Hopp til innhold

Frifunnet i Tjøme-saken: – En utrolig stor lettelse og veldig følsomt

Arkitekt Rune Breili tegnet hus for en byggesaksleder uten å ta seg betalt. Begge ble dømt for grov korrupsjon i tingretten. Nå har Agder lagmannsrett frifunnet begge.

Rune Breili i Agder lagmannsretten

Arkitekt Rune Breili (i midten) har hele tiden avvist at han har gjort noe galt. Til venstre står Breilis forsvarer Thomas Skjelbred. Til høye står Knut Henrik Strømme som forsvarer den andre hovedtiltalte i saken.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen er glad for frifinnelsen.

Han har levd med dette i så mange år, og er lettet over å bli trodd på av lagmannsretten at dette var vennetjenester, sier hans forsvarer Knut Henrik Strømme.

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen i Tjøme kommune hadde mye kontakt.

Breili var kjent for å tegne de største hyttene i ferieparadiset. Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen satt i kommunen og hadde i mange år ansvaret for å behandle søknadene fra Breili.

Samtidig tegnet Breili hus for Svendsen på fritiden, uten å ta seg betalt.

Aktor for Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, sier til NRK mandag ettermiddag at de nå vil se om det er grunnlag for en anke til Høyesterett.

Rune Breili i Agder lagmannsrett

Arkitekt Rune Breili erklærte seg ikke skyldig da saken startet i Agder lagmannsrett i november.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– En byrde av skuldrene

– Det var en utrolig stor lettelse og veldig følsomt for Rune Breili, det sier forsvarer Thomas Skjelbred til NRK.

Han mener dommen viser at man kan gi tjenester til hverandre på fritiden. Og at de ikke har fått fordeler av den grunn.

– Økokrim har ikke greid å finne beviser for sammenhengen mellom Breilis tjenester og Svendsens stilling i kommunen.

– Dette er en byrde som er tatt av Breilis skuldre. Og som har ligget der lenge, sier Skjelbred.

Dømt i tingretten

Bilde av Harald Svendsen, tidligere byggesaksleder på Tjøme.

Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen innrømmet i retten å ha betalt håndverkere svart, men mener han ikke er skyldig i korrupsjon.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

I mars ble de to dømt i tingretten. Da fikk begge 8 måneder fengsel for grov korrupsjon. Dommen ble anket. Nå har lagmannsretten frifunnet begge.

De tiltalte har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

I samme sak har også en tredje person vært involvert. Det er tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen. Han er dømt til å betale 10.000 kroner for tjenesteforsømmelse.

Det vil si at han ga ulovlige tillatelser til bygging i strandsonen.

– Vi har ingen kommentar til saken nå, sier hans forsvarer Bård Bergem Hauger.

Også den andre byggesakslederen, Harald Svendsen, er dømt for tjenesteforsømmelse. Han har fått en bot på 25.000 kroner.

Ingen direkte gjenytelse

Arkitekt Breili innrømmet at han tegnet huset da saken ble rullet opp i media. Men hva konkret Svendsen eventuelt skulle ha gitt tilbake er ikke kjent. Dette er vanskelig å bevise uten en direkte avtale.

Økokrim la derfor ikke fram bevis for en konkret gjenytelse i retten. Men i norsk rett er det ikke krav om å bevise en gjenytelse.

Det har blant annet Økokrim forklart i retten. Men for å bli dømt må en person som har fått noe verdifullt, også stå i en stilling der han kan gi noe tilbake.

Grunnen til at lagmannsretten lander på frifinnelse er at det ikke kan utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson.

Aktor for Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, sier de nå vil se om det er grunnlag for en anke til Høyesterett.

Tjøme

Hyttene på Tjøme er blant de dyreste i landet, og øyene her er et yndet feriemål.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Har funnet over hundre feil

Etter at saken ble rullet opp i media har kommunen fått mange tips om ulovlig bygging. I dag er listen med byggesaker kommunen skal undersøke på over fem hundre saker.

De fleste av dem handler om hytter midt i Tjømes populære skjærgård. Hyttene her er blant de dyreste i landet, ifølge SSB.

Arbeidet tar lang tid. Litt over hundre saker har kommunen startet på til nå, og mener den har funnet feil i samtlige. Alvorlighetsgraden varierer.

En typisk saksbehandlingsfeil kan være at byggesaksavdelingen har gitt en tillatelse den ikke hadde lov til å gi. Ofte kan det være saker der politikerne, eller Statsforvalteren, skulle avgjort saken.

Noen steder må hytteeiere rive det som er ulovlig, andre må de søke på nytt.

Mener de er uskyldige

I retten kom det fram at saker er behandlet feil i mange år. Likevel er kun et fåtall av dem med i tiltalen.

Grunnen er blant annet at det er for lenge siden. Denne tjenesteforsømmelsen foreldes etter fem år. Derfor er mye av dette heller ikke etterforsket. For det andre er det viktig å bevise at byggesakslederne forstod at de gjorde gale vedtak.

Begge de to tidligere byggesakslederne har under rettssaken hevdet at de er uskyldige. De mener at andre i kommunen hadde et ansvar.