Ferger på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Larsnes godt egnet som stoppested

  En uavhengig rapport om hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund konkluderer med at Larsnes i Sande kommune egner seg godt som stoppested. Rapporten legges frem for Samferdselsutvalget onsdag og peker på at når Stadt skipstunnel står ferdig, vil Larsnes være et gunstig anløpssted på flere måter. Høyreordfører Dag Vaagen i Sande ser mange fordeler med hurtigbåtanløp på Larsnes. – Tilknyttingen er sterk til Måløy, Selje og nedover når det gjelder næringslivet. Her kan vi ha et utgangspunkt for en veldig effektiv transport både til Bergen og til Ålesund, sier Vaagen.

  Ordførar i Sande kommune Dag Vaagen
  Foto: Solveig Nyhus Aksnes / NRK
 • Pris til Gulstripeaksjonen

  Fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2019 til Gulstripeaksjonen for arbeidet med E39 Betna-Stormyra. Aksjonen starta i 2017 blant ildsjelar og bebuarar i Halsa og Hemne kommune. For å sette fokus på utryggheita og på den 26 km lange strekka med europaveg som var for smal til å ha gulstripe, vart det strikka gulstripe av denne engasjerte aksjonsgruppa. – Gruppa har kombinert humoristisk kampanje og alvor og det gav resultat, står det i I grunngjevinga. I samband med statsbudsjettet i 2019 vart det gitt ei oppstartsløyving.

  Gulstripe aksjon Halsa
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Krabbefelt på Ørskogfjellet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) opplyser til NRK no i ettermiddag at det vil kome pengar til krabbefelt på Ørskogfjellet i statsbudsjettet. – Dette handlar om trafikktrygleik, men også om varetransport, og vi er glade for at det dei har jobba lenge for her lokalt no kan realiserast, seier ho.

  Siv Jensen på Ørskogfjellet
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Vil fjerne bomstasjonar

  Bomstasjonane for køyring rundt Tresfjorden kan forsvinne. Frank Sve frå Møre og Romsdal Frp seier at samferdselsminister Jon Georg Dale arbeider for å fjerne ei ordning dei opplever som urettferdig og ulogisk. Ifølgje Sve skjer dette som ein del av bompengeforliket som gir ein ekstra milliard til kutt av bompengar i distrikta.

  Tresfjorden
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • – Bra for dei som bur i området

  Høgre-ordførar Lars Olav Hustad i Rauma er svært fornøgd med at det truleg blir gratis å køyre Vågstrandtunnelen. Regjeringspartia kom i helga fram til eit forlik om bompengar, og som del av dette blir bomstasjonen på Vågstranda etter alt å dømme fjerna. Hustad seier det er veldig bra for dei som bur i området.

  Vågstrandtunnelen
  Foto: Synnøve Hole / NRK
Eit av dei høgast prioriterte skredsikringsprosjekta i fylket er fullført. Dei skredutsette punkta ved Dølsteinfonna og Fantebrauta på E136 gjennom Romsdalen er no sikra med skredvoll og tunnel.