Hopp til innhold

Trosser Stortingsvedtak: Sender fødende fra Nordmøre til Molde

Helseforetaket mener det ikke er forsvarlig å holde fødeavdelingen i Kristiansund åpen. Det til tross for at Stortinget har bestemt at den skal holdes åpent til fellessykehuset står ferdig.

Gynekolog og mellombels avdelingsleiar for fødeavdelinga i Nordmøre og Romsdal, Øyvind Eiksund Nytun

IKKE FORSVARLIG: Gynekolog Øyvind Nytun er leid inn fra St. Olavs hospital som avdelingsleder for fødeavdelingen i Molde og Kristiansund. Han mener de måtte ta grep nå.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Deler av fødeavdelingen i Kristiansund stenger ned i minst åtte måneder. Fra og med 8. februar og til 1. oktober må fødende på Nordmøre reise til Molde sjukehus, opplyser Helse Møre og Romsdal onsdag kveld.

Avdelingssjef og gynekolog Øyvind Nytun sier det har vært en svært utfordrende driftsform de siste månedene med flere brudd på arbeidsmiljøloven og omfattende bruk av vikarer.

– Jeg frykter at hvis vi ikke tar grep nå, risikerer vi at hele fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal skal rakne, sier Nytun.

Han er leid inn fra St. Olavs hospital som avdelingsleder for fødeavdelingene i de to byene, og varslet om at driften ikke lenger er forsvarlig.

Mangel på fagfolk på fødeavdelingen er mye av grunnen til at sykehusledelsen mener det er uforsvarlig å fortsette.

Molde sjukehus

MÅ FØDE I MOLDE: Nå må gravide på Nordmøre føde i Molde og ikke fødeavdelingen i Kristiansund. Det ble bestemt onsdag. Bildet er av Molde sjukehus.

Foto: Remi Sagen / NRK

Krevende for ansatte

Siden 5. oktober har fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund byttet hver 14. dag på å holde åpen.

Ansatte har gitt uttrykk for at det er svært krevende å jobbe så intensivt to uker om gangen.

– Vi ser at alterneringa er en krevende driftsform, og når ansvarlig leder og gynekolog ikke lenger kan stå inne for forsvarligheten, er vi nødt til å ta grep, sier administrerende direktør, Øyvind Bakke.

Samtidig har mangel på fagfolk og omfattende innleie av vikarer tæret på for jordmødre, gynekologer og barnepleiere.

For å få vaktplanene til å gå i hop har ledelsen vært nødt til å hente inn svenske og danske gynekologer og jordmødre for å kunne gi et fødetilbud til gravide i Nordmøre og Romsdal. Mest krevende har situasjonen vært i Kristiansund.

Nytun sier de trenger å bruke vikarer for å drifte fram til februar.

– Dette er ei stor bekymring, da vikarbruk er en kjent risiko for kvalitet og fører med seg en unødig stor belastning for de faste ansatte, sier Nytun.

Fødeavdeling Kristiansund

HENTET INN UTENLANDSKE ARBEIDERE: Ved fødeavdelingen i Kristiansund har ledelsen vært nødt til å hente inn svenske og danske gynekologer og jordmødre for å kunne gi et fødetilbud til gravide i Nordmøre og Romsdal.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Trosser Stortingsvedtak – ordføreren reagerer

14. mai i fjor gjorde Stortinget et vedtak om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart på Hjelset i Molde. Etter planen skal sykehuset åpne 1. mai 2024.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at det er det lokale helseforetaket som har ansvar for at tilbudet er forsvarlig, og at Stortinget ikke kan overprøve dette.

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er skuffet og forventer at dette blir midlertidig.

– Det jeg er svært skuffet over, er at dem ikke har klart å rekruttere nødvendig personell for å kunne ivareta fødeavdelingene i begge byer. Slik som Stortinget fortsatt har vedtatt, sier han.

Sykehusledelsen har jobbet med å ansette gynekologer og jordmødre i Kristiansund, men det har dem ikke fått til.

– Dette er krevende fordi det er en mangel nasjonalt både på gynekologer og jordmødre, sier Nytun.

Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund

SKUFFET: Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, sier han er skuffet over at det ikke har blitt rekruttert godt nok.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Kampen om å beholde fødeavdelingen i Nordmørsbyen har rast i en årrekke.

For et par år siden vedtok styret i Helse Møre og Romsdal slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, fordi de manglet fagfolk. Men protestene ble så høylytte, at sykehusledelsen valgte å stoppe vedtaket.

Daglig leder i bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, sier de reagerer med vantro.

– Det er forferdelig trist på vegne av både de ansatte på fødeavdelingen og ikke minst for alle de fødende på Nordmøre som nå går en svært usikker tid i møte, sier hun.

Demonstrasjon i Kristiansund mot nedleggelsen av fødeavdelinga

DEMONSTRASJONER: Det har vært flere demonstrasjoner mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. Dette er fra 2019. Bunadsgeriljaen står fremst.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Stenger ikke hele fødeavdelingen

Ved Kristiansund sjukehus skal de fortsatt ta imot gravide til svangerskapskontroller og oppfølging.

Men alle som skal føde på Nordmøre må reise til Molde. De som får lengst reisevei bor på Smøla, Aure og Halsa.

Ifølge helseforetaket har de nå sørget for full dekning av følgetjeneste til fødende som har mer en halvannen time til fødeklinikken.

På Aure skal det til enhver tid være jordmødre som er tilgjengelig for gravide. Jordmødrene skal kunne følge høygravide hvis de risikerer å føde under transport til Molde.

AVSTAND: På kartet kan du se avstanden mellom Molde sjukehus og to som får lengst reisevei: Smøla og Aure.

Gransker to barnedødsfall på fødeavdelingene

Helsetilsynet startet å granske to barnedødsfall på de to fødeavdelingene i fjor vinter. Det ene skjedde i Molde, det andre i Kristiansund.

I en intern gjennomgang etter dødsfallene har helseforetaket funnet en rekke brudd på arbeidstidsreglene. Sykefraværet har vært høyt og det har vært mye bruk av vikarer.

Det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal som skal bygges på Hjelset i Molde

NYTT AKUTTSJUKEHUS: Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset i Molde. Her skal også fødeavdelingen være.

Foto: Helse Møre og Romsdal