NRK Meny
Ferger på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Kan komme til å droppe miljøferjer

  Fylkeskommunen åpner for å kunne droppe miljøkravene når de skal velge hvem som skal få drive fire fergesamband på Sunnmøre. I anbudskonkurransen som ble lyst ut i går, er det lagt opp til to prisalternativ - ett med krav om miljøferger og ett uten. Fylkeskommunens økonomi er svært pressa. Dette vil synliggjøre prisforskjellen, sier fylkesordfører Jon Aasen. Men han tror forskjellen må være store dersom miljøkravene skal legges til side. Dette gjelder ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøya og til slutt Sæbø-Leknes-Trandal-Standal i Hjørundfjorden.

  Ferjekaia i Eidsdal i Møre og Romsdal.
  Foto: Sissel Brunstad / NRK
 • Fergesamband på anbud

  Fylkeskommunen har sendt ut fire fergesamband på indre Sunnmøre på anbud. Det er Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøya, Eidsdal-Linge og Sæbø-Leknes-Trandal-Standal. Dagens kontrakt går ut i 31. desember 2019, og ny kontrakt vil gjelde fra 1. januar 2020 og frem til 31. desember 2033. Det skal settes inn helt nye og større ferger på Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda, fra 2024. Det betyr at det må bygges nytt kaianlegg på Eidsdal-Linge.

  Ferjekaia i Eidsdal i Møre og Romsdal.
  Foto: Sissel Brunstad / NRK
 • Manglande drift og vedlikehald

  Vegvesenet i Region Midt driftar ikkje skredsikrings- og skredverntiltaka sine godt nok, meiner Vegtilsynet i ei ny tilsynssak. Det kan føre til at sikringstiltaka ikkje verkar som føresett, og kan vere farlege for trafikantane. Undersøkinga som Vegtilsynet har gjort omfattar mellom anna E39 i Ålesund, E136 i Romsdal og riksveg 70 Indre Nordmøre.

  Stein på vei ut av steinsprangnett
  Foto: Vegtilsynet
 • Skal utbetre Rotsethorntunnelen

  Statens vegvesen har skrive ei kontrakt med K.A. Aurstad AS, BKK Enotek AS og Norsk Bergsikring AS for utbetring av Rotsethorntunnelen i Volda til ein verdi av nærare 88 millionar kroner. – Arbeidet skal etter planen starta opp i månadsskiftet august/september og vere ferdig i løpet av juni 2019, fortel assisterande prosjektleiar Arne Ola Stavseng.

  Kontrakt Rosethorntunnelen
  Foto: Statens vegvesen
 • – En helt nødvendig avklaring

  Plannemnda for samferdselsbygging krever at arbeidet med å rassikre fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal starter opp høsten 2018. Fylkesrådmannen ville i sin innstilling lyse ut prosjektet som ett prosjekt for å få ned kostnadene. Dette har skapt stor frustrasjon i turistbygda fordi det ville føre til en utsettelse. – Møtet i dag ga en heilt nødvendig avklaring, sier direktøren ved Union Hotell, Sindre Mjelva. Han mener en oppstart våren 2019 vil skape store problemer for turisttrafikken.

  Sindre Mjelva
  Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK