Hopp til innhold

Får kraftig kritikk for habilitetsrot

Det er svært alvorlig at kommunen har mangelfulle rutiner for vurdering av habilitet, mener Fylkesmannen. I de kommunale sakspapirene sto det at rådmannen på Tjøme anbefaler at en klage på brorens byggesøknad «ikke bør tas til følge».

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum

RÅDMANN: Christine Norum har hele tiden sagt at hun ikke har hatt noe med brorens byggesøknad å gjøre.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Det er helt sikkert at habilitetsreglene er viktige og skal følges. Kommunen har derfor allerede gjort tiltak som sørger for at denne type feil ikke skal skje igjen, sier advokat Tor Erik Heggøy, som er hyret inn av Tjøme kommune.

Fylkesmannen ønsket svar av kommunen etter at NRK skrev om en byggesak der en klager antydet at rådmannen hjalp sin egen bror og kusine.

Kusinen til rådmann Christine Norum søkte om å bygge ut hytta med 45,2 kvadratmeter. Byggesøknaden, som ble godkjent av kommunen, var sendt inn av rådmannens bror, som er arkitekt.

En nabo klagde på vedtaket fordi det ble en vegg mot han og konas eiendom, men klagen ble avslått.

Fylkesmannen ba derimot om en vurdering av habilitetsforholdene i byggesaken. Grunnen var blant annet at det sto i sakspapirene at:

«Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som ikke var kjent under behandlingen» og «Rådmannen anbefaler HMT (Hovedutvalget for miljø og teknikk, journ.anm.) om å opprettholde vedtaket»

Rådmannen skrev i en e-post til NRK at hun aldri hadde jobbet med brorens søknad og at kommunen brukte en ferdig mal i alle saker.

– Har ikke rutiner

Fylkesmannen mener derimot at det er svært alvorlig at kommunen mangler rutiner for at habilitetsvurderingene ikke er tydeliggjort.

De ber også kommunen, i alle vedtak fremover, om å opplyse om at den har sjekket at det ikke er habilitetsproblemer i sakene som behandles.

Tjøme kommune har hyret inn revisjonsfirmaet BDO for å undersøke kommunens byggesaksavdeling og eventuelle dobbeltroller. Granskingen pågår akkurat nå.

Ville gjøre om vedtaket

Naboen som klagde til kommunen, klagde også til Fylkesmannen fordi han mistenkte at rådmannen hadde behandlet brorens byggesøknad.

Der er derimot Fylkesmannen klar, Christine Norum hadde ikke påvirkning på utfallet av byggesaken eller klagen på den.

Dette var det eneste mulige korrekte utfallet av fylkesmannens behandling og kommunen konstaterer at fylkesmannen slutter seg til kommunens egne vurderinger, sier advokat Heggøy.

– Kommunen regner med at nå settes punktum for disse spekulasjonene, som er helt uriktige og sterkt belastende, sier Heggøy.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Krossobanen

Krossobanen blir stengt ut året