NRK Meny
Ferger på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • – Lite pengar til opprusting

  Fylkesordførar Jon Aasen, som no er leiar i Vestlandsrådet, vil ha avklart om staten eller brukarane skal betale når utsleppa frå ferjene skal ned. I eit snarleg møte med Stortingets transportkomite kjem dei og til å ta opp at det er for lite pengar til opprusting av tunellar og rassikring. Vestlandsrådet meiner dessutan at ordninga med at fylkeskommunen skal garantere for statlege samferdselsprosjekt har gått ut på dato.

  Jon Aasen
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • Helgestengt tunnel

  Frå midnatt blir Ellingsøytunnelen på riksveg 658 stengt fordi det skal gjerast vegarbeid i tunnelen. Stenginga varer fram til søndag kveld kl. 20:00. Statens vegvesen. Det blir omkøyring via Digernes og Sette til Ellingsøya på fylkesveg 107. Valderøytunnelen kjem til å vere open.

  Politi Ellingsøytunnelen
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • Vil ha trykte rutehefte

  Pensjonistpartiet likar ikkje at fylkeskommunen let vere å trykke opp dei nye rutehefta for buss. – Dette er slettes ikkje bra, og ekskluderer dei som ikkje klarer å følgje med på den teknologiske utviklinga, seier Dagfinn Wiik, leiar av Pensjonistpartiet i Møre og Romsdal. Dei nye rutene gjeld frå 1. mai, og for første gong blir hefta ikkje å finne i trykt utgåve. Kollektivselskapet FRAM legg i staden ut ruteendringane på mobilapp og nettsider. Wiik meiner ruteheftet burde trykkast i eit mindre opplag for å kome i møte eldre som ikkje taklar nett- og mobilteknologien.

  Dagfinn Wiik
  Foto: Aleksander Båtnes / NRK
 • Sjå kvar det blir ny asfalt:

  I mai startar asfaltsesongen og Statens vegvesen skal asfaltere 140 kilometer med fylkesveg og 50 kilometer riksveg i Møre og Romsdal. For å få best effekt ut av pengane, vel vegvesenet å asfaltere lengre strekningar. Blant anna skal dei asfaltere 11 kilometer av fylkesveg 147 mellom Vatne og Fiksdal. Her ser du ei oversikt over alle vegane som får ny asfalt. Og her ser du eit kart over alle vegane.

  Asfaltering av vegar
  Foto: Skjermdump / Statens vegvesen
 • Går for Romsdalsaksen

  Lastebileigarforbundet krev at Romsdalsaksen blir utgreidd for å få ei samanlikning med andre alternativ. NLF meiner Romsdalsaksen, slik den er lagt fram, er det beste alternativet, særleg for tunge køyretøy. Forbundet meiner og dette er best med tanke på drivstofforbruk, slitasje på vegane, bremser og materiell, og også med tanke på miljøet.

  Romsdalsaksen
  Foto: Illustrasjon