Hopp til innhold

Spente før de skal ta i bruk utskjelt journalsystem

Journalsystemet Helseplattformen har fått kritikk for feil og mangler. Ansatte i Ålesund kommune håper likevel systemet skal gjøre arbeidshverdagen deres enklere.

Bjørg Vartdal og de andre ansatte i Ålesund kommune får opplæring i Helseplattformen.

Bjørg Vartdal og de andre ansatte har de siste dagene fått intensiv opplæring i journalsystemet Helseplattformen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

I et klasserom på en tidligere ungdomsskole sitter de på rekke og rad bak hver sin dataskjerm. De er i dyp konsentrasjon. Det er ikke rom for feil.

1,2 millioner dokumenter med pasientinformasjon skal overføres fra gamle journalsystem over til Helseplattformen. Om få dager må de ansatte i Ålesund kommune være klare.

Det er mye arbeid. Vi må ha høy konsentrasjon. Det er viktig å få med seg alle detaljer og riktige opplysninger. Det gjør vi for å gi en god pasientsikkerhet, sier Beathe Iversen, avdelingsleder ved Åse helsehus.

Beathe Iversen er avdelingsleder ved Åse helsehus i Ålesund kommune.

Beathe Iversen er avdelingsleder ved Åse helsehus i Ålesund kommune.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Føler de er godt forberedt

Siden januar har ansatte i Ålesund kommune fått opplæring i det nye systemet. Nå skal de fleste være klare for å ta det i bruk. Avdelingsleder Bjørg Vartdal tror Helseplattformen blir et effektivt verktøy.

Jeg tenker det blir veldig bra. Dagens journalsystem er ganske utdatert. Så jeg opplever at dette skal bli et godt system å jobbe inn i, og mer oversiktlig, sier hun.

Bjørg Vartdal er avdelingsleder for avklaringqavdelinga ved Åse Helsehus.

Bjørg Vartdal er avdelingsleder for Avklaringsavdelinga ved Åse helsehus. Hun har også jobbet som opplæringsansvarlig i Ålesund kommune.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Krevende med negative medieoppslag

Det har stormet rundt det nye samhandlingssystemet etter at det ble innført ved St. Olavs hospital i Trondheim.

De ansatte i Ålesund kommune innrømmer at de blir påvirket av det som har kommet frem i media.

Selvsagt ligger det i bakhodet: har vi valgt rett system. Men jeg tenker at vi må erfare det selv før vi kan si noe om det, sier Bjørg Vartdal.

Beathe Iversen og Bjørg Vartdal har opplæring i Helseplattformen.

Beathe Iversen og Bjørg Vartdal får opplæring i Helseplattformen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Blir du bekymret over å ta i bruk et system som har fått så mye pepper?

Nei, jeg tenker at de har jobbet godt med å løse de problemene som har dukket opp, og da stoler jeg på at de ordner opp i de problemstillingene, sier Vartdal.

Bemanner opp i oppstartsfasen

Ann Kristin Røyset er lokal innføringsleder for Helseplattformen i Ålesund kommune. Hun er klar over at det er et komplisert system de nå innfører, men mener kommunen er godt forberedt.

– Vi er helt sikker på at vi får utfordringer vi også, slik som de andre kommunene. Hun mener likevel de skal klare å løse de utfordringene de støter på.

Ann Kristin Røyset er lokal innføringsleder for Helseplattformen i Ålesund kommune.

Ann Kristin Røyset er lokal innføringsleder for Helseplattformen i Ålesund kommune. I

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Kommunen har oppbemannet og samlet ledere og superbrukere på et kommandosenter som skal stå klare til å hjelpe til i oppstartsfasen. De har også fokus på tett samarbeid med Helse Møre og Romsdal.

– Det er for å sikre at særlig e-meldinger, som har vært litt utfordrende, går godt i løsningen, sier Røyset.

Helseforetaket skal ikke ta i bruk Helseplattformen før neste år. Heller ikke fastleger og eller legevakta skal over på systemet nå. Røyset mener likevel de skal klare å ha en god overgangsfase.

Vi må være med på å utvikle systemet slik at det blir best mulig for innbyggerne våre, sier hun.

Det har vært intensiv opplæring i Helseplattformen før Ålesund kommune skal starte med det nye journalsystemet 28. april.

Kommunen har drevet opplæring siden januar og mener de nå er så godt forberedt som de kan bli før de tar systemet i bruk.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Gleder seg til å begynne

Fredag kveld klokka 22 kobler kommunen seg til. Beathe Iversen er en av de første i Ålesund kommune som skal ta Helseplattformen i bruk. Hun skal på jobb allerede lørdag og gleder seg til å komme i gang.

– Er det kjekt å lære det nye systemet?

– Veldig, sier hun.