To personer tiltalt for grov korrupsjon i hyttekommune

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er tiltalt for grov korrupsjon. En tredje kommunalt ansatt har fått en bot på 15 000 kroner.

Rune Breili

Arkitekt Rune Breili har hele tiden avvist at han har gjort noe galt.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

I to år har Økokrim etterforsket saken. To tidligere byggesaksledere og en arkitekt har stått sentralt i etterforskningen, sammen med et titalls hytter og deres eiere.

Nå er konklusjonen klar. Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er tiltalt for grov korrupsjon.

I tillegg har tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen fått en bot på 15 000 kroner for tjenesteforsømmelse. Det vil si at hytter og brygger har blitt bygget uten riktig saksbehandling.

Alle tre har hele tiden avvist at de har gjort noe galt.

Tegnet hus for kommunalt ansatt

Det alvorligste tiltalepunktet handler om grov korrupsjon. Arkitekt Rune Breili skal i hemmelighet ha tegnet huset til saksbehandler Harald Svendsen. Samtidig satt saksbehandleren og godkjente søknader fra arkitekt Breili.

Økokrim mener tjenestene hadde sammenheng med Svendsens stilling i byggesaksavdelingen. Tjenesten skal ifølge Økokrim ha hatt en verdi på 50 000 kroner.

Dette er også ifølge tiltalen brudd på de etiske reglene. Svendsen skal heller aldri ha fortalt om tjenesten til sine overordnede i kommunen.

Mølledammen 9

Dette huset ble ifølge dokumentene tegnet av Svendsen selv, men påtalemyndigheten mener Svendsen fikk hjelp av arkitekt Breili. Huset er senere solgt. Dagens eier har ingen ting med saken å gjøre.

Foto: Faksimile fra annonse

– Rystet og sjokkert

Vibeke Hein Bæra forsvarer arkitekt Rune Breili. Hun er i retten i dag men skriver følgende i en kort SMS:

«Min klient er dypt rystet og sjokkert over Økokrims beslutning av i dag. Tiltalen bygger på en relasjon 10 år tilbake i tid. Det er etter min vurdering ikke grunnlag for den tiltalen Økokrim har tatt ut mot ham. Det vil nå belyses i en rettslig prosess.»

Forsvarer for tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er advokat Knut Henrik Strømme. Han sier Svendsen ikke erkjenner straffskyld for anklagen om korrupsjon.

Bård Bergem forsvarer byggesakslederen som har fått en bot. Han bekrefter at hans klient har blitt gjort kjent med dette i dag. Men de to har ikke snakket sammen om de skal akseptere bota eller ikke.

Tette bånd

I flere år var det nære bånd mellom de tre. Begge byggesakslederne har jobbet for arkitekten i ulike perioder.

NRK har også avslørt at daværende byggesaksleder, Hans Petter Abrahamsen, tok betalt for å skrive søknader for andre. Søknader han selv behandlet som ansatt i kommunen.

Han ble suspendert umiddelbart.

Etter NRKs avsløring valgte kommunen å granske forholdene.

De tiltalte har hele tiden avvist at de har gjort noe galt.

Ble «frikjent» av kommunen

Den første granskingen var det revisjonsfirmaet BDO som gjorde for kommunen. Konklusjonen var alvorlige etiske regelbrudd, men korrupsjon var det ikke.

Rapporten ble likevel sendt til politiet høsten 2017. Siden da har politiet etterforsket ulovlig bygging og mulig korrupsjon.

Arkitekt Rune Breili har tegnet og vært ansvarlig søker for en rekke av hyttene som er gransket.

NRK har ikke fått tak i Breili, men han har hele tiden holdt fast ved at han er uskyldig. Advokat Vibeke Hein Bæra har forsvart ham i lokalavisa.

Heller ikke de to saksbehandlerne har svart på NRKs henvendelser.

Flere kan få krav om riving

Samtidig med at politiet har etterforsket saken har kommunen undersøkt over 150 byggesaker. Alt fra store hytter til små brygger er vurdert. Flere hytteeiere må rette opp feil.

En av dem er hytteeier Fridtjof Botvid Falck. Han avvist at han har gjort noe galt. Likevel ble han tvunget til å rive en uteplass og en bod, og i tillegg tette et teknisk rom.

Kommunen er ikke ferdig med sin gjennomgang. Flere kan derfor få krav om å rive noe.

Hytteeier Falck fikk en bot på til sammen 80.000 kroner. Breili fikk en bot på 150.000 kroner av kommunen for byggingen.

Bukkeliodden 54, Tjøme

Eieren måtte rive deler av denne hytta. Arkitekt Breili og hytteeieren ble også ilagt en bot som de har klaget på.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK