Hopp til innhold

Byggesaksleder suspendert på Tjøme

Lederen på byggesaksavdelingen i Tjøme kommune tok betalt for å hjelpe folk å fylle ut byggesakspapirer mens han jobbet i kommunen. Husker ikke om han også behandlet søknadene.

Lederen opprettet et enkeltpersonforetak i 2015, ifølge Brønnøysundregistrene.

Der kan vi også se at firmaet har næringskoden for oppføring av bygninger. Som beskrivelse av virksomheten har byggesakslederen oppgitt "Konsulenttjenester innen byggesaker. Snekker og murertjenester."

Husker ikke om han behandlet dem selv

Til NRK forteller han at han hjalp en byggmester og en privatperson/firma i 2015 med det han kaller papirmølla, og tok betalt for det.

Han vil ikke legge fram omsetningen for NRK, men sier det kun dreide seg om tre til fire regninger på til sammen rundt 5000 kroner i 2015.

Brønnøysundregistrene kan ikke gi ut regnskapene til enkeltpersonforetak i Norge. Ifølge ham selv hadde firmaet ikke omsetning i 2016.

Ble sakene sendt til Tjøme kommune?

– Ja.

Behandlet du selv en av søknadene for Tjøme kommune?

– Det husker jeg ikke.

Er det et habilitetsproblem?

– Min vurdering var at dette ikke var noe problem der og da, sier han.

Ukjent for kommunen

Ifølge kommunens eget regelverk skal alle ansatte som arbeider utenfor kommunen ha tillatelse til det.

I Arbeidsreglementet for Tjøme kommune som er datert 11.3.13 står det under punkt 15:

«Kommunal arbeidstaker kan ikke uten arbeidsgivers tillatelse inneha annet lønnet arbeid i eller utenfor kommunen, eller drive egen næringsvirksomhet. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. »

Når NRK gjør lederen oppmerksom på dette, innrømmer han at han kan ha gjort en feil.

Rådmann Christine Norum var ikke klar over at denne lederen hadde et eget firma da NRK ringte. Hun sier de nå skal se på saken.

– Forholdene var ukjent for arbeidsgiver. Vi suspenderer han mens vi følger dette opp som en personalsak. Dette er brudd på arbeidsreglementet og etiske reglementer, sier hun.

Skal også vurdere habilitet opp mot tidligere arbeidsgiver

Onsdag denne uka ble det også kjent at hytteeiere klager på habiliteten til byggesakslederen, fordi han i årene 2010 til 2013 jobbet for en av områdets mest profilerte arkitekter, Breili & Partner.

I dette arkitektfirmaet jobber i dag den tidligere lederen for byggesaksavdelingen på Tjøme.

Dette habilitetsspørsmålet har rådmannen på Tjøme bedt Tenden advokatfirma om å vurdere. Denne vurderingen er ikke klar før mandag.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Skjermbilde fra en voldsvideo som er lagt ut på Instagram

Her går de løs på en av byens rusavhengige – kaller det «underholdning på høyt nivå»

Krossobanen

Krossobanen på Rjukan kan bli stengt utover sommeren

NRK anbefaler