Ferger på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Samferdsel i Møre og Romsdal

 • Ønsker hydrogenferge

  Før helga hadde fylkeskommunen møte om ny fergekonsesjon for strekninga Hellesylt-Geiranger fra 2022. Skipstrafikken på verdensarvfjorden skal være utslippsfri innen 2026. Representanter fra energiselskapene, skipsindustrien og regionrådet fikk komme med krav til konsesjonen. – Samtlige til stede ønsker hydrogenferge, sier næringssjef i Stranda, Inge Bjørdal. Fylkeskommunen håper å få saka klar til behandling over sommeren, og vil lyse ut konsesjonen i løpet av året.

   Inge Bjørdal, næringssjef Stranda kommune.
  Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK
 • – Økonomi skapar utfordringar

  Fylkeskommunen sin økonomi vil gjere arbeidet med trafikktrygging meir utfordrande i åra som kjem, meiner leiaren i trafikktryggingsutvalet, Iver Nordseth frå Venstre (bildet). Sjølv om det ikkje er snakk om store summar kostar trafikktrygging pengar. Løysinga har vore eit spleiselag mellom kommunane og fylkeskommunen og samarbeidet har fungert godt. – No kan dette bli sett under press på grunn av dei økonomiske utfordringane, seier Nordseth. Men Harald Heierås i Trygg Trafikk meiner fylkeskommunen må vise ansvar dersom dei skal nå nasjonale mål om trafikktrygging.

  Iver Nordseth
  Foto: Synnøve Hole / NRK
 • Kjempar for Halsafjordsambandet

  Dei som jobbar for bru over Halsafjorden, skal møte samferdselsministeren i dag. Styreleiar i Halsafjordsambandet, Ola Rognskog, meiner at ferjefri E39 vil bli fleire milliardar billigare om ein bygger brua før ein bygger større samband. – Vi har gjort førebelse utrekningar som visar at det vil føre til ei innsparing, seier Rognskog.

  Ola Rognskog
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Vil ha bru- og sykkelveg

  Fylkespolitikar Bjarne Kvalsvik frå uavhengig liste for Sunnmøre meiner det er lite fornuftig at ein ikkje har lagt inn gang- og sykkelveg når Jensholmbrua skal erstattast i Herøy. Brua er ikkje lang, men med tanke på trafikksikring burde dette ha vore gjort, meiner Kvalsvik. – Eg har tatt det opp i Herøy kommunestyre som samrøystes har kravd at det blir bygd ein gang- og sykkelveg når brua blir fornya, seier Kvalsvik.

  Bjarne Kvalsvik
  Foto: Einar Orten Trovåg / NRK
 • Bekymra over Nerlandsøybrua

  Fylkespolitiker Bjarne Kvalsvik fra Herøy er svært bekymra over tempoet i Nerlandsøybru-prosjektet. Han sitter selv i samferdselsutvalget og har registrert at det stadig kommer nye utredninger og alternativer. Nå er kommunestyret i Herøy enige om reguleringsplan for ny bru. Kvalsvik sier det haster å få på plass endelig vedtak. – Vi er nødt å ta dette prosjektet og vi var lovet at endelig avgjørelse på hvordan broen skulle se ut skulle opp i juni, men det har foreløpig ikke kommet noen sak til samferdselsutvalget, sier han.

  Nerlandsøybrua i Herøy
  Foto: Arne Flatin / NRK
Eit av dei høgast prioriterte skredsikringsprosjekta i fylket er fullført. Dei skredutsette punkta ved Dølsteinfonna og Fantebrauta på E136 gjennom Romsdalen er no sikra med skredvoll og tunnel.