Hopp til innhold

Byggesaksleder bygget hus med store feil og mangler

Huset ble solgt for 7 millioner, men byggesakslederen ble nødt til å gi et betydelig prisavslag for feil på rørlegger- og elektrikerarbeider og konstruksjon.

Mølledammen 9

Etter at boligen var solgt fant huseier mange feil og mangler.

Foto: Faksimile fra annonse

I juli 2010 fikk daværende byggesaksleder Harald Svendsen lov til å sette opp et hus på 300 kvadratmeter som selvbygger på adressen Mølledammen 9 i Tjøme kommune.

Saken dukker nå opp som en av over 150 saker der Svendsen, og byggesakslederen som tok over etter ham, granskes. En ekstern gransking som blant annet skal undersøke om det har vært for tette bånd mellom kommuneadministrasjonen og arkitekt Rune Breili, som er kjent for å ha tegnet og fått godkjent en rekke større hytter på Tjøme.

Takstmannen vil ikke kommentere

I mai 2016 selger Svendsen huset for 7 millioner kroner. Denne sommeren går han av med pensjon og flytter til Vestlandet.

Før salget skriver takstmann Tore Rønningen en tilstandsrapport. Han konkluderer med at huset har to skjeve gulv, men at boligen gir et godt inntrykk. Byggesaksleder Harald Svendsen signerer egenerklæringsskjemaet. Han kjenner ikke til noen feil eller mangler i det hele tatt.

I dag vil Rønningen ikke kommentere sin rapport.

Hva synes du om kvaliteten på en tilstandsrapport der det i ettertid blir gitt et betydelig prisavslag?

– Jeg skjønner at du ønsker å grave i dette, men jeg har ingen kommentar.

Var du i huset?

– Dette blir meningsløst. Står det i rapporten at jeg var der, så var jeg vel det da.

Svendsen vil ikke kommentere egenerklæringen.

Hemmelig forlik

Kvinnen som kjøper huset reagerer etter overtagelsen og går til sak og krever feilene rettet. I tingretten møter hun Harald Svendsen og hans advokat Tommy Ravndal i Protector forsikring. Ifølge kilder vi har snakket med kunne Svendsen ikke legge fram samsvarserklæringer eller dokumentere hvem som stod for elektriker- og rørleggerarbeidene i Mølledammen 9.

Advokat Tommy Ravndal sier han ikke kan huske om det ble lagt fram samsvarserklæringer i retten, men vedgår at det ble gitt et betydelig prisavslag.

Under rettsforhandlingene kommer partene til enighet om et hemmelig privatrettslig forlik. Firmaet som reparerer huset vil ikke stå fram, men bekrefter at huset hadde betydelige feil. – Det ble satt inn nye bærevegger, mye av det elektriske ble byttet ut, og de som rettet rørleggerarbeidet slet med at det ikke fantes tegninger over hvor avløpsledninger lå, sier han.

Granskes for dobbeltroller

Granskingen som denne saken er en del av ble satt i gang av kommunen i sommer. Da hadde byggesakslederen som tok over etter Svendsen fortalt at han hadde et firma som tok betalt for å hjelpe folk med å fylle ut byggesaksskjemaer som ble sendt til Tjømes byggesaksavdeling.

Dette kan være brudd på forvaltningsloven og kommunens etiske reglement. Granskerne skal blant annet se på begge byggesaksledernes habilitet og bindinger til privat næringsliv. Det er Svendsens etterfølger, den nå suspenderte byggesakslederen, som står som saksbehandler i Svendsens byggesak.

Granskingsrapporten fra BDO skal være klar denne uka.

Hadde firma på si

Harald Svendsen har vært ansatt i byggesaksavdelingen på Tjøme siden 1998. Han var byggesaksleder fra 2008 til 2016. Hele tiden har han hatt foretaket Ing H Svensen. Ifølge kommunalsjef Gunnar Rougnø har Svendsen forklart at firmaet var sovende. På den måten skulle firmaet til Svendsen beholde sin sentrale godkjenning, noe som var en fordel dersom Svendsen en dag skulle ønske å gå tilbake som husbygger og slutte i kommunen. Siden firmaet ikke var aktivt var det greit for kommunen.

Tegningene Svendsen sendte inn til kommunen er svært like de tegningene arkitekt Rune Breili tegnet da han jobbet hos Kystutvikling AS i 2010. Tegningene har samme fonter, lik inndeling av høyremarg og fremstår veldig like.

Svendsen vil ikke svare på hvorfor det er slik. Det gjør derimot arkitekt Rune Breili. Han vedgår at Svendsen fikk hjelp.

Fikk hjelp av Breili

Rune Breili

Arkitekt Rune Breili sier det er mange som får hjelp til småting av ham uten at han tar betalt for det.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Jeg ba om å få se på tegningene, og kom med noen kommentarer. Jeg foreslo blant annet at han skulle vri bygget litt. Jeg sa kort og godt hva jeg mente. Men jeg har ikke hatt noe med prosjekteringen å gjøre.

Men hvorfor er tegningene helt like?

– Jeg vet at det var noe hjelp fra Kystutvikling. Det er en standardmal. Det er godt mulig at han fikk noe hjelp til å bruke tegneprogrammet, og å få det printet ut. Men jeg har ikke bidratt aktivt til å formgi huset.

Breili vedgår at dette ligger i gråsonen innenfor de etiske reglene for arkitekter. Der sier punkt 5.6 at: "Arkitekter skal ikke gi provisjoner, gaver eller andre ytelser til noen som har innstillende eller besluttende myndighet ved oppdragstildeling eller saksavgjørelser…"

– Jeg har ikke brutt noen etiske regler. Spørsmålet blir hvor grensen går, sier Breili.

Er ansatt hos Breili i dag

Da den tidligere byggesakslederen pensjonerte seg ble han ansatt på timebasis i Rune Breili & partner MNAL.

– Jeg så at dette var en god mulig for oss å få god kompetanse om byggesaker. Hvordan skjemaene skal fylles ut korrekt. Svendsen hjelper de yngre arkitektene med å opparbeide seg kompetanse innen byggesaker.

Like marger og fonter

Tegningen til venstre er levert av Harald Svendsen i 2010. Tegningen til høyre er levert av Kystutvikling i 2009. Svendsen var saksbehandler i saken fra Kystutvikling der arkitekt Rune Breili arbeidet den gangen.

Foto: Montasje

Vi har vært i kontakt med Harald Svendsen, men han vil ikke kommentere saken.

- Viser til at det for tiden foregår en gransking av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Det er redegjort for bygging av Mølledammen 9 til granskerne. Jeg ønsker ikke å uttale meg til saken så lenge granskingen pågår, skriver han i en SMS.