Hopp til innhold

Dømt til strengere straffer i Tjøme-saken

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er dømt for grov korrupsjon i Agder lagmannsrett.

Rune Breili og Harald Svendsen (montasje)

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Etter fire rettsrunder er det avgjort. Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er dømt for grov korrupsjon.

De to ble dømt til åtte måneders fengsel i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Saken ble anket til Høyesterett. Der ble frifinnelsen opphevet.

I desember 2022 ble derfor saken behandlet på nytt i lagmannsretten.

Strengere straff

Breili dømmes til fengsel i 9 måneder, mens Svendsen er dømt til 11 måneder fengselsstraff. Begge må også betale 25.000 kroner i saksomkostninger.

– Straffutmålingen må reflektere at bestikkelsen medførte risiko for at det ble gitt tillatelse til byggetiltak i strandsonen i strid med sterke offentlige interesser, står det i dommen.

I tillegg inndras 30.000 kroner fra Svendsen. Det er verdien av tjenesten retten anser han mottok fra Breili.

Lagmannsretten ga Svendsen en strengere straff en Breili.

I dommen står det at retten har vektlagt at det var Svendsen som initierte bestikkelsen ved å be om Breilis bistand og at han har misbrukt sin stilling.

Han hadde gjennom sin stilling betydelig innflytelse over strandvernet, og korrupsjonen hadde et klart illojalt preg i forhold til hans overordnede i kommunens administrasjon og politiske ledelse, står det i dommen.

Saken som startet med flere saker om ulovlig bygging i strandsonen på Tjøme har dermed fått en avslutning for korrupsjonsanklagene.

Det skjer fem og et halvt år etter at det som ble kjent som Tjøme-saken startet i mediene.

– Tung prosess

Thomas Skjelbred forsvarer Breili i saken. Han forteller at klienten hans tar dommen svært tungt.

– Dette har vært en utrolig lang og tung prosess, sier han til NRK.

Klienten hans vil vurdere å anke saken. Det kan ankes over både straffeutmålingen og lovanvendelsen.

– Vi må studere dommen og diskutere dette før vi beslutter en anke, sier han.

Han mener dommen viser at listen for å overtre norske korrupsjonsbestemmelser ligger svært lavt om den blir stående.

– Vanlige folk bør etter mitt syn søke råd før de utfører vennetjenester eller stiller opp for relasjoner som innehar offentlige stillinger. Dette er vennetjenester mellom to nære relasjoner. Det er en svært lav list som retten legger opp til, mener Skjelbred.

Svendsens forsvarer i saken, Knut Henrik Strømme, sier at hans klient er skuffet og at de nå skal bruke tid på å gjennomgå dommen.

Statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn, er fornøyd med utfallet.

– Vi registrerer at lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i skyldspørsmålet, og fastsetter en straff som er noe strengere enn vi foreslo. Dette er vi alt i alt fornøyd med, sier han.

Horn mener dommen er viktig.

Vi håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier Horn.

Engasjert hytteeier

Saken startet da NRK avslørte at en ansatt hadde tatt betalt for å sende byggesøknader han selv behandlet. Den ansatte ble suspendert på dagen.

Det var hytteeier Tom Ravndal som fikk NRK til å interessere seg for temaet. Han mente det var flere tilfeller av ulovlig bygging i strandsonen på Tjøme.

– De er gjerne omgitt av ferdigplen, gjerder og andre hindringer som gjør at det er vanskelig å komme fram. Jeg begynte å lure på om dette er lov.

Det forklarte Ravndal da han tok kontakt med NRK våren 2017.

Han benyttet seg av offentlighetsloven og lette seg gjennom flere hundre byggesøknader. Ravndal stusset over at firmaet til arkitekt Rune Breili nesten alltid fikk ja fra administrasjonen.

Breili svarte den gang at det var fordi han justerte prosjektene i dialog med kommunen.

I ukene som fulgte skrev NRK, Tønsbergs Blad og flere riksmedier om det som ble kjent som byggeskandalen på Tjøme.

Saken skapte et voldsomt engasjement og kommunen mottok flere tips om ulovlig bygging. Også den tidligere rådmannen på Tjøme var gjenstand for kritikk.

Revisjonsselskapet BDO fikk jobben med å granske saken.

Les også Slik avslørte han en av tidenes største byggeskandaler

Tom Ravndal

Tiltalt for korrupsjon

Høsten 2017 ble granskingsrapporten lagt fram. Den avdekket alvorlige etiske regelbrudd og saksbehandlingsfeil, men ikke korrupsjon.

Ifølge BDO var det ingen forskjell i behandlingen av Breili og andre arkitekter.

I samtalen med tidligere byggesaksleder Harald Svendsen kom det imidlertid fram at han og Breili gjorde tjenester for hverandre.

Blant annet tegnet Breili et hus Svendsen ville bygge på Tjøme. Tegningene ble signert av Svendsen, slik at det så ut som at det var Svendsen som hadde tegnet det.

Rapporten ble sendt til politiet som startet etterforskning av både byggesaker og mulig korrupsjon. Etter hvert ble også Økokrim koblet på saken.

Økokrim etterforsket saken i to år før de tok ut tiltale mot Breili og Svendsen.

Sentralt i tiltalen var hustegningene den daværende byggesakslederen fikk av Breili.

Begge har forklart at dette var en vennetjeneste. Rune Breili tok ikke betalt for jobben, og Økokrim mener at stillingen Svendsen hadde i kommunen gjorde dette til korrupsjon.

Begge to har hele tiden avvist at de har gjort noe galt.

Les også Sakte men sikkert blir dette tatt fra deg

Huk, Oslo

Opphevet frifinnelse

I april 2020 gikk saken for Vestfold Tingrett. Der forklarte ansatte i byggesaksavdelingen at de fikk beskjed om å godkjenne saker som var i strid med regelverket.

I tingretten ble Breili og Svendsen dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon. De anket saken. I Agder lagmannsrett ble de to frifunnet.

Årsaken var at det ikke kunne utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson.

I løpet av de to rundene i retten kom det frem at Breili også tegnet hus for andre enn Svendsen, uten å ta betalt.

Både Breili og Svendsen har hele tiden sagt at de bare var venner som hjalp hverandre. Økokrim var ikke enig i dette og anket til Høyesterett.

I juni 2022 opphevet Høyesterett frifinnelsen. Dermed gikk saken tilbake til ny behandling i lagmannsretten.