Hopp til innhold

Tjøme kommune må igjen vurdere habilitet

Flere hytteeiere på Hvasser ber Tjøme kommune vurdere habiliteten til en av kommunens saksbehandlere for byggesaker. Saksbehandleren har tidligere jobbet for områdets mest profilerte arkitekt.

Dokument

Hytteeiere frykter forskjellsbehandling på Tjøme.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

I april fikk hytteeierne nabovarsel fra arkitektkontoret Breili & Partnere MNAL om bygging av en ny hytte i området. Naboene reagerte på at varselet var undertegnet av Harald Svendsen, som nylig gikk av med pensjon etter mange år i kommunens avdeling for byggesaker.

Nå er det Hans Petter Abrahamsen som har overtatt Svendsens jobb i kommunen. Abrahamsen jobbet fra 2010 til 2013 som daglig leder i arkitektkontoret Breili & Partnere.

Reagerer på relasjon

Naboene skriver i et brev til Tjøme kommune at det kan skape tvil om ryddige forhold når to personer har hatt en svært nær kollegial relasjon i sine arbeidsforhold i et privat arkitektfirma og kommunens beslutningsprosess i byggesaker.

– Det burde ringe noen klokker i kommuneadministrasjonen når man vet det finnes bindinger mellom private aktører og kommunen. Det kan føre til grumsete oppførsel, eller i alle fall at det er mistanke om det, sier hytteeier Ivar Amundsen til NRK.

Naboene ber kommunen vurdere habiliteten til Hans Petter Abrahamsen, og mener det er naturlig at han ikke behandler saker som involverer Breili, fram til habilitetsspørsmålet er avklart.

Harald Svendsen sier til NRK at det ikke er noe hyggelig at hans habilitet trekkes i tvil, mens Abrahamsen ikke vil kommentere spørsmålet fra naboene.

Ber om juridisk bistand

Også i 2012 måtte kommuneadministrasjonen tåle kritikk for byggesaksbehandlingen. En byggesøknad ble den gang avgjort av administrasjonen, mens den skulle vært forelagt politikerne.

Hovedutvalget for plan og miljø vedtok da at sakens alvorlige karakter måtte få det nødvendige etterspillet internt i organisasjonen, slik at det ikke skulle hefte tvil om avdelingens kompetanse og habilitet.

Nå har Tjøme kommune engasjert advokatfirmaet Tenden for å vurdere habilitetsspørsmålet rundt Hans Petter Abrahamsen. Ifølge Abrahamsen fikk han ett års karantene mot å jobbe med saker fra Breili.

Kommunalsjef Gunnar Rougnø i Tjøme kommune sier Abrahamsen vil fortsette med sitt vanlige arbeid så lenge habilitetsspørsmålet blir vurdert.

– Han jobber med sine saker, mens jeg har et overordnet kontrollansvar i de sakene han behandler, sier Rougnø.

– Blir han fjernet fra sakene som involverer Breili?

– Ikke automatisk. Da må vi i så fall se om det er noe han har vært involvert i tidligere.

Det er ikke klart hvor lang tid denne juridiske vurderingen til ta, men Rougnø tror det meste skal være klart i løpet av neste uke.

Må gjerne vurdere habilitet

Faglig leder Rune Breili i Breili & Partnere bekrefter at Harald Svendsen er leid inn for å gjøre papirarbeid og byggesøknader, men at det er han som står som ansvarlig søker. Breili sier Svendsen således ikke vil lede noen byggeprosjekter.

– Jeg har drevet praksis siden 1991. Det er en liten bransje og det er klart at du blir kjent med en del av saksbehandlerne i de ulike kommunene, sier Breili.

Han ønsker kommunen velkommen til å vurdere habiliteten for saksbehandlere som tidligere har jobbet for ham.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Skjermbilde fra en voldsvideo som er lagt ut på Instagram

Her går de løs på en av byens rusavhengige – kaller det «underholdning på høyt nivå»

Krossobanen

Krossobanen på Rjukan kan bli stengt utover sommeren

NRK anbefaler