Hopp til innhold
Ferje på Furneset
Foto: Tore Ellingseter / NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Peika på utfordringar i NTP

  Onsdag møtte Vestlandsrådet stortingsrepresentantar frå dei tre vestlandsfylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

  Målet med møtet var å fremme ein konstruktiv dialog mellom Vestlandsrådet og dei inviterte stortingsbenkane for å sikre at Nasjonal transportplan på best mogleg måte reflekterer og tener regionane sine felles interesser, skriv Vestlandsrådet i ei pressemelding.

  – Felles for fylka på Vestlandet er underfinansieringa av fylkesvegane, underfinansieringa av ferjedrifta og ferjefri E39, seier leiar av Vestlandsrådet, fylkesordførar Anders Riise (H) frå Møre og Romsdal.

  Fylkesordfører Anders Riise (H) i debatten om kutt i budsjettet til Møre og Romsdal fylkeskommune november 2023.
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • – Regjeringa er langt unna det som er behovet

  Lederen i Nasjonal rassikringsgruppe, Randi Frisvoll fra KrF, er ikke fornøyd med regjeringa si satsing på rassikring i Nasjonal transportplan.

  I morgen skal hun delta i høringa om NTP i Stortingets transportkomite. Kravet er to milliarder kroner mer per år til rassikring av fylkesveier og tilsvarende økning på rassikring av riksveier

  – Regjeringa er langt unna det Nasjonal rassikringsgruppe mener er behovet, sier Frisvoll som også vil ha en egen rassikringspott i NTP.

  I tillegg etterlyser Nasjonal rassikringsgruppe mer satsing på teknologi som vil gi mer rassikring for pengene blant annet gjennom bedre varsling.

  Bruvikvegen på Osterøy
  Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK
 • Signerte kontrakt for rundkøyring i Holamyra

  Møre og Romsdal fylkeskommune har signert ei kontrakt med entreprenør Odd Småge AS for rundkøyringa i Holamyra i Hustadvika. Prosjektet skal utbetre dagens kryss på fylkesveg 64 i Malmefjorden.

  Det skal byggast ei trearma rundkøyring på staden, som omfattar den gjennomgåande fylkesvegen, og avkøyring til Holamyra næringsområde. Målet med prosjektet er også å auke trafikktryggleiken i området, melder fylkeskommunen.

  – Holamyra næringsområde i Hustadvika kommune er i vekst, og utfordringane med trafikk i dagens kryss har blitt meir omfattande over tid. Strekninga er også skuleveg for nærliggande bustadområde, skriv dei.

 • Har signert driftskontrakt med Veidekke

  Møre og Romsdal fylkeskommune har signert ei kontrakt med Veidekke Industri AS om drift og vedlikehald på fylkesvegane på Søre Sunnmøre dei neste åra.

  Kontraktar omfattar om lag 401 kilometer med fylkesvegar og 40 kilometer gang- og sykkelvegar, og inkluderer òg drift av om lag 5,5 kilometer fylkesveg for Vestland fylkeskommune. Den har ei varigheit på 5 år, med moglegheit for inntil 3 års gjensidig opsjon og einsidig opsjon på 1 år for byggherre, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

  Driftskontrakten har ein verdi på om lag 370 millionar kroner og startar 1. september 2024.

 • – NTP er ein katastrofe for Møre og Romsdal

  Fylkesordførar Anders Riise (H) meiner forslaget frå regjeringa til Nasjonal transportplan er ein katastrofe for Møre og Romsdal.

  E39 gjennom Gjemnes er det einaste store vegprosjektet som har fått plass i den første 6-års perioden i NTP.

  Riise er kritisk til at Volda-tunnelen er utsett til den andre seks-års perioden i NTP og at Møreaksen er tatt heilt ut. Han meiner og at det har kome alt for lite til fylkesvegane.

  Neste veke skal Riise i høyring i transportkomiteen på Stortinget, men han har lite tru på at det kjem større endringar når Stortinget skal behandle NTP.

  Fylkesordfører Anders Riise (H) i debatten om kutt i budsjettet til Møre og Romsdal fylkeskommune november 2023.
  Foto: Remi Sagen / NRK