Hopp til innhold
Rettssak i Molde
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Tidlegare lege tiltalt

Oppsummert

Ein tidlegare lege i Romsdal er tiltalt for å ha forgripe seg seksuelt mot ein pasient. Han har tidlegare mist autorisasjonen. No er det reist straffesak mot han.

 • Lege blei frikjend - ankar saka

  Saka der ein pasient har skulda ein lege for å ha massert brystvortene hennar, kan få ein ny runde i retten.

  Den tidlegare legen blei nyleg frikjend i tingretten.

  Påtalemakta har bestemt seg for å anke, og politiinspektør Anders Skorpen-Trøen seier dei har vurdert bevisa annleis enn tingretten. Det er difor ønskeleg at lagmannsretten vurderer saka på nytt.

  Forsvararane til den tidlegare legen skriv i ein epost at det er både uforståeleg og uansvarleg å anke dommen. Dei er svært kritiske til arbeidet til påtalemakta og helsetilsynet i saka.

  Den tidlegare legen har heile tida sagt at han er uskuldig.

  Statens helsetilsyn tok autorisasjonen frå han hausten 2022.

 • Ber om frifinning

  Forsvarar Alexander Schimmelpfennig Nygaard ber om at den tidlegare legen blir frifunnen.
  Han meiner den tidlegare legen har gitt ei truverdig forklaring på kva som skjedde, og at det er betydeleg grunn til å stille spørsmålteikn ved kor påliteleg ho er. Nygaard seier den tidlegare legen er elska av kollega, pasientar og venner.

 • Bistandsadvokaten ber om 80 000 kroner

  Bistandsadvokat Astrid Bolstad ber om at den tidlegare legen må betale 80 000 kroner i erstatning til den unge pasienten.
  Bolstad seier pasienten kom til legen for å få smertestillande etter eit fall, og karakteriserer det som skjedde på legekontoret som eit grovt tillitsbrot.

 • Ber om 45 dagar i fengsel på vilkår for tidlegare lege

  Aktor, Anders Skorpen-Trøen, ber om at ein tidlegare lege i Møre og Romsdal blir dømt til fengsel i 45 dagar på vilkår. Skorpen-Trøen meiner det er bevist at ein ung kvinneleg pasient blei utsett for massasje av bryst og brystvorter hos legen.
  Han viser mellom anna til at pasienten har forklart seg konsekvent om dette. Han hevdar den tidlegare legen har endra forklaringar undervegs.
  Aktor legg også ned påstand om at den tidlegare legen må betale sakskostnader.

  Den tidlegare legen har tidlegare mist retten til å praktisere.

 • Påstandar i retten fredag

  Advokatane i retten legg fredag fram forslag på kva dei meiner er høveleg straff dersom den tidlegare legen blir dømt.

  Anders Skorpen-Trøen, som er aktor i saka, er den første som skal argumentere for sitt syn.

  Bistandsadvokaten har tidlegare varsla at ho vil krevje erstatning for sin klient.

  Det er venta at advokaten til den tidlegare legen vil legge ned påstand om at han blir frifunnen.