Hopp til innhold

Fødeavdelingene i Møre og Romsdal er på bristepunktet

Sykehusdirektøren i Helse Møre og Romsdal har orientert styret om hvor ille det står til på fødeavdelingene i fylket. Vi tåler ikke mange sykemeldinger, sier direktøren.

Øyvind Bakke, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

KREVENDE: Sykehusdirektøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke mener de går en svært krevende tid i møte.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Våre fødeavdelinger er i en sårbar situasjon, sier sykehusdirektør Øyvind Bakke.

I Møre og Romsdal har de fire fødeavdelinger, Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Fødeavdelinga i Kristiansund er den eneste i landet med et stortingsvedtak på at den skal holdes åpen. Likevel ble den stengt i februar på grunn av mangel på fagfolk.

Nå er sykehusdirektøren også bekymra for de tre andre avdelingene.

– Vi skal ikke ha fødeavdelinger åpne om vi er usikre på om det er faglig forsvarlig, sier Bakke.

Skrikende mangel

I Volda, Molde og Ålesund er det mangel på jordmødre og gynekologer.

– I Molde tåler vi ikke mer enn en eller to sykmeldinger fra gynekologene før vi står i fare for om vi klarer å drifte i det hele tatt, sier Bakke.

Han legger til at de er like sårbare i Volda, og i Ålesund har de heller ikke mye å gå på.

– I Ålesund er miljøet litt større, og der tåler vi litt mer, men også der er det sårbart.

Helse Møre og Romsdal har jobba mye med rekruttering den siste tida, og de har ansatt flere gynekologer og jordmødre. Men sommeren de går i møte vil bli krevende.

– Vi er avhengig av vikarer i sommer for å ha et trygt fødetilbud, sier han.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal

STYREMØTE: Onsdag orienterte Øyvind Bakke styret i Helse Møre og Romsdal om situasjonene på de tre fødeavdelingene.

Foto: Øyvind Sæbjørnsen / NRK

Vil stenge om nødvendig

Øyvind Bakke er tydelig på at han ikke vil nøle med å stenge fødeavdelinger som ikke er trygge. Da blir plan B å sende alle fødende kvinner i Møre og Romsdal til Ålesund eller St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det er en situasjon som jeg håper vi unngår, og vi strekker oss langt for å unngå det. Men dersom det skulle skje, må vi sikre gode følgetjenester for dem som får enda lengre reisevei. Mitt fokus vil alltid være et trygt fødetilbud for kvinnene i fylket.

Lover trygghet for fødende

Bakke mener at alle fødende kvinner i Møre og Romsdal kan føle seg trygge.

– Så lenge vi har åpne fødeavdelinger, så skal det være synonymt med trygge arbeidsforhold for de ansatte, og dermed et trygt fødetilbud for kvinnene i fylket, sier han.

Brannslukking

Anette Lekve, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Møre og Romsdal, er urolig.

– Den mangelen vi har i foretaket er krevende. Jeg er mest bekymra for arbeidsbelastningen som jordmødrene står i. De har stått i et sterkt arbeidspress og har hatt en høy arbeidsbelastning det siste året, så kommer dette oppå.

Lekve mener pandemien har vist at driftsformen de har gjør dem avhengige av innleide vikarer og dermed enda mer sårbare.

– Nå driver man brannslukking, men man må komme fram til tiltak slik at hele fødsel- og barselomsorgen og svangerskapsoppfølginga blir robust.

Hun er glad de har lyktes med å rekruttere flere jordmødre.

Anette Lekve

LØNN: Anette Lekve er glad helseforetaket tilbyr sykepleiere som ønsker å bli jordmødre 100 prosent lønn under utdanninga.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK