Ferger på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Krever fortgang for ferjefri E39

  Møreaksen og Hafast må bli realisert så snart som mulig, mener administrerende direktør i Norsk industri, Stein Lier-Hansen. Han er i Molde i forbindelse med en gasskonferanse. – Møre og Romsdal har et næringsliv som er konkurransedyktig internasjonalt. Større arbeidsregioner gjennom ferjefri samferdsel er viktig for å gi bedriftene forutsigbarheten de trenger, sier Lier-Hansen.

  Stein Lier-Hansen
  Foto: Alf Reistad
 • Vy fikk busskontrakt

  Vy Buss (tidligere Nettbuss) skal fortsette å kjøre buss i Ålesund, Giske, Sula og Skodje. Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt selskapet kontrakt for rute- og skolekjøring i disse kommunene for perioden 2021-2030. Fem selskaper hadde levert tilbud, og Vy Buss hadde den laveste prisen. Kontrakten har en verdi på nesten 1,2 milliarder kroner, og stiller krav til minst ti el-busser, samt bruk av leddbusser på strekningen Sentrum-Moa.

 • Slutt på verdikort på ferjene

  Frå og med 1. juli vil ein ikkje kunne nytte verdikort på ferjene. Autopass ferjekort skal erstatte den gamle ordninga. Autopassbrikke blir innført først frå 2020, medan autopassferjekort kan ein kjøpe og bruke alt no. Det har vore mykje forvirring rundt innføringa av Autopass og prosjektleiar for «Autopass for ferje», Dag Hole, seier dei har fått blanda tilbakemeldingar på ordninga. – Vi vil sjølvsagt jobbe med dei tinga som folk ikkje er så fornøgd med. Vi skal utvikle dette slik at det blir ei god løysing. Målet er at ein skal bruke Autopass-brikke som betalingsmiddel på ferjene, seier Hole.

  Dag Hole
  Foto: Roar Strøm NRK
 • Nytt møte om autopass

  Prosjektleiar i Autopass for ferjer, Dag Hole, arbeider framleis for ei felles ordning for riks- og fylkesferjene. Nyleg vedtok Vestlandsrådet å utsette innføringa av ordninga til nyttår. Hole vedgår at det har skapt utfordringar, og Vegdirektoratet har bede vestlandsfylka om eit ekstraordinært møte for å få avklart situasjonen rundt bruk av autopass på fylkesferjene.

  Prosjektleiar for Autopass for ferje, Dag Hole.
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Eit av dei høgast prioriterte skredsikringsprosjekta i fylket er fullført. Dei skredutsette punkta ved Dølsteinfonna og Fantebrauta på E136 gjennom Romsdalen er no sikra med skredvoll og tunnel.