristiansund.

Skuldar Sp for å vere uærleg etter fødestenging

Regjeringa snakkar med to tunger om nedlegging av fødeavdelinga i Kristiansund, hevdar opposisjonen. No krev dei ærlege svar.

Senterpartiet nektar å godta at fødeavdelinga i Kristiansund skal leggast ned

For eit år sidan lova Kjersti Toppe (Sp) at den omstridde fødeavdelinga skulle halde ope. No er den stengt, men Senterpartiet meiner siste ord ikkje er sagt.

Kristiansund sykehus

Helse Møre og Romsdal samlar føde og barsel i Molde

I årevis har det blitt kjempa for fødeavdelinga i Kristiansund. Avdelinga er den einaste som har eit stortingsvedtak om å halde ope. No gir Helse Møre og Romsdal opp å bemanne føden.

Helseminister Ingvild Kjerkol besøker Kristiansund sjukehus

Veker blei til ein månad – ventetida skaper stor frustrasjon

Folk veit ikkje om dei får behalde jobbane sine. Dei gravide veit ikkje kor dei skal føde. Politikarane er i vakuum. I 35 dagar har dei venta på at helseministeren skal kome med ei «rask avgjerd».

Helseminister Ingvild Kjerkol møter ordførarar på Nordmøre

Føde-støtta slår sprekker på Nordmøre

Før stod ordførarane på Nordmøre samla om å behalde to fødeavdelingar nord i Møre og Romsdal. No har ikkje alle like stor tru på det lenger.

Helseminister Ingvild Kjerkol besøker Kristiansund sjukehus

Helseministeren vil gi rask avklaring om fødeavdelinga i Kristiansund

I løpet av kort tid lovar Kjerkol å kome med ei avklaring på kva som skal skje med den stengde fødeavdelinga i Kristiansund.

Kjerkol til Kristiansund sjukehus

Lundteigen: – Det er ingenting som heiter at ein ikkje får tak i folk

Forventningane er store når helseministeren er på Nordmøre for å snakke om den stengde fødeavdelinga. Per Olaf Lundteigen (Sp) meiner fagfolka til å bemanne avdelinga finst.

Ingvild Kjerkol (Ap )

Helseministeren til Kristiansund for å diskutere fødeavdelingen

Onsdag gikk ledelsen for fødeavdelingen i Kristiansund av. Nå kommer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til nordmørsbyen.